ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI A KASA FISKALNA – 2023 r.

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI A KASA FISKALNA – 2023 r.

Zawieszając działalność, przedsiębiorca nie traci możliwości korzystania z kasy fiskalnej, nie ma także obowiązku jej likwidacji. Kasa fiskalna nie wymaga ponownej fiskalizacji w przypadku wznowienia działalności. Przedsiębiorca może w dalszym ciągu korzystać z tej samej kasy fiskalnej.

 

Obowiązki związane z kasą fiskalną podczas zawieszenia działalności

W trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca powinien pamiętać o:

  • terminowych przeglądach kasy fiskalnej,
  • poprawnym przechowywaniu książki kasy.

Pomimo zawieszenia działalności przegląd techniczny jest naszym obowiązkiem. Jeżeli termin przeglądu technicznego kasy przypada na okres w trakcie zawieszenia działalności, powinien on zostać wykonany. W przeciwnym wypadku podatnik będzie miał obowiązek zwrócić otrzymaną ulgę z tytułu zakupu kasy fiskalnej. Przegląd kasy w sytuacji gdy termin ten przypadał w okresie zawieszenia, należy wykonać niezwłocznie po wznowieniu działalności. W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie ma obowiązku dokonywania przeglądu kasy fiskalnej, pod warunkiem że nie prowadzi sprzedaży.

 

Sporządzanie raportów kasowych podczas zawieszenia

Przedsiębiorca, który zawiesił działalność gospodarczą i zgłosił ten fakt w CEIDG nie ma obowiązku sporządzania „pustych” raportów kasowych. Zgłoszenie informacji o zawieszeniu działalności, w przypadku jednoosobowej działalności następuje poprzez złożenie wniosku CEIDG-1. W okresie zawieszenia działalności możliwe jest dokonywanie transakcji niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Jeżeli w związku z takim zdarzeniem dojdzie do sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności lub rolnika ryczałtowego, powinien on zarejestrować ją na kasie fiskalnej i na koniec dnia wydrukować raport kasowy.

 

Ulga na zakup kasy a zawieszenie działalności

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie należy do zdarzeń, które powodują obowiązek zwrotu ulgi, pod warunkiem jednak, że podatnik wznowi wykonywanie działalności gospodarczej. Jeżeli jednak suma okresów używania kasy rejestrującej (np. okres przed zawieszeniem działalności i okres po zawieszeniu działalności) przekracza trzy lata, to wobec podatnika nie powstaje obowiązek zwrotu ulgi przy likwidacji działalności. Jeśli natomiast okres używania kasy rejestrującej nie przekracza trzech lat – to odliczoną wcześniej ulgę podatnik jest zobowiązany zwrócić. Trzyletni okres, o którym mowa w art. 11 ust. 6 ustawy o VAT jest liczony od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu przy wykorzystaniu kasy rejestrującej. Z kolei datą końcową tego okresu jest zaprzestanie używania kasy. Zaprzestanie używania kasy fiskalnej należy interpretować w ten sposób, iż bez znaczenia pozostają przyczyny, z jakich podatnik zaprzestał ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, tzn. czy zaprzestanie używania było wynikiem nieumyślnego zdarzenia losowego, czy też wynikało bezpośrednio z zaplanowanego działania.

Jeżeli obowiązek wprowadzenia kasy fiskalnej w firmie przypada na okres zawieszenia działalności, wówczas ulga na zakup kasy może zostać rozliczona dopiero po wznowieniu działalności pamiętając, że zasadniczo odliczenia można dokonać w pliku JPK_V7 za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego.