RODO w transporcie

RODO w transporcie

RODO w transporcie.

Sformułowanie „RODO” jest powszechnie znane i kojarzone z ochroną danych osobowych. Zarówno wśród osób prywatnych, jak i tych prowadzących działalność gospodarczą, czy spółek budzi spore emocje. Mimo, że nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych funkcjonują już od ponad 4 lat, nadal spotkać można przedsiębiorstwa, które nie wdrożyły unijnych przepisów, lub które twierdzą, że „ich te regulacje nie dotyczą”. RODO obowiązuje także przedsiębiorstwa transportowe. Jak powinna wyglądać ochrona danych osobowych w takich firmach?

Czym jest RODO?

Potocznie używane pojęcie RODO to tak naprawdę Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Można zatem powiedzieć, że RODO to zbór przepisów, które regulują kwestię ochrony danych osobowych osób fizycznych.

RODO w transporcie 

RODO w transporcie – Co do zasady można powiedzieć, że przedsiębiorstwa transportowe są przykładem standardowych zakładów pracy, w których przetwarzane są dane osobowe. Dotyczą ich zatem powszechnie obowiązujące regulację związane z ich ochroną danych osobowych. Jednak warto zwrócić uwagę na jeden istotny aspekt – w firmach transportowych oprócz standardowych identyfikatorów, jak imię i nazwisko czy PESEL pojawiają się niejednokrotnie dane o lokalizacji. Związane jest to z coraz częściej wykorzystywanymi systemami GPS czy innymi systemami teleinformatycznymi pozwalającymi na lokalizacje pojazdu i kierowcy.

GPS a RODO

Często pojawiają się pytania, czy monitoring jest w ogóle legalny. Odpowiedź brzmi: tak! Został on bowiem uregulowany wprost w kodeksie pracy, a konkretnie w art. 222.

Wykorzystywanie systemów GPS w pojazdach wiąże się z obowiązkiem informacyjnym ze strony pracodawcy, który przekazuje pracownikowi informacje o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty w przedsiębiorstwie, nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem. W przypadku firm transportowych, w praktyce najczęściej można spotkać się z sytuacją kiedy systemem GPS ma zostać objęty nowy pracownik, przyjmowany do pracy. Wówczas pracodawca przed dopuszczeniem kierowcy do pracy informuje Go na piśmie o celu, zakresie oraz sposobie stosowania monitoringu.

Poinformowanie pracownika czy zgoda pracownika?

Warto w tym miejscu podkreślić, że w przypadku, gdy monitoring wykorzystywany jest wyłącznie w czasie wykonywania przez pracownika obowiązków służbowych, w godzinach Jego pracy, wówczas wystarczające jest poinformowanie pracownika o stosowaniu monitoringu, bez konieczności uzyskania zgody.

Inaczej jest w przypadku, gdy system GPS działa w sposób ciągły i pozwala na lokalizację kierowcy w jego czasie wolnym od pracy, np. podczas odpoczynku. W takie sytuacji wymagana jest zgoda pracownika na jego stosowanie.

Oznaczenie urządzenia GPS

Innym obowiązkiem pracodawcy związanym z wykorzystaniem urządzeń do monitorowania lokalizacji jest konieczność oznakowania urządzenia w sposób widoczny i czytelny, np. poprzez naklejkę najpóźniej na dzień przed jego uruchomieniem.