Cena usług księgowych 2022 r. – co wpływa na jej wysokość?

Cena usług księgowych 2022 r. – co wpływa na jej wysokość?

CENA USŁUG KSIĘGOWYCH 2022 – co wpływa na jej ostateczną wysokość?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością znajomości przepisów podatkowych, które w obecnym czasie ciągle się zmieniają jak i dopełnienia wielu formalności a jednym z obowiązków każdego przedsiębiorcy jest prowadzenie księgowości. Ze względu na skomplikowane, często nie rozumianą treść przepisów jak i na częstotliwość ich zmian, przedsiębiorcy powierzają obowiązek prowadzenia księgowości wykwalifikowanym biurom rachunkowym, którym w codziennej pracy towarzyszą przepisy jak i analizowanie treści nowych przepisów.

Zalety korzystania z usług księgowych:

Korzystanie z fachowej obsługi księgowej pozwoli przedsiębiorcy:

 • zminimalizować ryzyko wystąpienia błędów, gdyż obowiązek śledzenia stale zmieniających się przepisów będzie spoczywać na biurze rachunkowym,
 • skupić się na prowadzeniu biznesu a przy tym zaoszczędzić sporo nerwów jak i czasu, ponieważ biuro rachunkowe będzie również kontaktować się z Urzędem Skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i dopilnuje terminowości rozliczeń podatkowych.

Czym kierować się przy wyborze biura rachunkowego?

Wybór odpowiedniego biura rachunkowego jest bardzo ważny. Nie powinno się wybierać pierwszego lepszego, najbliższego biura rachunkowego. Warto wziąć pod uwagę opinie znajomych i zastanowić się czy zależy nam na księgowości tradycyjnej pozwalającej na kontakt z księgowym w celu omówienia ważnych kwestii czy na księgowości online. Przy wyborze biura warto również wziąć pod uwagę renomę biura rachunkowego, opinie, zakres oferowanych usług. Warto dowiedzieć się czy biuro rachunkowe obsługuje inne firmy o podobnym zakresie świadczonych usług jak i profilu działalności.

 

Od czego zależna jest cena usług księgowych?

Całkowity koszt usług księgowych uzależniony jest od wielu czynników:

 1. Doświadczenia biura rachunkowegobiuro rachunkowe z wieloletnim stażem, doświadczeniem posiadające Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów będzie oferować wyższe ceny niżeli nowo powstałe biuro rachunkowe.
 2. Lokalizacji biura – na cenę może wpływać to czy biuro znajduje się w małej czy dużej miejscowości, zlokalizowane w centrum miasta bądź na jego obrzeżach,
 3. Profilu działalności gospodarczej jak i formy prawnej – co wpływa na to czy prowadzimy uproszczoną czy pełną księgowość. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może wybrać czy będzie prowadziła uproszczoną czy pełną księgowość chyba, że przychody ze sprzedaży netto za poprzedni rok obrotowy przekroczą równowartość 2 mln euro, czyli 9 188 200 zł – wtedy prowadzonej pełnej księgowości jest obligatoryjne.
  Niższą cenę za obsługę księgową będą płaciły firmy, które wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych czy Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów natomiast dużo wyższą cenę zapłacą firmy zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości ze względu na większy zakres obowiązków, większy nakład pracy i czasu poświęcony na poprawne zaksięgowanie wszystkich operacji, ustalenie sald, przygotowywanie sprawozdań finansowych. Pełna księgowość jest najbardziej zaawansowaną i skomplikowaną formą prowadzenia księgowości.
 4. Ilości dostarczanych dokumentów – cena może być uzależniona od ilości wprowadzonych dokumentów księgowych. Biura mogą wprowadzić do cennika usług księgowych dodatkowe opłaty związane z zaksięgowaniem dokumentów zagranicznych w walutach obcych co wymaga większego nakładu czasu na przeanalizowanie jak i przetłumaczenie owych dokumentów.
 5. Obsługi klientów obcojęzycznych – cena usług księgowych będzie zdecydowanie wyższa w sytuacji kompleksowej obsługi klienta obcojęzycznego co wymaga od biura rachunkowego znajomości języków obcych jak i przepisów podatkowych pozwalających na swobodny kontakt z przedsiębiorcą. Zdecydowanie więcej biur specjalizuje się w obsłudze klientów krajowych przez co można stwierdzić, że usługi świadczone w językach obcych są unikatowe znacznie wpływające na wartość końcową usług księgowych.
 6. Zakresu usług i czasu poświęconego na realizację usług – często biura rachunkowe oferują dodatkowe usługi, które również wpływają na ostateczną cenę. Wśród oferowanych usług możemy przykładowo wymienić:
 • Obsługę kadrowo-płacową związaną z prowadzeniem spraw kadrowych jak i płacowych m.in. przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników i ustaniem stosunku pracy, sporządzanie deklaracji ZUS czy list płac.
 • Pomoc w założeniu jak i zamknięciu działalności gospodarczej,
 • Wyprowadzanie zaległości podatkowych,
 • Doradztwo podatkowe może być świadczone w zakresie podatku VAT, PIT, podatku od nieruchomości, IP Box, podatku u źródła.
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych,
 • Doradztwo prawne,
 • Pomoc w uzyskaniu dofinansowań np. na rozwój firmy,
 • Pomoc w rozliczaniu dotacji unijnych.

Można stwierdzić, że na ostateczną cenę wpływa wiele czynników. Im większy mamy pakiet usług, z których będziemy korzystać tym oferowana cena będzie wyższa.