Sprawdź minimalne wynagrodzenie w 2023- podwyżka do 3600 zł od 1 lipca.

Sprawdź minimalne wynagrodzenie w 2023- podwyżka do 3600 zł od 1 lipca.

Podstawą prawną zgodnie z którą ustalana jest minimalna wysokość wynagrodzenia na dany rok jest Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Jak ustala się minimalne wynagrodzenie ?

Minimalne wynagrodzenie ustala się według zapisanego w ustawie algorytmu.

Płaca minimalna musi wzrosnąć o nie mniej niż prognozowana inflacja, a dodatkowo, „jeżeli w roku, w którym odbywają się negocjacje, wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 4, stopień wzrostu, o którym mowa w ust. 1, zwiększa się dodatkowo o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto”.

Tak jest właśnie w tym roku, więc płaca minimalna musi wzrosnąć minimalnie o prognozowaną inflację i 2/3 prognozowanego wzrostu PKB, a także o dodatkowy wskaźnik związany z wyrównaniem różnicy między rzeczywistą a prognozowaną inflacją w przeszłości.

Ostatecznie z połączenia tych trzech czynników wynikało, że najniższa kwota minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku może wynosić 3416 złotych.

W dniu 13.09.2022 r. Rada Ministrów podjęła decyzję, że minimalne wynagrodzenie w 2023 r. wzroście dwukrotnie tj. od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. będzie wynosiło 3.490,00 zł brutto, a od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. 3.600 zł brutto.

Minimalna stawka godzinowa w  2023 r. na umowach cywilnoprawnych od 1 stycznia wzrośnie do 22,80 zł brutto / godzinę, a od 1 lipca – do 23,50 zł brutto.

Dlaczego minimalne wynagrodzenie na rok 2023 r. jest podwyższane 2-krotnie?

Zgodnie z art. 3 ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 wynosi:

  • co najmniej 105% – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia i od 1 lipca;
  • mniej niż 105% – ustala się jeden termin zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia.

Eksperci nie mają wątpliwości, że podwyższenie płacy minimalnej niesie ze sobą pewne zagrożenia. Nie ulega wątpliwości, że tak mocne podwyższanie płacy minimalnej, obniżanie PIT, 13 i 14. emerytury wpłyną na podwyższenie inflacji również w przyszłym roku.

W dalszej części artykułu zostanie przedstawione porównanie wynagrodzenia minimalnego brutto, netto oraz kosztu całkowitego zatrudnienia pracownika dla pracodawcy w latach 2020,2021,2022 oraz 2023 r.. Założenie do przykładu są następujące, stawka wypadkowa: 1,67%, pracownicy opłacają pełne składki i nie korzystają ze zwolnień z FP, FGŚP, pracownicy złożyli oświadczenie PIT-2, pracownicy mają ukończone 26 lat i nie są członkami PPK.

W 2020 r. minimalne wynagrodzenie miesięczne brutto wynosiło 2600,00 zł. Wynagrodzenie netto wyniosło odpowiednio:

  • dla pracownika, który mieszka w tej samej miejscowości gdzie znajduję się zakład pracy: 1.920,62 zł,
  • dla pracownika, który mieszka poza miejscowością gdzie znajduje się zakład pracy: 1.928,62 zł.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika dla pracodawcy w 2020 r. wynosił 3.132,48 zł.

W 2021 r. minimalne wynagrodzenie miesięczne brutto wynosiło 2.800,00 zł. Wynagrodzenie netto wyniosło odpowiednio:

  • dla pracownika, który mieszka w tej samej miejscowości gdzie znajduję się zakład pracy: 2.061,67 zł
  • dla pracownika, który mieszka poza miejscowością gdzie znajduje się zakład pracy: 2.069,67 zł

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika dla pracodawcy w 2021 r. wynosił 3.373,44 zł.

W 2022 r. minimalne wynagrodzenie miesięczne brutto wynosi 3.010,00 zł. Wynagrodzenie netto niezależnie od tego, czy pracownik korzysta z podstawowych, czy z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu wynosi: 2.363,56 zł. Całkowity koszt zatrudnienia pracownika dla pracodawcy w 2022 r. wynosi 3.626,46 zł.

Od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r, minimalne wynagrodzenie miesięczne brutto wynosić będzie 3.490,00 zł. Wynagrodzenie netto będzie wynosiło odpowiednio:

  • dla pracownika, który mieszka w tej samej miejscowości gdzie znajduję się zakład pracy: 2.709,48 zł
  • dla pracownika, który mieszka poza miejscowością gdzie znajduje się zakład pracy: 2.715,48 zł.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika dla pracodawcy w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. wyniesie: 4.204,75 zł

Od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r, minimalne wynagrodzenie miesięczne brutto wynosić będzie 3.600,00 zł. Wynagrodzenie netto będzie wynosiło odpowiednio:

  • dla pracownika, który mieszka w tej samej miejscowości gdzie znajduję się zakład pracy: 2.783,86 zł
  • dla pracownika, który mieszka poza miejscowością gdzie znajduje się zakład pracy: 2.789,86 zł.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika dla pracodawcy w okresie od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wyniesie: 4.337,28 zł.

Wskaźniki inflacji w 2020 r. wynosił 3,4%, w 2021 r.- 5,1 %. Ostatni ogłoszony wskaźnik inflacji tj. za listopad 2022 r. wynosił 17,4 %.

Wynagrodzenie minimalne brutto między rokiem w 2021 wzrosło o 7,14% w stosunku do roku 2020 , w 2022 r. w stosunku do 2021 wzrost odnotowano o 6,98%, natomiast wynagrodzenie minimalne które ma obowiązywał w I półroczu 2023 r. wzroście o 13,75% w stosunku do wynagrodzenia z 2021 r., oraz o 16,39% również w stosunku do wynagrodzenia w 2021 r.

O tyle samo procent co minimalne wynagrodzenie wzroście też całkowity koszt zatrudnienia pracownika dla pracodawcy.

Jak wynika z wyżej przedstawionej analizy, wynagrodzenie minimalne nie wzrasta na tyle, żeby zrekompensować wzrost inflacji w Polsce, a to jeszcze nie koniec, inflacja w 2023 r. nadal będzie rosła, przyczyni się do tego m.in. powrót do 23-procentowej stawki podatku VAT na energię elektryczną i paliwo.

Pracodawco koszty zatrudnienia pracownika wydają ci się za wysokie dlatego zastanawiasz się, czy nie przyjąć kogoś do pracy “na czarno”. Zapraszam do zapoznania się z artykułem na ten temat po którego przeczytaniu przemyślisz raz jeszcze czy warto: praca na czarno i wynagrodzenie pod stołem konsekwencje