Czy w transporcie krajowym jest wymagana ewidencja czasu pracy kierowcy 2023

Czy w transporcie krajowym jest wymagana ewidencja czasu pracy kierowcy 2023

Czy w transporcie krajowym jest wymagana ewidencja czasu pracy kierowcy – co to za dokumentacja? Osoby zaczynającą swoją przygodę z transportem często nie wiedzą, że jest ona niezbędna. Jednak w transporcie krajowym również wymagane jest prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowcy.

Czy w transporcie krajowym jest wymagana ewidencja czasu pracy kierowcy – trochę przepisów

Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy o czasie pracy kierowcy „Pracodawca prowadzi dla każdego kierowcy ewidencję czasu pracy do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą”. Samo prowadzenie ewidencji jest również szczegółowo opisane w ustawie, mianowicie co taka ewidencja powinna zawierać. W ustępie 2 wymienionej wyżej ustawy czytamy: „Ewidencja czasu pracy obejmuje liczbę przepracowanych godzin oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy, liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej, liczbę godzin nadliczbowych, dni wolne od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia, liczbę godzin dyżuru oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem, czy jest to dyżur pełniony w domu, rodzaj i wymiar zwolnień od pracy, rodzaj i wymiar innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy, wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy, z uwzględnieniem:

1) zapisów na wykresówkach;

2) wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;

3) plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;

4) innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności, lub

5) rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1–3”.

Jak więc widać Ustawa o czasie pracy kierowcy to nasza Polska Ustawa – ma więc zastosowanie do krajowego transportu i nie ma w tym momencie wyłączenia do nie prowadzenia ewidencji czasy pracy kierowcy.

Kary za brak ewidencji

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Ustawy o Transporcie drogowym za nieprowadzenie ewidencji czasu pracy kierowcy, grozi kara 1 000,00 zł za każdego kierowcę. Warto jednak również zwrócić uwagę na punkt 5.22 który mówi o fałszowaniu ewidencji czasu pracy lub odmowie jej udostępnienia kontrolerom – w tym przypadku kara wynosi już 8 000,00 zł i jest to BPN- bardzo poważne naruszenie.

Czy to koniec kar?

Wydawać by się mogło, że ten tysiąc złotych wskazany powyżej przy dużej firmie transportowej to jednak nie oszukujmy się są śmieszne kary, ale na co warto tutaj jeszcze zwrócić uwagę. Sam brak prowadzenia ewidencji to jedno, jednak nieprawidłowe rozliczenie się z kierowcą może spowodować dużo większe obciążenia finansowe dla przedsiębiorstwa. Dlaczego tak jest? W chwili obecnej kierowcy jeżdżący czy to na tarczkach czy na karcie kierowcy mają ewidencjonowany każdy dzień pracy. Jak wiemy często w firmach transportowych wynagrodzenie ustalane jest z kierowcą na początku nawiązania współpracy, później właściciele często zapominają lub nie zwracają uwagi na prawidłowe rozliczenie danych cyfrowych/ tarczek. Przez takie praktyki niejednokrotnie kierowcy rozliczani są w niewłaściwy sposób. A później podczas rozstania zaczynają się problemy z podaniem firmy do Państwowej Inspekcji Pracy i tłumaczeniem na jakiej podstawie zostało ustalone wynagrodzenie poszczególnego kierowcy.