TSL – wyzwania branży w 2023 r.

TSL – wyzwania branży w 2023 r.

Poprzez pojęcie branży TSL należy rozumieć transport-spedycję-logistykę. TSL stanowi zespół wszelkich podejmowanych działań z zakresu trzech wspomnianych wyżej gałęzi, dzięki czemu przewóz towarowy krajowy jak i międzynarodowy jest bardziej wydajny.

TSL – SEKTORY BRANŻY

Sektory te są ściśle ze sobą powiązanie a ich prawidłowe przeprowadzenie daje gwarancję pewnego, bezpiecznego i terminowego przewozu towarów do miejsca docelowego. Każda z tych gałęzi transportu ma kluczową rolę w transporcie drogowym.

  • Transport obejmuje działania związane ściśle z przemieszczaniem się towarów lub osób z wybranego miejsca do punktu docelowego. Najczęściej spotykanym rodzaju transportu jest transport drogowy pojazdami ciężarowymi i dostawczymi.
  • Spedycja to przede wszystkim proces organizacji, planowania oraz koordynacji transportu w taki sposób aby przewóz przebiegł w sposób bezpieczny i terminowy. Spedytor odpowiada również za skompletowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji w postaci listów przewozowych, ubezpieczeń, umów czy pozwoleń. Do jego zadań należy również wybór odpowiedniej środka transportu jak i spakowanie przewożonych towarów.  
  • Poprzez logistykę należy rozumieć proces planowania transportu jak i zarządzanie łańcuchem dostaw. 

 

Jakie wyzwania czekają branżę TSL w 2023 r.?

W Polsce można zauważyć dynamiczny rozwój branży TSL na przełomie kilku ostatnich lat. Wpływa na to dobra lokalizacja kraju, chociażby dostęp do morza jak i dobre połączenie komunikacyjne łączące wschodnią i zachodnią Europę. Nie można jednak zapomnieć, że na przełomie ostatnich lat branża TSL mierzyła się z licznymi wyzwaniami wywołanymi pandemią, lockdown’em, inflacją czy wojną. Eskalacja konfliktu rosyjsko-ukraińskiego wywołała wiele negatywnych, odczuwalnych skutków nie tylko w Polsce ale również w państwach Unii Europejskiej, które wpłynęły na ograniczenie wymiany handlowej, wzrost cen surowców energetycznych (gaz LPG, gaz ziemny oraz paliwa) i cen żywności. Nie można pominąć faktu, że zarówno Rosję jak i Ukrainę uważano za jednych z najbardziej kluczowych eksporterów żywności na świecie, dzięki czemu przewóz towarów rozwijał się dynamicznie. Wojna jednak spowodowała ograniczenie przewozów towarów i surowców energetycznych z tych krajów na tereny Unii Europejskiej co przełożyło się na drożyznę na rynkach paliw czy energii. Wiele przedsiębiorców zmagało się z wieloma trudnościami, wśród których możemy wymienić: pogorszenie sytuacji finansowej, utrata wykwalifikowanej kadry pracowniczej, podwyższenie kosztów stałych oraz zmiennych. 

Czy rok 2023 okaże się trudniejszy dla przedsiębiorców niż poprzedzający rok? Sprawdź jakie wyzwania mogą czekać branżę w bieżącym roku.

Dynamicznie rosnąca inflacja była największym wyzwaniem dla branży TSL w 2022 r. 

Transport od zawsze postrzegany jest za branżę dochodową. Prowadzenie jednak działalności w branży TSL wiąże się z wysokimi kosztami związanymi z jej założeniem, utrzymaniem floty, kosztami napraw pojazdów pozwalających na świadczenie usług, wysokimi kosztami eksploatacyjnymi, zatrudnieniem wykwalifikowanych pracowników tj. kierowców zawodowych, spedytorów jak i wieloma innymi wydatkami. 


