Sprawdź minimalne wynagrodzenie w 2023 r.

Sprawdź minimalne wynagrodzenie w 2023- podwyżka do 3600 zł od 1 lipca.

Sprawdź minimalne wynagrodzenie w 2023- podwyżka do 3600 zł od 1 lipca.

Podstawą prawną zgodnie z którą ustalana jest minimalna wysokość wynagrodzenia na dany rok jest Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Jak ustala się minimalne wynagrodzenie ?

Minimalne wynagrodzenie ustala się według zapisanego w ustawie algorytmu.

Płaca minimalna musi wzrosnąć o nie mniej niż prognozowana inflacja, a dodatkowo, „jeżeli w roku, w którym odbywają się negocjacje, wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 4, stopień wzrostu, o którym mowa w ust. 1, zwiększa się dodatkowo o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto”.

Tak jest właśnie w tym roku, więc płaca minimalna musi wzrosnąć minimalnie o prognozowaną inflację i 2/3 prognozowanego wzrostu PKB, a także o dodatkowy wskaźnik związany z wyrównaniem różnicy między rzeczywistą a prognozowaną inflacją w przeszłości.

Ostatecznie z połączenia tych trzech czynników wynikało, że najniższa kwota minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku może wynosić 3416 złotych.

W dniu 13.09.2022 r. Rada Ministrów podjęła decyzję, że minimalne wynagrodzenie w 2023 r. wzroście dwukrotnie tj. od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. będzie wynosiło 3.490,00 zł brutto, a od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r. 3.600 zł brutto.

Minimalna stawka godzinowa w  2023 r. na umowach cywilnoprawnych od 1 stycznia wzrośnie do 22,80 zł brutto / godzinę, a od 1 lipca – do 23,50 zł brutto.

Dlaczego minimalne wynagrodzenie na rok 2023 r. jest podwyższane 2-krotnie?

Zgodnie z art. 3 ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 wynosi:

  • co najmniej 105% – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia i od 1 lipca;
  • mniej niż 105% – ustala się jeden termin zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia.

Eksperci nie mają wątpliwości, że podwyższenie płacy minimalnej niesie ze sobą pewne zagrożenia. Nie ulega wątpliwości, że tak mocne podwyższanie płacy minimalnej, obniżanie PIT, 13 i 14. emerytury wpłyną na podwyższenie inflacji również w przyszłym roku.

W dalszej części artykułu zostanie przedstawione porównanie wynagrodzenia minimalnego brutto, netto oraz kosztu całkowitego zatrudnienia pracownika dla pracodawcy w latach 2020,2021,2022 oraz 2023 r.. Założenie do przykładu są następujące, stawka wypadkowa: 1,67%, pracownicy opłacają pełne składki i nie korzystają ze zwolnień z FP, FGŚP, pracownicy złożyli oświadczenie PIT-2, pracownicy mają ukończone 26 lat i nie są członkami PPK.

W 2020 r. minimalne wynagrodzenie miesięczne brutto wynosiło 2600,00 zł. Wynagrodzenie netto wyniosło odpowiednio:

  • dla pracownika, który mieszka w tej samej miejscowości gdzie znajduję się zakład pracy: 1.920,62 zł,
  • dla pracownika, który mieszka poza miejscowością gdzie znajduje się zakład pracy: 1.928,62 zł.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika dla pracodawcy w 2020 r. wynosił 3.132,48 zł.

W 2021 r. minimalne wynagrodzenie miesięczne brutto wynosiło 2.800,00 zł. Wynagrodzenie netto wyniosło odpowiednio:

  • dla pracownika, który mieszka w tej samej miejscowości gdzie znajduję się zakład pracy: 2.061,67 zł
  • dla pracownika, który mieszka poza miejscowością gdzie znajduje się zakład pracy: 2.069,67 zł

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika dla pracodawcy w 2021 r. wynosił 3.373,44 zł.

W 2022 r. minimalne wynagrodzenie miesięczne brutto wynosi 3.010,00 zł. Wynagrodzenie netto niezależnie od tego, czy pracownik korzysta z podstawowych, czy z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu wynosi: 2.363,56 zł. Całkowity koszt zatrudnienia pracownika dla pracodawcy w 2022 r. wynosi 3.626,46 zł.

Od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r, minimalne wynagrodzenie miesięczne brutto wynosić będzie 3.490,00 zł. Wynagrodzenie netto będzie wynosiło odpowiednio:

  • dla pracownika, który mieszka w tej samej miejscowości gdzie znajduję się zakład pracy: 2.709,48 zł
  • dla pracownika, który mieszka poza miejscowością gdzie znajduje się zakład pracy: 2.715,48 zł.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika dla pracodawcy w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. wyniesie: 4.204,75 zł

Od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r, minimalne wynagrodzenie miesięczne brutto wynosić będzie 3.600,00 zł. Wynagrodzenie netto będzie wynosiło odpowiednio:

  • dla pracownika, który mieszka w tej samej miejscowości gdzie znajduję się zakład pracy: 2.783,86 zł
  • dla pracownika, który mieszka poza miejscowością gdzie znajduje się zakład pracy: 2.789,86 zł.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika dla pracodawcy w okresie od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wyniesie: 4.337,28 zł.

Wskaźniki inflacji w 2020 r. wynosił 3,4%, w 2021 r.- 5,1 %. Ostatni ogłoszony wskaźnik inflacji tj. za listopad 2022 r. wynosił 17,4 %.

Wynagrodzenie minimalne brutto między rokiem w 2021 wzrosło o 7,14% w stosunku do roku 2020 , w 2022 r. w stosunku do 2021 wzrost odnotowano o 6,98%, natomiast wynagrodzenie minimalne które ma obowiązywał w I półroczu 2023 r. wzroście o 13,75% w stosunku do wynagrodzenia z 2021 r., oraz o 16,39% również w stosunku do wynagrodzenia w 2021 r.

O tyle samo procent co minimalne wynagrodzenie wzroście też całkowity koszt zatrudnienia pracownika dla pracodawcy.

Jak wynika z wyżej przedstawionej analizy, wynagrodzenie minimalne nie wzrasta na tyle, żeby zrekompensować wzrost inflacji w Polsce, a to jeszcze nie koniec, inflacja w 2023 r. nadal będzie rosła, przyczyni się do tego m.in. powrót do 23-procentowej stawki podatku VAT na energię elektryczną i paliwo.

Pracodawco koszty zatrudnienia pracownika wydają ci się za wysokie dlatego zastanawiasz się, czy nie przyjąć kogoś do pracy “na czarno”. Zapraszam do zapoznania się z artykułem na ten temat po którego przeczytaniu przemyślisz raz jeszcze czy warto: praca na czarno i wynagrodzenie pod stołem konsekwencje 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close