Pakiet Mobilności 2023 – czego się spodziewać

Pakiet Mobilności 2023 – czego się spodziewać

Z nowym rokiem przewoźnicy mają nowe obowiązki. Niestety to już od dłuższego czasu nasza rzeczywistość, że zmienność przepisów jest tak wielka, że każdy rok a czasami miesiąc lub dzień należy zacząć od weryfikacji zmian w przepisach. Pakiet Mobilności 2023 – czego się spodziewać

Pakiet Mobilności  – od  stycznia 2023 roku czekają nas następujące zmiany:

  1. Przewoźnicy drogowi mają obowiązek od 2023 corocznego przekazywania do organu właściwego w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany oraz zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego:

– oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;

– informacji o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

  1. Nowa stawka za diety krajowe.

    Od 1 stycznia 2023 r. dieta z tytułu podróży krajowej przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia wynosić ma 45 zł za dobę podróży. Jest to wzrost o 7 PLN w stosunku do obecnie obowiązującej stawki 38 PLN (w mocy od 28 lipca 2022 r.). Ryczałt za nocleg wyniesie 67,50 zł natomiast ryczałt na dojazd wyniesie 9,00 zł.

  2. Zmiana wynagrodzenia minimalnego, która ma wpływ na wynagrodzenie kierowcy. Jeśli kierowcy mają podział na ryczałty, warto sprawdzić aktualne umowy czy spełniają warunki płacy minimalnej (między innymi czy w płacy minimalnej nie znalazły się przypadkiem takie składniki jak wynagrodzenie za nadgodziny, nocne). Jest to niezmiernie ważne ponieważ, te składniki nie mogą się zawierać w minimalnym wynagrodzeniu, a jak wiadomo w obecnym roku wzrost wynagrodzenia minimalnego to aż 480,00 zł, które mogło być wcześniej traktowane jako ryczałt za godziny nadliczbowe bądź nocne.
  3. Konieczność instalacji nowych urządzeń w ciężarówkach i autobusach – od 21 sierpnia 2023 roku wszystkie nowo zarejestrowane pojazdy będą musiały być wyposażone w tachograf inteligentny 2-giej generacji. W przeciwieństwie do poprzednich wersji nowe tachografy będą automatycznie rejestrować m.in.:

– przekroczenie granicy,

– okres rozładunku i załadunku,

– lokalizację załadunku/ rozładunku.

Urządzenie pozwoli też na zdalne kontrole dzięki technologii DSRC (wydzielonej łączności krótkiego zasięgu). Inspektorzy będą mogli w ten sposób odczytać czas prowadzenia pojazdu w celu preselekcji kierowców z naruszeniami. Warto pamiętać o tym że jeśli działa tylko w transporcie krajowym nie ma obowiązku wymiany sprzętu.

  1. Doprecyzowanie definicji bazy eksploatacyjnej. Od roku 2023 taka baza musi znajdować się w Polsce i być wyposażona w odpowiedni sprzęt i urządzenia, które zapewnią prowadzenie działalności w sposób ciągły i zorganizowany. Jej wielkość musi być z kolei adekwatna do skali prowadzonej działalności. W jej skład musi też wchodzić co najmniej jeden z następujących elementów:

– miejsce postojowe,

– miejsce załadunku i rozładunku,

– miejsce konserwacji i naprawy.

Przepisy określają minimalną liczbę miejsc parkingowych w bazie. Od początku stycznia bieżącego roku taka baza eksploatacyjna firmy transportowej musi mieć tyle miejsc postojowych, ile wynosi 1/3 floty pojazdów zgłoszonych do licencji.

 

Jak widać zmian jest całkiem sporo, warto w tym miejscu zwrócić również uwagę na kolejne zmiany w zakresie minimalnego wynagrodzenia, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2023 roku – wynagrodzenie minimalne wynosić będzie 3 600,00 zł brutto. Jeśli więc aneks z kierowcą w dniu 1 stycznia, bądź końcem grudnia został podpisany na stawkę 3 490,00 od 1 lipca należy podpisać kolejny aneks.

W tym miejscu chcemy też przypomnieć o tym, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 28 stycznia 2022 r. została opublikowana ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 209 zwaną dalej ustawą z dnia 26 stycznia 2022 r. lub ustawą zmieniającą), która wprowadza m. in. zmiany w zakresie warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. W dokumencie zostały wskazane najważniejsze polskie uwarunkowania Pakietu Mobilności, czyli czego Polsce Przewoźnicy muszą przestrzegać.