1.WYSOKI POZIOM CEN RYNKOWYCH A  OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

Wysoki poziom cen oleju napędowego, AD Blue, energii elektrycznej, kosztów usług naprawy pojazdów ciężarowych czy dostawczych oraz części samochodowych wymusza na przedsiębiorcach konieczność negocjowania umów z klientami bądź przełoży się na wzrost cen świadczonych usług. W 2023 r. przedsiębiorcy stoją przed zadaniem optymalizacji kosztów działalności choć nie można pominąć faktu, że na wiele cen rynkowych towarów i usług chociażby związanych z ubezpieczeniem pojazdów, ich naprawą, uzyskania pozwoleń i licencji, wymiana tachografów, leasingów na pojazdy itp., przedsiębiorcy nie mają wpływu. Przedsiębiorstwa częściej będą badać rynek w poszukiwaniu atrakcyjniejszych, konkurencyjnych cen przyczyniających się do zmniejszenia wartość poniesionych wydatków. 

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW JAKO SPOSÓB RATUNKU

Branża TSL będzie musiała dostosować się do zmieniających się cen a co z za tym idzie podjąć wiele działań pozwalających na zoptymalizowanie kosztów chociażby poprzez efektywniejsze planowanie tras kierowców zawodowych pozwalających na unikanie tzw. pustych przebiegów. Dążenie do efektywności w zakresie działalności przewozowej poprzez wykorzystanie pełnej ładowności pojazdów ciężarowych i ograniczenie pustych przejazdów, które niepotrzebnie generują wysokie koszty, staną się największym wyzwaniem branży transportowej, logistycznej w 2023 r. 

Duży nacisk będzie kłaść się na zmianę polityki kosztowej, organizację pracy kierowców zawodowych czy spedytorów, proces efektywnego planowania tras co przełoży się na oszczędności. 

W JAKI SPOSÓB MOŻNA OPTYMALIZOWAĆ KOSZTY?

  • DĄŻENIE DO REDUKCJI SPALANIA – ECODRIVING

Firmy transportowe zaczęły szukać rozwiązań, które pozwolą zredukować koszty spalania. Część firm transportowych zdecydowało się obniżenie maksymalnej prędkości pojazdów, inne zaś na przeszkolenie pracowników z zakresu ekonomicznej jazdy. Świadoma i kontrolowana jazda pozwala obniżyć koszty eksploatacji pojazdu nawet o 20-30% a to przekłada się na oszczędności.  Warto jeszcze zwrócić uwagę na ciśnienie w oponach, ponieważ z zbyt niski ciśnienie przyczynia się do zwiększenia zużycia paliwa a to zaś przyczynia się do wzrostu kosztów.

  • FOTOWOLTAIKA JAKO SPOSÓB NA OBNIŻENIE WYDATKÓW NA ENERGIĘ

Przedsiębiorcy 2023 r. będą borykać się z wysokimi kosztami energii oraz ogrzewania, dlatego duża część przedsiębiorstw  szuka rozwiązań pozwalających na obniżenie kosztów i ograniczenie zużycia prądu. Przedsiębiorstwa mogą obniżyć zużycie energii modernizując system oświetlenia, wentylacji czy ogrzewania poprzez instalację systemów pozwalających na odpowiednie zarządzanie energią. Oprócz tego przedsiębiorstwa mają do wyboru również instalację paneli fotowoltaicznych. 

 

2. NIEDOBÓR KIEROWCÓW ZAWODOWYCH, DWUKROTNA ZMIANA WYNAGRODZENIA W 2023 R.

Po ataku Rosji na Ukrainę wiele przedsiębiorców utraciło pracowników – wykwalifikowanych, doświadczonych kierowców zawodowych w pełni gotowych do wykonywania zawodu i posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu. Problem niedoboru pracowników coraz bardziej się nasila. Szacuje się, że niedobór kierowców w Polsce sięga 150 tysięcy miejsc pracy, natomiast w Europie brakuje aż 400 tysięcy kierowców zawodowych. Przedsiębiorstwa transportowe w dużej części zatrudniały pracowników z Ukrainy. Obecnie znalezienie pracowników będzie wymagało więcej czasu ale i również nakładów finansowych związanych z koniecznością uzyskania uprawnień przez nowych pracowników, przeszkoleń  jak i rosnących wynagrodzeń, które w 2023 r. ulegną zmianie aż dwukrotnie co przełoży się na wzrost łącznych kosztów pracodawców wynikających z zatrudnienia pracowników. 

WZROST WYNAGRODZEŃ

W ramach przypomnienia wartość wynagrodzenia brutto od 1 stycznia b.r. wyniesie 3490,00 zł natomiast od 1 lipca wynagrodzenie sięgnie kwoty 3600 zł.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika przez pracodawcę w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. wyniesie 4.204,75 zł natomiast od 1 lipca – 4.337,28 zł. 

Przedsiębiorcy muszą też pamiętać o zmianach stawek płacy w innych krajach europejskich i planowanych zmianach w polskim kodeksie pracy.

3. ATRAKCYJNOŚĆ ALTERNATYWNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU

 

Innym zagrożeniem może być rosnącą popularność alternatywnych środków transportu jakimi są kolej czy transport morski, które mogą okazać się sposobem na pozyskanie oszczędności. 

4. ZMIANY PAKIETU MOBILNOŚCI 

W 2023 r. w ramach pakietu mobilności przedsiębiorców czekają nowe obowiązki związane z obowiązkiem złożenia oświadczeń związanych z liczbą zatrudnianych kierowców, dostosowaniem do wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej w terminie do 1 stycznia b.r. czy obowiązkiem wymiany tachografów  na inteligentne tachografy II generacji. Wszelkie zmiany wprowadzane wraz z Pakietem Mobilności są wyzwaniem dla właścicieli firm transportowych. Najbliższa, dość duża zmiana ma dotyczyć obowiązku wymiany tachografu na model inteligentny drugiej generacji. Głównym założeniem tej modyfikacji jest poprawa bezpieczeństwa kierowców, na których ciąży obowiązek wprowadzenia w tachografie symbolu państwa, do którego wjeżdżają. Nie zawsze po przekroczeniu granicy kierowca ma możliwość postoju w celu dokonania zmiany granicy. Warto wspomnieć, że kierowca powinien wprowadzić symbol kraju w najbliższym, bezpiecznym i możliwym czasie po przekroczeniu granicy. Wprowadzenie inteligentnych tachografów drugiej generacji zapewni większe poczucie bezpieczeństwa a przede wszystkim co najważniejsze ułatwi kierowcom zawodowym pracę, ponieważ tachografy te umożliwiają automatyczną rejestrację przekroczenia granicy, rejestrację miejsc załadunki i rozładunku czy rodzaju wykonywanego przewozu.

TERMINY WYMIANY TACHOGRAFÓW:

  1. W terminie od 21 sierpnia 2023 roku montaż inteligentnych tachografów obejmie wszystkie nowo rejestrowane pojazdy.
  2. W terminie od grudnia 2024 roku – wymianie podlegać będą tachografy analogowe i cyfrowe, które są stosowane w starszych  pojazdach. Pojawi się także obowiązek przechowywania i okazywania do kontroli danych  tachografu z danego dnia i poprzedzających go 56 dni. 
  3. Od września 2025 roku tachografy drugiej generacji będą musiały zastąpić wszystkie urządzenia pierwszej generacji.
  4. Od 1 lipca 2026 roku także wszystkie pojazdy o DMC 2,5-3,5 t. wykorzystywane w przewozach międzynarodowych będą musiały być wyposażone w tachografy inteligentne drugiej generacji. Obejmą je też wtedy zapisy pakietu mobilności dotyczące czasu jazdy i odpoczynku kierowców.
Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami