RODO w transporcie 2022

RODO w transporcie

RODO w transporcie

RODO w transporcie.

Sformułowanie „RODO” jest powszechnie znane i kojarzone z ochroną danych osobowych. Zarówno wśród osób prywatnych, jak i tych prowadzących działalność gospodarczą, czy spółek budzi spore emocje. Mimo, że nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych funkcjonują już od ponad 4 lat, nadal spotkać można przedsiębiorstwa, które nie wdrożyły unijnych przepisów, lub które twierdzą, że „ich te regulacje nie dotyczą”. RODO obowiązuje także przedsiębiorstwa transportowe. Jak powinna wyglądać ochrona danych osobowych w takich firmach?

Czym jest RODO?

Potocznie używane pojęcie RODO to tak naprawdę Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Można zatem powiedzieć, że RODO to zbór przepisów, które regulują kwestię ochrony danych osobowych osób fizycznych.

RODO w transporcie 

RODO w transporcie – Co do zasady można powiedzieć, że przedsiębiorstwa transportowe są przykładem standardowych zakładów pracy, w których przetwarzane są dane osobowe. Dotyczą ich zatem powszechnie obowiązujące regulację związane z ich ochroną danych osobowych. Jednak warto zwrócić uwagę na jeden istotny aspekt – w firmach transportowych oprócz standardowych identyfikatorów, jak imię i nazwisko czy PESEL pojawiają się niejednokrotnie dane o lokalizacji. Związane jest to z coraz częściej wykorzystywanymi systemami GPS czy innymi systemami teleinformatycznymi pozwalającymi na lokalizacje pojazdu i kierowcy.

GPS a RODO

Często pojawiają się pytania, czy monitoring jest w ogóle legalny. Odpowiedź brzmi: tak! Został on bowiem uregulowany wprost w kodeksie pracy, a konkretnie w art. 222.

Wykorzystywanie systemów GPS w pojazdach wiąże się z obowiązkiem informacyjnym ze strony pracodawcy, który przekazuje pracownikowi informacje o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty w przedsiębiorstwie, nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem. W przypadku firm transportowych, w praktyce najczęściej można spotkać się z sytuacją kiedy systemem GPS ma zostać objęty nowy pracownik, przyjmowany do pracy. Wówczas pracodawca przed dopuszczeniem kierowcy do pracy informuje Go na piśmie o celu, zakresie oraz sposobie stosowania monitoringu.

Poinformowanie pracownika czy zgoda pracownika?

Warto w tym miejscu podkreślić, że w przypadku, gdy monitoring wykorzystywany jest wyłącznie w czasie wykonywania przez pracownika obowiązków służbowych, w godzinach Jego pracy, wówczas wystarczające jest poinformowanie pracownika o stosowaniu monitoringu, bez konieczności uzyskania zgody.

Inaczej jest w przypadku, gdy system GPS działa w sposób ciągły i pozwala na lokalizację kierowcy w jego czasie wolnym od pracy, np. podczas odpoczynku. W takie sytuacji wymagana jest zgoda pracownika na jego stosowanie.

Oznaczenie urządzenia GPS

Innym obowiązkiem pracodawcy związanym z wykorzystaniem urządzeń do monitorowania lokalizacji jest konieczność oznakowania urządzenia w sposób widoczny i czytelny, np. poprzez naklejkę najpóźniej na dzień przed jego uruchomieniem.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close