Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2021 roku

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2021 roku

Ryczałt ewidencjonowany 2021 rok zmiany

Ryczałt ewidencjonowany zmiany wprowadzono od 1 stycznia 2021 r. Najważniejsze z nich dotyczą limitów uprawniających do korzystania z tej formy rozliczania podatku oraz decydujących o możliwości kwartalnego opłacania podatku. Poszerzyło się również grono przedsiębiorców uprawnionych do korzystania z ryczałtu. Obniżeniu uległy najwyższe stawki podatku.  Zmiany reguluje ustawa z dnia 28 października 2020 r.

Ryczałt stanowi jedną z form rozliczania podatku osobowego od osób fizycznych. Podmioty te prowadzą przedsiębiorstwa na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej lub spółki jawnej. Wiele przedsiębiorców uważa ten rodzaj opodatkowania za korzystniejszy niż podatek liniowy czy rozliczanie na zasadach ogólnych. Wszystko zależne jest od specyfiki wykonywanej działalności i opłacalności w momencie, gdy przedsiębiorca nie ponosi dużych kosztów związanych z działalnością. Co wiąże się brakiem możliwości odliczenia od przychodu kosztów jego uzyskania.

Zmiany wysokości obowiązujących limitów- ryczałt ewidencjonowany 2021 

Od 2021 r. wzrasta limit przychodów uprawniający do ryczałtu z 250 000 euro do 2 000 000 mln euro. Stanowi to kwotę 9 030 600zł.  Podwyższeniu ulega również limit przychodów dający podatnikom prawo do opłacania w danym roku podatkowym ryczałtu w systemie kwartalnym to limit 200 000 euro. Odpowiada to kwocie 903 060 zł. Z tego wynika, że podatnicy, którzy w 2020 roku uzyskali przychody nie większe niż 9 030 600zł mają prawo skorzystać z ryczałtu. Natomiast kwota 903 060zł w 2021 roku daje podatnikowi możliwość do opłacania ryczałtu kwartalnie.

Poszerzone grono podmiotów uprawnionych do ryczałtu

Przekształceniu uległa definicja wolnych zawodów, co w konsekwencji powiększyło katalog zawodów mających prawo rozliczać działalność na zasadach ryczałtu. Prawo do korzystania z ryczałtu zyskali między innymi: adwokaci, radcy prawni, notariusze, doradcy podatkowi, maklerzy papierów wartościowych, księgowi, biegli rewidenci, agenci i brokerzy ubezpieczeniowi, architekci, inżynierowie budownictwa, rzeczoznawcy budowlani, psychologowie i fizjoterapeuci, którzy do tej pory nie mieli możliwości rozliczania podatku w tej formie. Definicja wolnych zawodów nie wyklucza do zakwalifikowania do wolnego zawodu działalności wykonywanej przez podatników na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej. Pełny wykaz wolnych zawodów można odnaleźć w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ryczałt ewidencjonowany 2021 rok – zmiany w stawkach

Nowelizacja ustawy od 1 stycznia 2021 roku wprowadza 8 stawek ryczałtu: 17%, 15%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% oraz 2%. Obniżeniu uległy najwyższe stawki ryczałtu, a mianowicie:

  • stawkę 20% zmniejszono do 17% od przychodów uzyskiwanych w wolnych zawodach,
  • do 15% od przychodów ze świadczenia niektórych usług obniżono stawkę 17%

Z czego wynika, że wolne zawody zostały objęte stawką 17%.  Dodatkowo od stycznia 2021 roku obowiązują 2 nowe stawki podatkowe: 15% (przychody ze świadczenia usług wskazanych w ustawie, uprzednio w większości opodatkowanych stawką 17%) oraz 10% (przychody ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, dotychczas wyłączone z ryczałtu). Stawki 8,5% oraz 12,5% od nadwyżki przychodów ponad 100 000zł dotyczą opodatkowania większości przychodów związanych z najmem prywatnym i firmowym oraz zakwaterowaniem.

Czy opłaca się przejść na ryczałt ewidencjonowany?

W celu przejścia na ryczałt ewidencjonowany należy złożyć stosowane oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego, bądź zgłosić chęć rozliczania się na zasadzie ryczałtu za pomocą wniosku CEIDG-1. W obecnym roku przedsiębiorcy mają na to czas do 20 lutego 2021 roku. Warto jednak przekalkulować czy ta forma opodatkowania jest korzystna z punktu widzenia podatnika. Jak wspomniano powyżej, ryczałt płacony jest od osiągniętego przychodu, a nie od dochodu, jak jest to stosowane w przypadku innych form opodatkowania. Zatem ryczałt będzie opłacalny dla tych, którzy zarabiając na własnej pracy i wiedzy nie ponoszą przy tym wysokich kosztów.

Więcej aktualności ważnych dla przedsiębiorców dostępnych w zakładce: aktualności.

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami