Wynagrodzenie dla pracowników za styczeń 2022 r

Wynagrodzenie dla pracowników za styczeń 2022- w jaki sposób zostało wyliczone?

Wynagrodzenie dla pracowników za styczeń 2022- w jaki sposób zostało wyliczone?

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe przepisy w ramach reformy nazywanej „Nowym Polskim Ładem” co w dużym stopniu wpłynęło na sposób wynagradzania pracowników. Wprowadzono zmiany w wielu ustawach, w tym również podatkowych.

Zmiany przepisów które mają wpływ na wynagrodzenie wypłacane po 1 stycznia 2022 r.

  1. Brak możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej w wysokości 7,75% podstawy.
  2. Zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 425,00 zł miesięcznie tj. 5.100,00 zł rocznie.
  3. Wprowadzenie nowej ulgi podatkowej tj. ulgi dla klasy średniej dla miesięcznych dochodów w granicach 5701,00 do 11.141,00 zł.
  4. Wprowadzenie nowych ulg podatkowych: dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów i osób powracających z zagranicy do Polski.

Wynagrodzenie do kwoty około 3200,00 zł brutto dla pracowników etatowych będzie wolne od podatku.

Kolejne zmiany w sposobie naliczania zaliczek na podatek dochodowy mające wpływ na wynagrodzenie styczniowe

Rozporządzenie z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu poboru i przekazywania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wprowadza kolejne zmiany w sposobie naliczania wynagrodzeń za styczeń 2022 r.. W sytuacji gdy wynagrodzenie wyliczone według przepisów zawartych w reformie „Polski Ład” po zastosowaniu wszystkim ulg i odliczeń jest mniejsze niż wynagrodzenie wyliczone na podstawie przepisów obowiązujących na dzień 31.12.2021 r. to pracodawca wypłaca wynagrodzenie wyższe, a podatek stanowiący nadwyżkę przenosimy na kolejny miesiąc i potrącamy dopiero wtedy, kiedy zaliczka na podatek obliczona według przepisów z 2022 r. jest mniejsza od zaliczki obliczonej na podstawie przepisów z 2021 r..

Co zrobić by wynagrodzenie styczniowe było dla pracowników bardziej korzystne

Pracownik w 2022 r. powinien:

  • sprawdzić, czy ma złożone oświadczenie PIT-2 u pracodawcy, niezłożenie oświadczenia skutkuje nie naliczaniem kwoty wolnej od podatku,
  • wycofać oświadczenie PIT-2, jeśli pracownik złożył już takie oświadczenie u innego pracodawcy, pobiera rentę lub emeryturę lub prowadzi działalność gospodarczą,
  • złożyć u pracodawcy stosowane oświadczenia w celu korzystania z nowych ulg podatkowych np. dla
    rodzin 4+

Podsumowując reforma „Polski Ład” wprowadzono od 1 stycznia 2022 r. jest największą od wielu lat reformą podatkową w Polsce. Jest oceniana zarówno pozytywnie jak i negatywnie przez ekspertów.

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close