Wielka Brytania – transport towarów, kiedy stawka 0% VAT?

Wielka Brytania – transport towarów, kiedy stawka 0% VAT?

W styczniu 2021 roku cała Europa stanęła przed nowym wyznawaniem jakim stało się wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Pomimo okresu przejściowego i przygotowywania na to wydarzenie od paru lat, rozłam spowodował wiele nieścisłości, oraz braków organizacyjnych. Jednym z nich niewątpliwie jest stosowanie stawek VAT do transakcji z tym krajem przez polskich i zagranicznych kontrahentów.

 

Brexit spowodował, że wysyłanie pracowników do pracy nie jest już takie proste, ponieważ skończyła się swoboda świadczenia usług i swoboda przepływu osób między UE a Zjednoczonym Królestwem [UK]. Nie jest to jedyna zmiana, ponieważ wystąpienie z Unii Europejskiej spowodowało że w transakcjach handlowych Wielka Brytania stała się nagle krajem trzecim. Co to oznacza dla przedsiębiorców? Teraz podczas świadczenia usług należy za każdym razem zastanowić się jaką stawkę VAT należy zastosować.

 

Transport towarów do Wielkiej Brytanii

Zajmijmy się przykładem związanym z usługami transportowymi bądź spedycyjnymi w relacji z Wielką Brytanią. Przeanalizujemy sobie poniżej kilka przykładów:

  1. Transport towarów z Polski do Wielkiej Brytanii – mamy tutaj do czynienia z transportem międzynarodowym – zgodnie z art. 83 ust 1. pkt 3 ppk1a – przedsiębiorca może zastosować stawkę 0% VAT
  2. Transport towaru z Wielkiej Brytanii do Polski – jak w przykładzie powyżej realizujemy transport międzynarodowym i możemy zastosować stawkę 0% zgodnie z art. 83 ust 1. pkt 3 ppk1b
  3. Transport towaru z Wielkiej Brytanii na Ukrainę (część transportu przez Polskę) – tutaj również mówimy o transporcie międzynarodowym ponieważ część transportu realizowana jest przez Polskę – art. 83 ust 1. pkt 3 ppk1c – również możemy zastosować stawkę 0% VAT
  4. Transport Towaru z Słowacji do Wielkiej Brytanii [część transportu przez Polskę] lub transport towaru z Ukrainy do Wielkiej Brytanii [część transportu przez Polskę] – również oznacza transport międzynarodowy i można zastosować stawkę 0% VAT – zgodnie z art. 83 ust 1. pkt 3 ppk1d

Przykłady wykazane powyżej są jasne. Mamy podparcie zastosowania obniżenia stawki VAT do 0% jeśli wykażemy że transport towarów odbywa się w ramach transportu międzynarodowego. Natomiast zastanówmy się jeszcze nad jednym przypadkiem. Co jeśli realizujemy usługę transportową na rzecz Polskiego Kontrahenta która odbywa się z Niemiec do Wielkiej Brytanii. Żaden z wskazanych powyżej przykładów nie będzie możliwy do zastosowania. Co sprowadza się do zastosowania stawki 23% VAT na taką usługę.

W tej sytuacji rodzi się pytanie dlaczego taki transport nie jest uważany w myśl ustawy o VAT jako transport międzynarodowy? Według mnie jest to błąd w ustawie który stanowił przeoczenie powyżej wskazanego przykładu. Jakie jest zatem rozwiązanie? W tym konkretnym przypadku należy podeprzeć się Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

W ostatnim przypadku opisanym powyżej to jest transport z Niemiec do Wielkiej Brytanii możemy zastosować stawkę 0% zgodnie z art. 6 pkt 3 ppk a niniejszego rozporządzenia które stanowi iż: obniżona stawkę do wysokości 0% stosuje się jeśli transport świadczony jest z miejsca wyjazdu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przeznaczenia poza terytorium Unii Europejskiej.

 

Świadczenie usług nie jest już tak proste jak było dawniej, przy każdym wystawieniu faktury należy zastanowić się jakim artykułem można podeprzeć daną transakcję. Niestety jak widać na wskazanym powyżej przykładzie należy drążyć przepisy i szukać powiązań między ustawami a rozporządzeniami które mogą całkiem odmienić sytuację danej transakcji.