Czas Pracy Kierowcy – ODSTĘPSTWA (do 2 kwietnia 2022)

Czas Pracy Kierowcy – ODSTĘPSTWA (do 2 kwietnia 2022)

Czas Pracy Kierowcy – ODSTĘPSTWA

POLSKA WPROWADZIŁA od dziś do 2 kwietnia 2022

Dotyczy: PRZEWOZÓW – KRAJOWYCH (przewoźnicy, których obejmuje POZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA) i MIĘDZYNARODOWYCH (LICENCJA WSPÓLNOTOWA)
Sytuacja wojenna na Ukrainie i w związku z rekomendacją Komisji Europejskiej od dnia dzisiejszego zostały wprowadzone ODSTĘPSTWA od przepisów 561/2006 WE – czasu pracy kierowców.
Dotyczy to szczególnych przypadków!! SZCZEGÓLNYCH!! SZCZEGÓLNYCH!! SZCZEGÓLNYCH!!
Odstępstwa obowiązują od 4 marca 2022 do 2 kwietnia 2022 r.
WAŻNE: NARUSZENIE może być popełnione na terenie POLSKI!
Co można przekroczyć:
– dzienny czas prowadzenia pojazdu – nie może przekroczyć 11 godzin
– tygodniowy czas prowadzenia pojazdu – nie może przekroczyć 60 godzin
– dwutygodniowy czas prowadzenia pojazdu – nie może przekroczyć 96 godzin
– jazda ciągła może wynosić 5:30!!!
– odpoczynek tygodniowy regularny (45h) można zrobić w pojeździe (ważne, by było miejsce do spania i pojazd znajdowal się na postoju).
Jakie warunki należy spełnić, by uniknąć kary!?
Podajemy KILKA PRZYKŁADÓW
1. Rozporządzenie [WE] nr 561/2006 – art. 12 – przedłużyłem tygodniowy czas prowadzenia pojazdu w celu dostarczenia ładunku zgodnie z przepisami z dn. 03.03.2022 poz. 293 Ministra Infrastruktury; data + godzina + podpis
2. Art. 12 Rozp. (WE) 561/2006 – wydłużyłem jazdę ciągłą na terenie PL do 5h 15 min [obwieszczenie Ministra z dn. 03.03.2022 – poz. 293]; data + godzina + podpis
3. WE/561/2006 Art. 12 – wydłużyłem czas jazdy dziennej do 10h 55 min w celu bezpiecznego dostarczenia ładunku. Wykroczenia dokonałem wg obwieszczenia z dn. 03.03.2022 Ministra Infrastruktury. Wykroczenie zostało dokonane na terenie PL.

PAMIĘTAJCIE:

STOSOWANIE TYMCZASOWYCH ODSTĘPSW NIE MOŻE POWODOWAĆ POGORSZENIA WARUNKÓW PRACY KIEROWCÓW i POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO!!

Poniżej pełna treść OBWIESZCZENIA!

do POBRANIA z DZIENNIK USTAW -> TUTAJ