Aktualności - bądź na bieżąco

27 stycznia 2021

PKPiR 2021r. – zmiana limitu przychodów

Zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o PIT do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązane są osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto, za ubiegły rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość 2 000 000 euro. Co do zasady spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, komandytowe […]

Więcej

26 stycznia 2021

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2021 roku

Ryczałt ewidencjonowany 2021 rok zmiany Ryczałt ewidencjonowany zmiany wprowadzono od 1 stycznia 2021 r. Najważniejsze z nich dotyczą limitów uprawniających do korzystania z tej formy rozliczania podatku oraz decydujących o możliwości kwartalnego opłacania podatku. Poszerzyło się również grono przedsiębiorców uprawnionych do korzystania z ryczałtu. Obniżeniu uległy najwyższe stawki podatku.  Zmiany reguluje ustawa z dnia 28 […]

Więcej

25 stycznia 2021

Rozszerzenie tarcza antykryzysowa zmiany

Tarcza antykryzysowa zmiany – Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2021 r. przyjęła m.in. rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Tarcza antykryzysowa zmiany Wsparciem objęto m.in. hotele, w tym obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. Jak również inne branże zawarte już w tarczy branżowej, czyli np. gastronomia […]

Więcej

19 stycznia 2021

Tarcza PFR 2.0 – wnioski do 28 lutego 2021

Od 15 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy mogą składać wnioski o pomoc – tarcza PFR 2.0! Wnioski składane są za pośrednictwem 17 banków.  Dzięki działaniom Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców pomoc będzie mogło dostać więcej firm, choć nadal są przedsiębiorcy, którzy zostają bez pomocy. Kto może wnioskować o pomoc i jakie trzeba spełnić warunki by ją […]

Więcej

15 stycznia 2021

ZUS – Składki ZUS Przedsiębiorcy 2021

Składki ZUS 2021 roku – podstawa wymiaru składek Składki ZUS na 2021 rok już znane! Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne w 2021 roku wynosi 3155,40 zł. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 roku wynosi 4026,01 zł*. Podstawa wymiaru składki na Fundusz Pracy w 2021 roku wynosi 3155,40 zł. 1. Składki ZUS stare […]

Więcej

14 stycznia 2021

Rozliczenie PIT za rok 2020

Początek roku to nie tylko plany i postanowienia, które każdy z nas przed sobą stawia. Jest to również czas w którym osoby zatrudnione zastanawiają się na rozliczeniem PIT za rok 2020. Do niedawna obowiązek ten leżał głównie po stronie zatrudnionego, który po otrzymaniu wszystkich PIT-11 musiał dokonać rozliczenia. Od niedawana z pomocą, jak w wielu […]

Więcej

12 stycznia 2021

Licencja Transportowa i tachograf powyżej 2,5 tony, dla BUSów

Zabezpieczenie finansowe, licencja i tachograf na busy powyżej 2500 kg DMC (2,5 tony)! Parlament Europejski zadecydował o tym w tzw. pakiecie mobilności. Licencja i zabezpieczenie finansowe dla przewoźników transportu lekkiego W przypadku przewoźników dotychczas wykonujących międzynarodowy transport rzeczy pojazdami do 3,5 tony będą musieli uzyskać licencję na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Licencja Transportowa będzie wymagana […]

Więcej

11 stycznia 2021

Termin na zgłoszenie przedsiębiorcy do małego ZUS w 2021 r.

Przedsiębiorcy, których roczny przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w 2020 r. nie przekroczył kwoty 120.000 zł. Mogą od 1 stycznia 2021 r. opłacać za siebie składki na ubezpieczenia społeczne w ramach tzw. małego ZUS. Oprócz tego muszą też spełnić pozostałe warunki określone w art. 18c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Takie osoby ustalają wówczas samodzielnie […]

Więcej

10 stycznia 2021

Mandat -projekt ustawy – MÓWIMY NIE!

MANDAT TRZEBA BĘDZIE PRZYJĄĆ? Do sejmu wpłynął projekt zmian w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia!!!   Padły propozycje: ✅ MANDAT tylko z nazwy zostaje mandatem, w praktyce jest grzywną, nakładaną przez funkcjonariusza (nie tylko policji, ale każdej służby, która ma do tego kompetencje znika prawo do odmowy przyjęcia mandatu)‼📌   ✅ grzywna jest natychmiast […]

Więcej

8 stycznia 2021

BREXIT dla TRANSPORTU – 01.01.2021

BREXIT – WARUNKI DLA TRANSPORTU od 1 stycznia 2021 roku Od 01.01.2021 w związku z Brexitem w branży transportowej kosmiczne zamieszanie związane z ilością dokumentów związanych z formalnościami celnymi, i to zarówno w przywozie, jak i w wywozie z Wielkiej Brytanii. Formalności celne objęte umową UE-UK nie są zbyt proste i czytelne (a ponadto zaplanowano […]

Więcej

30 grudnia 2020

Płaca minimalna w Danii od 1 stycznia 2021 roku

W 2020 r. duński parlament przyjął ustawę o wynagrodzeniach dla kierowców, która będzie obowiązywać w 2021 r. Zgodnie z nowym prawem, przewoźnik drogowy realizujący określone przewozy, będzie zobowiązany do wypłaty płacy minimalnej dla kierowców na warunkach obowiązujących w Danii. Nowe przepisy mają objąć tylko przewozy kabotażowe i kombinowane. Aktualnie nie ma informacji by obowiązkiem zgłoszenia były objęte przewozy cross-trade i rozładunki oraz załadunki. Duńska płaca minimalna nie będzie obowiązywała, także w przypadku  przewoźników, […]

Więcej

29 grudnia 2020

Wyższe składki ZUS w 2021 roku

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą w 2021 roku wyższe składki ZUS. Podwyżka ZUS nie będzie jednak tak dotkliwa jak w poprzednich latach. Czeka nas bowiem najniższa podwyżka od 11 lat. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą dłużej niż 2 lata, wysokość składek ZUS zależy od wartości prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na kolejny rok. Wartość ta opublikowana została […]

Więcej