Ulga prorodzinna – zmiany od 2022 r.

Ulga prorodzinna – zmiany od 2022 r.

Z początkiem stycznia 2022 r. wprowadzono wiele zmian podatkowych związanych z reformą „Nowego Ładu”. Ulga prorodzinna, zwana również ulgą na dzieci jest jedną z najbardziej popularnych preferencji podatkowych odliczanych przez podatników w zeznaniu rocznym w każdym roku. Odliczenie ulgi w zeznaniu pozwala uzyskać zwrot podatku z tytułu wychowania dzieci.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym każda osoba osiągająca przychód opodatkowany jest zobowiązana do rozliczenia zeznania rocznego za poprzedni rok kalendarzowy i złożenia dokumentu w odpowiednim Urzędzie Skarbowym ze względu na miejsce jego zamieszkania w wyznaczonym terminie.

Ulga prorodzinna – co zmieni się w związku z reformą Polskiego Ładu?

Wprowadzone zmiany będą istotne dla rodziców w przyszłym roku, przy rozliczeniu zeznania za 2022 r. Zmieni się warunek otrzymywania rekompensaty za niewykorzystaną ulgę na dzieci. Zmiany również skierowane są m.in. do rodziców wychowujących jedynaków, rozwodników i rodziców pozostających
w separacji.

Dotychczas zwrot ulgi był przyznawany do wysokości zapłaconych składek zdrowotnych i społecznych. Z ulgi  mógł również skorzystać rodzic, który ze względu na niskie dochody nie opłacał podatku dochodowego dzięki czemu uzyskiwał zwrot niewykorzystanej ulgi w pełnej wysokości uzależnionej od liczby dzieci. Kwota odliczenie nie uległa zmianom, w dalszym ciągu pozostanie w tej samej wysokości a mianowicie:

  • 1112,04 zł w skali roku na pierwsze i drugie dziecko,
  • 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
  • 2700 zł rocznie na każde kolejne dziecko.

W ramach przepisów została podwyższona kwota wolna od podatku z 8 000 zł do 30 000 zł. To wypływa bezpośrednio na wysokość opłacanych składek społecznych przez osoby otrzymujące wynagrodzenie do 2500 zł netto miesięcznie. Co więcej, osoby te zwolnione są z opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Według nowych zasad, podatnik osiągający niskie zarobki uzyska zwrot ulgi tylko i wyłącznie do wartości opłaconych przez niego składek na ubezpieczenie społeczne z pominięciem składki zdrowotnej, która nie podlega odliczeniu.  Spowoduje to, że mniejsza liczba podatników będzie mogła odliczyć ulgę prorodzinną w pełnej wysokości.

Jakie zmiany czekają rodziców samotnie wychowujących dzieci, rozwodników i rodziców pozostających w konflikcie?

Zmiany skierowane są również do rodziców samotnie wychowujących dziecko oraz rodziców pozostających w konflikcie, którzy dotychczas nie potrafili porozumieć się co do wysokości odliczenia preferencji.

Od stycznia 2022 r. rodzice rozwiedzeni bądź będący w separacji w dalszym ciągu mogą odliczyć ulgę
w ustalonych przez siebie proporcjach. W sytuacji braku porozumienia, ulga przyznawana  jest w równych, takich samych kwotach jeśli obydwoje rodzice sprawują naprzemienną opiekę nad dziećmi i pełnią funkcję rodzicielską.

Opiekunowie, którzy posiadają prawa rodzicielskie natomiast nie wychowują, nie sprawują pieczy nad dziećmi i nie uczestniczą w ich życiu, nie mają prawa do skorzystania z ulgi. Samo opłacanie alimentów czy utrzymywanie sporadycznych kontaktów nie daje prawa skorzystania z preferencji.

W odniesieniu do rodziców samotnie sprawujących opiekę nad jednym dzieckiem nie będzie już możliwości wspólnego rozliczenia się z dzieckiem na dotychczasowych zasadach. Rząd odebrał im taką możliwość
i zastąpił jednorazową kwotą odliczenia w wysokości 1500 zł rocznie co nie jest wystarczającą pomocą.

Wprowadzone poprzez Nowy Ład zmiany mają przede wszystkim uporządkować zasady odliczania ulgi
i ustalić kto i w jakich proporcjach może z niej skorzystać w różnych sytuacjach życiowych. Zmiany te oceniane są za równo pozytywnie jak i negatywnie przez podatników  i ekspertów.

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami