Dieta i ryczałty noclegowe w 2023 roku

Dieta i ryczałty noclegowe w 2023 roku

Od 1 stycznia 2023 r. zmianie uległa wysokość diet oraz ryczałtów za nocleg przysługujących pracownikom z tytułu odbytej podróży służbowej.

Dieta w podróży krajowej

Dieta w czasie podróży krajowej od 1 stycznia 2023 r. wynosi 45 zł za dobę podróży. Dieta jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia.

W przypadku podróży służbowej na obszarze kraju, rozpoczętej i niezakończonej przed

1 stycznia 2023 r. należności z tytułu podróży służbowej ustala się:

 • za czas podróży przypadający przed 1 stycznia 2023 r. – na podstawie dotychczasowej stawki (38 zł)
 • za czas podróży przypadający od dnia 1 stycznia 2023 r. – na podstawie nowej stawki (45 zł)

Ryczałt za nocleg

Ryczałt za każdy nocleg będzie przysługiwał w wysokości 67,50 zł.

Z kolei zwrot kosztów za nocleg podczas podróży krajowej w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie następuje w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, czyli 900 zł

Zasady rozliczania krajowej podróży służbowej

Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego w następujący sposób:

 • jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi
 1. mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje
 2. od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety (22,50 zł)
 3. ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości (45,00 zł)
 • jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
 1. do 8 godzin – przysługuje 50% diety (22,50 zł)
 2. ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości (45,00 zł)

Dieta zagraniczna od 29 listopada 2022 roku

Od 29 listopada 2022 r. obowiązują podwyższone kwoty diety zagranicznej oraz limitów

noclegowych do niektórych państw.

W przypadku podróży służbowej poza granicami kraju, rozpoczętej i niezakończonej przed 29 listopada 2022 r. należności z tytułu podróży służbowej ustala się:

 • za czas podróży przypadający przed 29 listopada 2022 r. – na podstawie dotychczasowych przepisów
 • za czas podróży przypadający od dnia 29 listopada 2022 r. – na podstawie nowych przepisów.

Poniżej wysokość diety za dobę podróży zagranicznej oraz limitu na nocleg w WYBRANYCH PAŃSTWACH (więcej w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej).

Lp.

PaństwoKwota diety

Kwota limitu za nocleg

1

Austria

57 EUR150 EUR

2

Belgia

55 EUR

200 EUR

3

Dania

446 DKK

1430 DKK

4

Francja

55 EUR200 EUR
5

Grecja

50 EUR

160 EUR

6

Hiszpania

50 EUR200 EUR
7

Niemcy

49 EUR

170 EUR

8

Rumunia

42 EUR110 EUR

9

Słowacja

47 EUR

132 EUR

10

Słowenia

45 EUR

143 EUR

11

Szwecja

510 SEK2000 SEK
12

Węgry

44 EUR

143 EUR

13

Włochy

53 EUR

192 EUR

 

Zasady rozliczania zagranicznej podróży służbowej

Należność z tytułu diet oblicza się w następujący sposób:

 • za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości
 • za niepełną dobę podróży zagranicznej
 1. do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety
 2. ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety
 3. ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości

Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej w poszczególnych państwach jest określona w załączniku do rozporządzenia.

Zasady rozliczania noclegu w podróży zagranicznej

Za nocleg w podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu określonego w poszczególnych państwach w załączniku do rozporządzenia.

W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu, o którym mowa powyżej. Ryczałt ten nie przysługuje za czas dojazdu.

Ryczałt za dojazd środkami komunikacji miejscowej

Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej będzie wynosił 9 zł za

każdą rozpoczętą dobę podróży krajowej.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczania podróży służbowych

– zapraszamy do kontaktu: 733 339 337!

Wyjaśnimy, rozliczymy, doradzimy! Specjalizujemy się w rozliczaniu firm transportowych z całej Polski!