Ulga dla młodych- to warto wiedzieć!

Ulga dla młodych- to warto wiedzieć!

Korzystasz z ulgi dla młodych, ale masz wątpliwości, czy na pewno każde uzyskane
przychody podlegają zwolnieniu, albo czy obowiązuje Cię limit zwolnienia. Dużo młodych
przedsiębiorców zastanawia się, czy ulga obowiązuje tez przychód uzyskiwany z ramach
jednoosobowej działalności gospodarczej. W przypadku łączenia pracy w Polsce z pracą za
granicą zastanówmy się jeszcze, czy dochody zagraniczne osób do 26 roku życia też są
zwolnione z podatku?

Ulga dla młodych– podstawowe informacje.

Ulga dla młodych, czyli zwolnienie z podatku obejmuje osoby do 26 roku życia, które
osiągnęły przychód ze stosunku pracy lub z tytułu umowy zlecenia. W poprzednich latach
zwolnienie nie obejmowało przychodów uzyskanych z tytułu odbywania praktyki
absolwenckiej lub z tytułu stażu uczniowskiego. Jednak przepisy wprowadzone w 2021
umożliwiły korzystanie ze zwolnienia również z tych tytułów. Z dniem 26 urodzin tracimy
prawo do zwolnienia z podatku, w praktyce wygląda to tak, że jeśli pracodawca wypłacił Ci
wynagrodzenie 7 stycznia za miesiąc grudzień, a Ty 6 stycznia skończyłeś 26 lat, to mimo
tego, ze w grudniu nie miałeś ukończonych 26 lat, to każde wynagrodzenie wypłacone po
dacie twoich urodzin będzie rodziło obowiązek podatkowy. Nie jest to ustalane proporcją dni,
jak wiele osób myśli. Kluczowy jest dzień wypłaty!

Kto nie skorzysta z ”zerowego PIT-u” i jakie są limity?

Podatek dochodowy będzie Ci naliczany niezależnie od tego ile masz lat z przychodów
uzyskanych z umowy o dzieło oraz z własnej działalności gospodarczej. Pamiętaj również
o limicie, ponieważ przychód w okolicach 7.127 brutto zł miesięcznie to kwota graniczna,
jeśli chodzi o możliwość zwolnienia. Każdy przychód powyżej 85.528,00 zł rocznie należy
opodatkować co oznacza dla młodego pracownika konieczność wpłaty kwoty podatku
wykazanej w zeznaniu podatkowych PIT-37 lub PIT-36.

Czy dochody z pracy za granicą również podlegają zwolnieniu?

Pracowałeś latem w Holandii oraz w Niemczech i osiągnąłeś tam dość znaczne przychody.
Zastanawiasz się teraz w jaki sposób to rozliczyć jeśli w Polsce twoje przychody
są zwolnione, ponieważ nie masz ukończonych 26 lat. W zależności od tego jaką Polska ma
podpisaną umowę o uniknięciu podwójnego opodatkowania z poszczególnymi krajami w taki
sposób będziesz musiał rozliczyć swój PIT. Istnieją dwie metody rozliczania dochodu
z zagranicy: metoda wyłączenia z progresją- za 2020 stosowana np. w Niemczech, Francji,
Norwegii oraz metoda proporcjonalnego odliczenia- za 2020 stosowana np. w Wielkiej
Brytanii, Holandii, Słowacji, Austrii. Dochody z kraju, w którym obowiązuje metoda
wyłączenia z progresją nie są uwzględniane w limicie ulgi dla młodych, natomiast
w przypadku metody proporcjonalnego odliczenia dochody uwzględniamy w limicie ulgi dla
młodych. Rozpatrzmy to na przykładzie. Adam w Polsce osiągnął przychód 50.000 zł,
w Holandii 40.000, natomiast w Niemczech 20.000,00 zł. Adam będzie musiał opodatkować
w Polsce przychód w wysokości 4.472,00 zł (90.000- 85.528).

Podsumowując rozliczenie PIT-u dla młodych wcale nie jest taką prostą sprawą i może
przysporzyć trochę trudności, szczególnie że jest wiele kwestii, które mogą budzić
wątpliwości. Dlatego przeanalizuj dobrze swoje rozliczenie i korzystając z zamieszczonych
wskazówek sporządź je prawidłowo.

Poznaj również inne zagadnienia związane z rozliczeniem PIT za 2020 rok.