Urlopówka, Weekendówka, Zaświadczenie o nieprowadzeniu – Kiedy musimy wypisać?

Urlopówka, Weekendówka, Zaświadczenie o nieprowadzeniu – Kiedy musimy wypisać?

Urlopówka, Weekendówka, Zaświadczenie o nieprowadzeniu – Kiedy musimy wypisać ?

Urlopówka, Weekendówka – tak potocznie nazywamy „Zaświadczenie o nieprowadzeniu” 

Urlopówka –  Kiedy kierowcy trzeba  wystawić zaświadczenie, a w jakich przypadkach kierowca może dokonać wpisu manualnego?  Kiedy właściciel firmy transportowej ma wybór, bo są dwie opcje? Kiedy nie ma wyboru i konieczny jest automatyczny zapis tachografu? Sprawdź!

Od kiedy zmieniły się zasady dokonywania wpisów manualnych, wśród transportowców, jak i kierowców panuje powszechne przekonanie, że nie trzeba już wystawiać „urlopówek”. Wystarczy, że kierowca zrobi wpis manualny. To jest błędne przekonanie, a firmy, których  pracownicy tak robią, prędzej czy później zapłacą wysokie kary. Ponieważ wpisy manualne tylko czasami mogą zastąpić „weekendówki”.

Kiedy więc trzeba wystawić zaświadczenie o działalności kierowcy, a kiedy wystarczy dokonać wpisu manualnego?

Odpowiedź znajdziemy w ustawie o czasie pracy kierowców, jak i w decyzji Komisji nr 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym. Na pewno kierowcy trzeba wystawić „urlopówkę” za wszelkiego rodzaju okresy. Kiedy na wykresówkach lub kartach kierowcy nie ma odnotowanej aktywności kierowcy – brak zapisu!!!

 

Kierowca ma obowiązek podczas kontroli drogowej posiadać udokumentowaną swoją aktywności w ciągu poprzedzających 28 dni i z bieżącego dnia w którym jest kontrola. W tym okresie tylko część jego aktywności zostanie odnotowana przez tachograf na wykresówce lub na karcie kierowcy, a pozostałe okresy należy opisać w zaświadczeniach, kartach pracy, tak aby zapewniona była ciągłość zapisów w całym okresie 24h/dobę.

URLOP I ZWOLNIENIE LEKARSKIE

Za czas urlopu lub zwolnienia chorobowego kierowca obowiązkowo musi posiadać ”weekendwókę”. Co prawda można zrobić dodatkowo wpis manualny, ale inspektorzy i tak będą wymagali zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu. Zgodnie bowiem z art. 34 rozporządzenia nr 165/2016 wpisy manualne mogą dokumentować tylko okresy dyspozycyjności, innej pracy lub odpoczynku kierowcy – dziennego bądź tygodniowego. Czas urlopu lub zwolnienia lekarskiego stanowi okres nieobecności w pracy kierowcy, natomiast nie jest okresem odpoczynku w rozumieniu rozporządzenia nr 561/2006 (WE). Tak samo określa to ciągle obowiązujący art. 31 ustawy o czasie pracy kierowców, który stwierdza, że w takich przypadkach należy wystawić kierowcy „urlopówka”.

ODPOCZYNEK DZIENNY I TYGODNIOWY

Inaczej jest  w przypadku odpoczynku weekendowego, dnia wolnego w tygodniu lub odpoczynku dobowego. Okresy odpoczynku dziennego lub tygodniowego kierowca może udokumentować za pomocą wpisu manualnego tylko wtedy, gdy znajduje się poza pojazdem i nie ma możliwości rejestrowania odpoczynku za pomocą urządzenie rejestrującego tachografu. Jeżeli odpoczywa na bazie lub w domu, może też zrobić wpis manualny, a może też okazać kontrolującemu zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu.

Kierowca, który wykorzystuje odpoczynek w kabinie pojazdu, powinien rejestrować odpoczynek na karcie kierowcy lub wykresówce w sposób automatyczny. Jeżeli w trasie zatrzyma go kontrola, inspektor może zapytać, czy odpoczywał w kabinie. Gdy kierowca potwierdzi, będzie musiał przestawić zapis tachografu.

W przypadku tachografu analogowego (wykresówki) trzeba pamiętać, że kierowca musi ręcznie odnotować odpoczynek rysując na odwrocie wykresówki, jeżeli jest ryzyko, że wykresówka będzie dłużej w tachografie niż 24h.

Oczywiście nie odnosi się to do tachografów cyfrowych na kartę, gdyż odpoczynek na karcie będzie rejestrowany bez konieczności jej wymiany.

CZASEM LEPIEJ WYPISAĆ ZAŚWIADCZENIE

Przedsiębiorco, zanim zdecydujesz, że nie wystawisz kierowcy zaświadczenia i dokonasz polecenia, aby dokonał wpisu manualnego, zastanów się, czy kierowca odpowiednio go zrobi i czy rzeczywiście wykona wpis!!! Wykonanie wpisu manualnego nie powinno sprawiać problemów doświadczonym kierowcom, natomiast jeśli mamy w firmie początkującego kierowcę, należy się upewnić, czy potrafi odpowiednio wprowadzić w tachografie taki zapis.

Pamiętaj, że gdy decydujesz się na zastąpienie zaświadczeń wpisami manualnymi, to bierzesz za to pełną odpowiedzialność, ponieważ jeżeli kierowca nie wie, jak wykonać wpis manualny lub zapomni go zrobić, kontrolujący będzie wymagał udokumentowania braków w aktywności za pomocą „urlopówka”. A za brak zaświadczenia odpowiada zarządzający transportem lub inna wyznaczona osoba w firmie. Gdy brakuje jednej „weekendówki”, mandat karny wyniesie 500 zł w Polsce.

NOWO ZATRUDNIONY KIEROWCA

W przypadku, kiedy nowy kierowca rozpoczyna pracę na rzecz Twojej firmy, w każdym przypadku należy Mu wystawić „urlopówkę”. Od dnia zatrudnienia (od godz.: 00:00) do chwili wyjazdu, gdy nie prowadził pojazdu. Na zaświadczeniu jest też rubryka nr 11. W której wpisujemy dzień zatrudnienia, co ułatwi kontrolującym stwierdzenie od kiedy podlega kontroli w Waszym przedsiębiorstwie. Natomiast kierowca z poprzedniego miejsca pracy powinien mieć kopie wykresówek, zapisy na kracie kierowcy jeżeli prowadził pojazd i zaświadczeń o nieprowadzeniu, aby udokumentować co robił w poprzedzających  28 dniach.

 

 

 

Podstawa prawna

  • art. 34 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2015 z 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego,
  • art. 31 ustawy o czasie pracy kierowców z 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1155 ze zm.),
  • decyzja Komisji nr 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym ze zm. (2009/959/UE, dz. U. L330 z 16 grudnia 2009 r. str. 80),
  • zał. 5 do rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 11 września 2013 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1046).

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20wrz
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za sierpień 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27gru
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za maj 2024 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia