PKPiR 2021r. – zmiana limitu przychodów · euroPiM

PKPiR 2021r. – zmiana limitu przychodów

PKPiR 2021r. – zmiana limitu przychodów

Zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o PIT do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązane są osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto, za ubiegły rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość 2 000 000 euro. Co do zasady spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, komandytowe i komandytowo-akcyjne są zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości. Wymienione spółki nie obowiązuje limit przychodów.

Wspomniany limit na podstawie ustawy o PIT (art. 24a ust.6) oraz ustawy o rachunkowości (art. 3 ust. 3) przeliczany na walutę polską według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na pierwszy roboczy dzień października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zatem 2 000 000 euro x 4,5153 zł* = 9 030 600 zł

*Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na dzień 1 października 2020 r.

Kwota 9 030 600 zł stanowi limit przychodów za 2020 rok. Limit uległ podwyższeniu w stosunku do roku  ubiegłego o 284 000zł.

 Podsumowując w 2021 r. PKPiR prowadzić mogą rozliczający się na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub podatkiem liniowym 19% osoby fizyczne, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie. Wyżej wymienione podmioty wykonujące działalność gospodarczą, których przychody nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro (9 030 600zł). Natomiast, gdy limit podanej kwoty osiągnięto czy przekroczono, powstaje obowiązek przejścia na pełne księgi.

Kolejne ważne zmiany dla przedsiębiorców wprowadzone w 2021 r. odnoszą się do wysokości składek ZUS. Więcej informacji w zakładce aktualności.

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close