Ulga prorodzinna - zmiany od 2022 r.

Ulga prorodzinna – zmiany od 2022 r.

Ulga prorodzinna – zmiany od 2022 r.

Z początkiem stycznia 2022 r. wprowadzono wiele zmian podatkowych związanych z reformą „Nowego Ładu”. Ulga prorodzinna, zwana również ulgą na dzieci jest jedną z najbardziej popularnych preferencji podatkowych odliczanych przez podatników w zeznaniu rocznym w każdym roku. Odliczenie ulgi w zeznaniu pozwala uzyskać zwrot podatku z tytułu wychowania dzieci.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym każda osoba osiągająca przychód opodatkowany jest zobowiązana do rozliczenia zeznania rocznego za poprzedni rok kalendarzowy i złożenia dokumentu w odpowiednim Urzędzie Skarbowym ze względu na miejsce jego zamieszkania w wyznaczonym terminie.

Ulga prorodzinna – co zmieni się w związku z reformą Polskiego Ładu?

Wprowadzone zmiany będą istotne dla rodziców w przyszłym roku, przy rozliczeniu zeznania za 2022 r. Zmieni się warunek otrzymywania rekompensaty za niewykorzystaną ulgę na dzieci. Zmiany również skierowane są m.in. do rodziców wychowujących jedynaków, rozwodników i rodziców pozostających
w separacji.

Dotychczas zwrot ulgi był przyznawany do wysokości zapłaconych składek zdrowotnych i społecznych. Z ulgi  mógł również skorzystać rodzic, który ze względu na niskie dochody nie opłacał podatku dochodowego dzięki czemu uzyskiwał zwrot niewykorzystanej ulgi w pełnej wysokości uzależnionej od liczby dzieci. Kwota odliczenie nie uległa zmianom, w dalszym ciągu pozostanie w tej samej wysokości a mianowicie:

  • 1112,04 zł w skali roku na pierwsze i drugie dziecko,
  • 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
  • 2700 zł rocznie na każde kolejne dziecko.

W ramach przepisów została podwyższona kwota wolna od podatku z 8 000 zł do 30 000 zł. To wypływa bezpośrednio na wysokość opłacanych składek społecznych przez osoby otrzymujące wynagrodzenie do 2500 zł netto miesięcznie. Co więcej, osoby te zwolnione są z opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Według nowych zasad, podatnik osiągający niskie zarobki uzyska zwrot ulgi tylko i wyłącznie do wartości opłaconych przez niego składek na ubezpieczenie społeczne z pominięciem składki zdrowotnej, która nie podlega odliczeniu.  Spowoduje to, że mniejsza liczba podatników będzie mogła odliczyć ulgę prorodzinną w pełnej wysokości.

Jakie zmiany czekają rodziców samotnie wychowujących dzieci, rozwodników i rodziców pozostających w konflikcie?

Zmiany skierowane są również do rodziców samotnie wychowujących dziecko oraz rodziców pozostających w konflikcie, którzy dotychczas nie potrafili porozumieć się co do wysokości odliczenia preferencji.

Od stycznia 2022 r. rodzice rozwiedzeni bądź będący w separacji w dalszym ciągu mogą odliczyć ulgę
w ustalonych przez siebie proporcjach. W sytuacji braku porozumienia, ulga przyznawana  jest w równych, takich samych kwotach jeśli obydwoje rodzice sprawują naprzemienną opiekę nad dziećmi i pełnią funkcję rodzicielską.

Opiekunowie, którzy posiadają prawa rodzicielskie natomiast nie wychowują, nie sprawują pieczy nad dziećmi i nie uczestniczą w ich życiu, nie mają prawa do skorzystania z ulgi. Samo opłacanie alimentów czy utrzymywanie sporadycznych kontaktów nie daje prawa skorzystania z preferencji.

W odniesieniu do rodziców samotnie sprawujących opiekę nad jednym dzieckiem nie będzie już możliwości wspólnego rozliczenia się z dzieckiem na dotychczasowych zasadach. Rząd odebrał im taką możliwość
i zastąpił jednorazową kwotą odliczenia w wysokości 1500 zł rocznie co nie jest wystarczającą pomocą.

Wprowadzone poprzez Nowy Ład zmiany mają przede wszystkim uporządkować zasady odliczania ulgi
i ustalić kto i w jakich proporcjach może z niej skorzystać w różnych sytuacjach życiowych. Zmiany te oceniane są za równo pozytywnie jak i negatywnie przez podatników  i ekspertów.

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close