Jak może rozliczać się przedsiębiorca świadczący usługi transportowe?

Jak może rozliczać się przedsiębiorca świadczący usługi transportowe?

Jak może się rozliczać przedsiębiorca świadczący usługi transportowe?

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma możliwość wybrania różnych form opodatkowania dochodów. Wybór formy rozliczania się przedsiębiorcy świadczącego usługi transportowe zależy od wielu czynników, między innymi od wartości osiąganych przychodów, kosztów jakie musi ponosić. Jak może się rozliczać przedsiębiorca świadczący usługi transportowe?

Zasady ogólne

Mamy możliwość rozliczania dochodu na zasadach ogólnych. Oznacza to, że po odjęciu wszystkich poniesionych kosztów związanych z działalnością gospodarczą od osiągniętych przychodów otrzymujemy dochód, który opodatkowany jest stawką 12% – jeśli dochód mieści się w wartości do 120 000,00 zł lub stawką 32% jeśli przekracza tę kwotę. Opodatkowanie taką formą nie jest opłacalne w sytuacji gdy firma transportowa ma dużą flotę, zatrudnia wielu kierowców i osiąga wysokie przychody, ponieważ bardzo szybko można przekroczyć I próg podatkowy. Warto w tym miejscu również pamiętać o składce zdrowotnej która wynosi 9% od wartości dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych.

Podatek liniowy

Opisana powyżej forma rozliczania dotyczy przeważnie działalności transportowych, które nie osiągają bardzo dużych przychodów lub gdy finalnie dochodzi do wspólnego rozliczenia się z małżonkiem, który nie pracuje lub mam małe dochody. Wtedy bowiem nawet niewielkie przekroczenie I progu podatkowego może skutkować zwrotem podatku w rozliczeniu rocznym związanym ze wspólnym rozliczeniem. Jak  jeszcze może się rozliczać przedsiębiorca świadczący usługi transportowe?

Usługi transportowe

Natomiast jeśli mamy dużą firmę transportową, pracowników i przychody są wysokie warto zastanowić się nad rozliczeniem z Urzędem Skarbowym w formie podatku liniowego. Co to oznacza? W tym przypadku nie ma znaczenia jak wysoki będzie dochód, bowiem będzie on zawsze opodatkowany stawką 19%, chyba że podatnik przekroczy 1 000 000,00 zł wtedy w rozliczeniu rocznym przedsiębiorca będzie zobowiązanych jeszcze do zapłaty podatku w wysokości 4% – tak zwanej daniny solidarnościowej. Jaki jest jeszcze jeden plus rozliczania się podatkiem liniowym? Otóż składka zdrowotna wynosi 4,9% a nie jak przy zasadach ogólnych 9%.

Ryczałt ewidencjonowany

Mamy jeszcze trzecią formę rozliczania jaką jest zapłata podatku od przychodu w formie zryczałtowanej. W tym przypadku nie są brane pod uwagę koszty działalności. Podatek płacony jest od wartości przychodu. W przypadku usług transportu drogowego towarów pojazdami o ładowności powyżej 2 ton  stawka ryczałtu wynosi 5,5%. Dla kogo taka forma może być opłacalna? Przede wszystkim dla tych firm transportowych, które nie mają dużych kosztów. Jaki jest jeszcze dodatkowy plus rozliczania się na podstawie ryczałtu? Składka zdrowotna jest zryczałtowana i wynosi odpowiedni procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Procent uzależniony jest od przychodów jakie osiągnie przedsiębiorca i możemy wyróżnić trzy widełki:

– 60% podstawy wymiaru do 60 000,00 zł

– 100% podstawy wymiaru powyżej 60 000,00 zł do 300 000,00 zł

– 180% podstawy wymiaru powyżej 300 000,00 zł.

Ta forma opodatkowania może być atrakcyjna dla przedsiębiorców generujących wysokie przychody, ponieważ zmniejszy się obciążenie w zakresie składki zdrowotnej w stosunku do innych form opodatkowania.

Już wiesz jak może rozliczać się przedsiębiorca świadczący usługi transportowe

Mamy jeszcze rozliczenie firm transportowych w zakresie podatku VAT. Jeśli wartość przychodu nie przekroczy 200 000,00 zł w ciągu roku podatkowego można zastosować zwolnienie z podatku VAT – wtedy faktury wystawiane są z adnotacją ZW jako zwolnienie od podatku. Niemniej jednak nie każdy ma możliwość skorzystania z takiego zwolnienia. Dodatkowo świadcząc usługi transportu należy mieć na uwadze poprawne wystawianie faktur przychodowych, ponieważ nie zawsze obowiązuje nas stawka VAT 23%. Mamy bowiem stawkę 8% jeśli świadczymy usługi przewozu osób, stawkę NP jeśli usługa transportowa świadczona jest na rzecz kontrahenta z Unii Europejskiej. Jednak w każdym przypadku indywidualnie należy ustalać odpowiednią stawkę podatku.

Stawki VAT

Właściwe ustalenie stawki VAT w odniesieniu do świadczonych usług transportowych jest uzależnione od tego, czy usługi te są:

  • usługami przewozu osób czy towarów,
  • świadczone są na rzecz usługobiorcy będącego podatnikiem czy też nim niebędącego (przy czym na uwadze trzeba mieć to, że przez podatnika rozumie się nie tylko te podmioty, które są zarejestrowane jako podatnicy podatku od wartości dodanej lecz przede wszystkim podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT),
  • usługami transportu krajowego, wewnątrzwspólnotowego, międzynarodowego czy też są świadczone poza terytorium kraju.