Wynajem ciężarówek z zagranicy w polskiej firmie transportowej 2023

Wynajem ciężarówek z zagranicy w polskiej firmie transportowej 2023

Decyzja o założeniu firmy transportowej musi zostać poprzedzona szczegółową analizą sytuacji finansowej. Nie jest to bowiem branża, która może funkcjonować bez zaplecza technicznego na które składa się flota samochodowa, miejsca postojowe czy mały warsztat do bieżących napraw, przeglądów samochodów. Na początek może się więc okazać, że koszty są tak duże że nie każdego będzie stać na start w tej branży. W takich momentach należy szukać innych rozwiązań, jednym z nich jest:

Wynajem ciężarówek z zagranicy 2023 –  w polskiej firmie transportowej

Nie mniej jednak nie jest to sytuacja do końca prosta i klarowna na gruncie przepisów obowiązujących w Polsce. Skupmy się jednak najpierw na korzyściach takiego działania:

– jest to atrakcyjna alternatywa w stosunku do zakupu własnego pojazdu;

– pojazd jest sprawdzony, za przeglądy, stan techniczny i aktualne badania zawsze odpowiedzialna będzie wypożyczalnia;

– po stronie wynajmującego będą również wysokie koszty związane z ubezpieczeniem oraz serwisowaniem pojazdu;

– umowę można podpisać na konkretny czas, dzięki czemu w przypadku niepowodzenia w zakresie prowadzenia działalności nie narażamy się na wysokie straty związane z zakupem samochodu a później np. jego szybką sprzedażą.

Na co jednak należy uważać

Warto zwrócić uwagę na przepisy ustawy o transporcie drogowym a dokładnie art. 11a ust. 1 pkt 2 tj.: „zabrania się przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję wspólnotową wykorzystywania do wykonywania krajowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu drogowego pojazdów samochodowych zarejestrowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. O ile jeszcze wynajem ciężarówki od polskiego kontrahenta nie będzie tutaj rodził żadnych problemów, o tyle w przypadku wynajmu zagranicznego mogą pojawić się kłopoty.

Podatek u źródła

Kolejną kwestią związaną z wynajmem ciężarówek z zagranicy w polskiej firmie transportowej będzie uwzględnienie ratyfikowanych umów międzynarodowych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Podatek u źródła to podatek dochodowy (od osób prawnych i od osób fizycznych) pobierany przez płatników od niektórych dochodów (m.in. dywidendy, odsetki, należności licencyjne). Skrót WHT pochodzi z angielskiego określenia Withholding Tax (podatek u źródła).

Pojęciem „podatek u źródła” określa się zryczałtowane podatki dochodowe (od osób fizycznych i prawnych), pobierane przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub tzw. zagraniczny zakład w państwie, gdzie powstaje dochód. Polski podatek u źródła pobierany jest przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zagraniczny zakład w Polsce.

Typowo o podatku u źródła mówi się w kontekście podatku pobieranego od niektórych dochodów uzyskiwanych w Polsce przez nierezydentów, będących osobami fizycznymi lub innymi podmiotami. W niektórych przypadkach jest on pobierany także od rezydentów (np. przy wypłacie dywidendy do podmiotu krajowego).

Co ciekawe wynagrodzenie otrzymywane za wynajem samochodu jest uznawane za należności licencyjne i podlega pod podatek u źródła. Co to oznacza? Mianowicie wynagrodzenie wypłacane może być pomniejszone o pobrany przez tego kontrahenta podatek u źródła.

Wynajem a VAT

Najem oczywiście jest traktowany jako odpłatne świadczenie usług – w związku z powyższym należy ustalić miejsce świadczenia takiej transakcji i wskazanie kraju opodatkowania. Można w tym miejscu skupić się na art. 28j ust. 1 ustawy o VAT. Musimy wyodrębnić czy mamy do czynienia z krótko- czy długoterminowym najmem. Miejscem świadczenia usług krótkoterminowego (wynajem na okres nieprzekraczający 30 dni) wynajmu środków transportu jest miejsce, w którym te środki transportu są faktycznie oddane do dyspozycji usługobiorcy. W przypadku zaś najmu długoterminowego usługa jest opodatkowania w kraju usługobiorcy.

W chwili obecnej Unia Europejska jest zdania, że międzynarodowy wynajem powinien być możliwy i należy go legalizować. Jakie jest więc główne przesłanie zmiany przepisów które były negocjowane przez Parlament Europejski oraz Radę Europejską. Każdy kraj będzie musiał akceptować międzynarodowe wynajmy ciężarówek, na okres co najmniej dwóch miesięcy. Państwa członkowskie sprzeciwiły się pełnemu otwarciu rynku (możliwości najmu przez cały roku) ze względu na możliwe zakłócenia fiskalne. Chodzi o umożliwienie przewoźnikom, firmom wynajmującym i leasingowym w całej Unii zaspokojenia krótkoterminowych, sezonowych lub tymczasowych szczytów popytu lub wymianę wadliwych bądź uszkodzonych pojazdów.