Zapisy na szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych

Zapisy na szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych

Zapisy na szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych prowadzone są w każdym ośrodku szkolenia kierowców w sposób indywidualny. Procedura przystąpienia do szkolenia i wymagania z tym związane są jednak ściśle określone przepisami. Jak wyglądają zapisy na szkolenie okresowe dla kierowców w ośrodku euroPiM?

Przed rozpoczęciem szkolenia

Od 6 kwietnia 2022 r. w zasadniczy sposób zmieniła się procedura związana ze szkoleniami okresowymi i uzyskaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej będącego podstawą do wpisu kodu 95 w prawo jazdy.

Aktualnie kierowca w pierwszej kolejności musi uzyskać orzeczenie lekarskie oraz orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwskazań, odpowiednio lekarskich i psychologicznych, do pracy na stanowisku kierowcy.

Następnie z ww. orzeczeniami udaje się do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego/ Urzędu Miasta właściwego ze względu na adres zamieszkania, celem uzyskania tzw. numeru PKZ, czyli Profilu Kierowcy Zawodowego.

Dopiero po jego otrzymaniu przez Urząd kierowca zapisuje się na szkolenie okresowe w wybranym ośrodku szkolenia kierowców.

Terminy szkolenia okresowego

Szkolenia okresowe w ośrodku szkolenia kierowców euroPiM są szkoleniami indywidualnymi, dlatego możliwe jest uzgodnienie najbardziej dogodnego dla kursanta terminu zajęć.

Zapisy na szkolenie okresowe

W ośrodku szkolenia kierowców euroPiM istnieje możliwość zapisów na szkolenie okresowe:

– osobiście – w siedzibie firmy przy ul. Granicznej 8A w Tarnowie (I piętro) w godzinach pracy, tj. 07:30 – 16:00

– telefonicznie – pod numerem telefonu: +48 733 339 337

– drogą mailową poprzez adres: kontakt@europim.pl

Wymagane dokumenty:

Celem przystąpienia do szkolenia należy przygotować następujące dokumenty:

– numer Profilu Kierowcy Zawodowego

– orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań lekarskich do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

– prawo jazdy

Zakres szkolenia okresowego

Szkolenie okresowe trwa łącznie 35 godzin i podzielone jest na 5 modułów tematycznych, z których przynajmniej jeden związany jest z bezpieczeństwem ruchu drogowego.