Zmiana krajów w tachografie 2023 r.

Zmiana krajów w tachografie 2023 r.

Dlatego nie ma się co dziwić że nie każdy kierowca odnotował fakt że dotycz go – zmiana krajów w tachografie. Mnogość przepisów tworzonych przez różne państwa, Unię Europejską oraz Polskę jest bardzo duża. Często samym urzędnikom ciężko jest nadążyć nad zmieniającymi się ciągle przepisami.

Kierowca samochodu ciężarowego jakie ma obowiązki

Wydawać by się mogło, ze głównym obowiązkiem kierowcy jest prowadzenie pojazdu zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Nic bardziej mylnego. Niestety na kierowców ciągle spada szereg nowych dodatkowych wymogów. Jednym z nich jest wprowadzenie przez tak zwany Pakiet Mobilności obowiązku rejestrowania w jakim kraju aktualnie się znajduje. Albo dokładniej rzecz ujmując odnotowanie na tachografie zmiany kraju.

Zmiana krajów w tachografie 2023 r.

Dlaczego kierowcy mają obowiązek wprowadzania zmiany kraju? Dawniej musieli odnotować tylko kraj w którym rozpoczynają pracę, a na końcu tak zwanej dniówki zaznaczyć kraj zakończenia pracy. Tak też nazywają się te aktywności wykonywane na tachografie. Nigdzie w obsłudze tachografu nie ma mowy o zmianie kraju. Jednak Pakiet Mobilności który wprowadził bardzo dużą liczbę zmian od 2 lutego 2022 roku nałożył na kierowców obowiązek wprowadzania po każdym przekroczeniu granicy zmianę kraju. Tak naprawdę kierowca po zatrzymaniu się musi wprowadzić nowy kraj rozpoczęcia pracy.

Ale po co to wszystko?

Od 2 lutego 2022 roku nie obowiązuje już rozliczanie się z kierowcą na zasadzie delegacji, czyli podróży służbowych. Obowiązuje płaca sektorowa wynikająca z załadunków i rozładunków w poszczególnych krajach. Jeśli dochodzi do kabotaży, czyli załadunek i rozładunku w tym samym kraju lub cross-trade, czyli załadunek w jednym kraju a rozładunek w innym kraju mamy do czynienia z rozliczaniem płacy sektorowej, która wchodzi do wynagrodzenia brutto kierowcy.

Tak naprawdę wprowadzenie obowiązku zmiany kraju w tachografie, czynność ta ma ułatwić pracę firmą rozliczającym kierowców, ale również pomóc służbom kontrolnym w sprawdzaniu czy kierowcy są prawidłowo rozliczani. Ponieważ z danych z karty kierowcy można sprawdzić w których krajach pracownik przebywał. Niestety do rozliczenia jest to za mało informacji. Dopiero wraz z kolejnymi etapami wdrażania Pakietu Mobilności przy inteligentnych tachografach będzie obowiązek rejestrowania załadunków i rozładunków co jest priorytetem podczas prawidłowego rozliczanie kierowców zawodowych.

Rozliczanie wynagrodzeń kierowców – w tym Pakiet Mobilności

szybko i zgodnie z przepisami – dzwoń – 733 339 337.

Zmiana kraju to nie wszystko

Kierowcy powinni również pamiętać o obowiązku wpisy kraju rozpoczęcia i zakończenia pracy nawet jeśli poruszają się tylko po Polsce. Bez prawidłowego zapisu na karcie kierowcy czy na tarczce podczas kontroli muszą się liczyć z nałożeniem kary. Tutaj nie pomoże żadne tłumaczenie, ze przecież cały czas poruszam się tylko po kraju. Kontrolujący ma pełne prawo w takim przypadku za każdy brak wpisu kraju rozpoczęcia, kraju zakończenia nałożyć karę.

Na co warto jeszcze zwrócić uwagę?

W chwili obecnej kierowcy mają obowiązek odczytu swoich kart kierowcy nie rzadziej niż raz na 28 dni. Jednak w przypadku osób, które dużo jeżdżą w transporcie międzynarodowym i często przekraczają granice trzeba pamiętać, że karta ma określoną pamięć, przez co może się zdarzyć że odczyt po 28 dniach nie będzie zawierał wszystkich przekroczeń granic. Bardzo często podczas naszej pracy z rozliczeniem mamy problem z takimi odczytami gdzie przez pewien okres nie mamy w ogóle znaczników przekroczeń, a kierowca dobrze wie że robił te zmiany. Jedyną propozycją w takim zakresie jest częstsze odczytywanie karty kierowcy. Działanie takie uchroni kierowcę od niepotrzebnych problemów podczas kontroli, nałożenia kar a firmą rozliczającym pozwoli na prawidłowe określenie pracy sektorowej.

Masz swoje biuro rachunkowe, jednak nie zajmuje się ono rozliczaniem wynagrodzeń kierowców? Nie martw się – możesz nam zlecić prowadzenie kadr i płac, a Twoja księgowa co miesiąc będzie otrzymywać od nas listę płac gotową do księgowania. W ramach usługi oferujemy:

  • zgłaszanie/wyrejestrowywanie pracowników do ZUS,
  • przygotowywanie umów o pracę,
  • przygotowywanie umów zlecenie,
  • przygotowywanie świadectw pracy,
  • prowadzenie akt osobowych,
  • ewidencji nieobecności.