Wynagrodzenie dla pracowników za styczeń 2022- w jaki sposób zostało wyliczone?

Wynagrodzenie dla pracowników za styczeń 2022- w jaki sposób zostało wyliczone?

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe przepisy w ramach reformy nazywanej „Nowym Polskim Ładem” co w dużym stopniu wpłynęło na sposób wynagradzania pracowników. Wprowadzono zmiany w wielu ustawach, w tym również podatkowych.

Zmiany przepisów które mają wpływ na wynagrodzenie wypłacane po 1 stycznia 2022 r.

  1. Brak możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej w wysokości 7,75% podstawy.
  2. Zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 425,00 zł miesięcznie tj. 5.100,00 zł rocznie.
  3. Wprowadzenie nowej ulgi podatkowej tj. ulgi dla klasy średniej dla miesięcznych dochodów w granicach 5701,00 do 11.141,00 zł.
  4. Wprowadzenie nowych ulg podatkowych: dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów i osób powracających z zagranicy do Polski.

Wynagrodzenie do kwoty około 3200,00 zł brutto dla pracowników etatowych będzie wolne od podatku.

Kolejne zmiany w sposobie naliczania zaliczek na podatek dochodowy mające wpływ na wynagrodzenie styczniowe

Rozporządzenie z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminu poboru i przekazywania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wprowadza kolejne zmiany w sposobie naliczania wynagrodzeń za styczeń 2022 r.. W sytuacji gdy wynagrodzenie wyliczone według przepisów zawartych w reformie „Polski Ład” po zastosowaniu wszystkim ulg i odliczeń jest mniejsze niż wynagrodzenie wyliczone na podstawie przepisów obowiązujących na dzień 31.12.2021 r. to pracodawca wypłaca wynagrodzenie wyższe, a podatek stanowiący nadwyżkę przenosimy na kolejny miesiąc i potrącamy dopiero wtedy, kiedy zaliczka na podatek obliczona według przepisów z 2022 r. jest mniejsza od zaliczki obliczonej na podstawie przepisów z 2021 r..

Co zrobić by wynagrodzenie styczniowe było dla pracowników bardziej korzystne

Pracownik w 2022 r. powinien:

  • sprawdzić, czy ma złożone oświadczenie PIT-2 u pracodawcy, niezłożenie oświadczenia skutkuje nie naliczaniem kwoty wolnej od podatku,
  • wycofać oświadczenie PIT-2, jeśli pracownik złożył już takie oświadczenie u innego pracodawcy, pobiera rentę lub emeryturę lub prowadzi działalność gospodarczą,
  • złożyć u pracodawcy stosowane oświadczenia w celu korzystania z nowych ulg podatkowych np. dla
    rodzin 4+

Podsumowując reforma „Polski Ład” wprowadzono od 1 stycznia 2022 r. jest największą od wielu lat reformą podatkową w Polsce. Jest oceniana zarówno pozytywnie jak i negatywnie przez ekspertów.

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami