Faktura bez NIP a odliczenie podatku od towarów i usług

Faktura bez NIP a odliczenie podatku od towarów i usług

Faktura – co to jest?

Faktura VAT jest podstawowym dokumentem księgowym potwierdzającym sprzedaż/zakup usługi bądź towaru na rzecz/od innego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą. Dokument ten ma charakter sformalizowany a więc co do zasady musi być wystawiony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jakie dane powinny znaleźć się na fakturze?

W odniesieniu do art. 106e ust. 1 ustawy VAT należy wyróżnić następujące obligatoryjne elementy faktury VAT:

 • Datę wystawienia,
 • Numer faktury, który identyfikuje fakturę,
 • Dane identyfikujące sprzedawcę jak i nabywcę (Nazwa firmy, adres i numer identyfikacji podatkowej inaczej mówiąc NIP)
 • Nazwę, rodzaj towaru lub usługi,
 • Datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi,
 • Miarę i ilość towarów lub zakres świadczonych usług,
 • Cenę jednostkową towaru lub usługi (bez kwoty podatku)
 • Wartość neto, podatku od towarów i usług i wartość brutto,
 • Jak i wiele innych, o których możecie poczytać w ustawie o podatku od towarów i usług ( 106e. – Ustawa o podatku od towarów i usług (lexlege.pl))

Podatek naliczony – co to jest?

Czynny podatnik zobowiązany jest do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego podatku należnego wynikającego z osiąganych przychodów. Podatnik ten ma również prawo do pomniejszenia wartości podatku należnego o tak zwany podatek naliczony będący między innymi wartością podatku jaką przedsiębiorca musiał zapłacić za zakupione towary bądź usługi; kwotą podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług, dla której podatkiem jest nabywca czy usługobiorca.

Komu przysługuje prawa do odliczenia podatku VAT?

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko i wyłącznie tym podatnikom, którzy zarejestrowali się jako czynni podatnicy VAT poprzez zgłoszenie rejestracyjne na formularzu VAT-R. Co więcej zakup towaru bądź usługi musi służyć prowadzonej działalności gospodarczej.

Podatnicy zwolnieni z podatku VAT nie mają prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług nawet jeśli są one związane z prowadzoną działalnością. Tacy podatnicy mogą uznać poniesiony wydatek za koszt podatkowy w KPIR w kwocie brutto.

Możemy wyróżnić kilka sytuacji nie pozwalających na pełne bądź częściowe odliczenie VAT-u nawet jeśli poniesiony wydatek  jest związany z działalnością. Wymienić przykładowo możemy zakup usług noclegowych czy gastronomicznych z pewnymi wyjątkami – takie wydatki pozwalają tylko i wyłącznie na ujęcie w kosztach podatkowych w kwocie brutto, bez możliwości odliczenia podatku VAT.
W odniesieniu do pojazdów osobowych używanych w celach mieszanych w działalności gospodarczej, podatnikowi przysługuje częściowe odliczenie VAT na poziomie 50% od poniesionych wydatków eksploatacyjnych takich jak naprawa pojazdu, myjnia, paliwo. Natomiast jeśli przedsiębiorca używa pojazd tylko i wyłącznie w celach służbowych to ma możliwość pełnego odliczenia podatku VAT w wysokości 100% od poniesionych wydatków związanych z takim pojazdem.

 

Faktura bez NIP a odliczenie VAT – czy możliwe jest odliczenie podatku od towarów i usług jeśli otrzymaliśmy fakturę nie uwzględniającej NIP-u nabywcy?

Poprawnie wystawiona faktura uprawnia do odliczenia podatku naliczonego. Przepisy ustawy VAT a dokładniej art. 106e ust.1. ściśle określają dane jakie powinna zawierać faktura. Może jednak zdarzyć się sytuacja gdzie na otrzymanym dokumencie brakuje NIP-u nabywcy. Czy to oznacza jednak, że nie możemy odliczyć VAT-u od takiej faktury? Otóż z treści przepisów nie wynika, aby nie uwzględnienie NIP-u nabywcy powodowało utratę odliczenia podatku. Przy jednoczesnym wskazaniu pozostałych danych pozwalających na identyfikację nabywcy i sprzedawcy, powstanie związku między nabywanymi towarami i usługami  a transakcjami opodatkowanymi podatnika, pozwala na odliczenie podatku. Warto zaznaczyć, że taki dokument należy skorygować poprzez wystawienie noty korygującej, która uwzględni brakujące informacje. Taki dokument należy podpiąć pod otrzymaną fakturę.

 Czym jest nota korygująca, kto wystawia i kiedy można ją zastosować?

Nota korygująca stanowi dokument księgowy, który nie podlega księgowaniu. Notę korygującą należy wystawić jeśli na pierwotnej fakturze zostały podane błędne informacje bądź jakieś dane zostały pominięte. Możemy wskazać kilka sytuacji pozwalających na zastosowanie noty korygującej:

 • Wskazanie błędnego adresu nabywcy lub sprzedawcy,
 • Podanie niewłaściwego NIP-u bądź jego nie uwzględnienie,
 • Błędnie wskazano datę sprzedaży lub terminy płatności,
 • Wskazanie niewłaściwego numeru rejestracyjnego pojazdu w przypadku zakupu paliwa bądź innych usług związanych z eksploatacją pojazdu,
 • Złe oznaczenie towaru bądź usługi
Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami