Zapisy na szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych 2022

Zapisy na szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych

Zapisy na szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych

Zapisy na szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych prowadzone są w każdym ośrodku szkolenia kierowców w sposób indywidualny. Procedura przystąpienia do szkolenia i wymagania z tym związane są jednak ściśle określone przepisami. Jak wyglądają zapisy na szkolenie okresowe dla kierowców w ośrodku euroPiM?

Przed rozpoczęciem szkolenia

Od 6 kwietnia 2022 r. w zasadniczy sposób zmieniła się procedura związana ze szkoleniami okresowymi i uzyskaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej będącego podstawą do wpisu kodu 95 w prawo jazdy.

Aktualnie kierowca w pierwszej kolejności musi uzyskać orzeczenie lekarskie oraz orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwskazań, odpowiednio lekarskich i psychologicznych, do pracy na stanowisku kierowcy.

Następnie z ww. orzeczeniami udaje się do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego/ Urzędu Miasta właściwego ze względu na adres zamieszkania, celem uzyskania tzw. numeru PKZ, czyli Profilu Kierowcy Zawodowego.

Dopiero po jego otrzymaniu przez Urząd kierowca zapisuje się na szkolenie okresowe w wybranym ośrodku szkolenia kierowców.

Terminy szkolenia okresowego

Szkolenia okresowe w ośrodku szkolenia kierowców euroPiM są szkoleniami indywidualnymi, dlatego możliwe jest uzgodnienie najbardziej dogodnego dla kursanta terminu zajęć.

Zapisy na szkolenie okresowe

W ośrodku szkolenia kierowców euroPiM istnieje możliwość zapisów na szkolenie okresowe:

– osobiście – w siedzibie firmy przy ul. Granicznej 8A w Tarnowie (I piętro) w godzinach pracy, tj. 07:30 – 16:00

– telefonicznie – pod numerem telefonu: +48 733 339 337

– drogą mailową poprzez adres: kontakt@europim.pl

Wymagane dokumenty:

Celem przystąpienia do szkolenia należy przygotować następujące dokumenty:

– numer Profilu Kierowcy Zawodowego

– orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań lekarskich do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

– prawo jazdy

Zakres szkolenia okresowego

Szkolenie okresowe trwa łącznie 35 godzin i podzielone jest na 5 modułów tematycznych, z których przynajmniej jeden związany jest z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close