Tachografy inteligentne od 21 sierpnia 2023 r.

Tachografy inteligentne od 21 sierpnia 2023 r.

Tachografy to urządzenia mające na celu rejestrowanie okresów jazdy i odpoczynków, prędkości i odległości przebytą pojazdem ciężarowym. Służą w transporcie drogowym do rozliczenia czasu jazdy kierowców oraz sprawdzania czy kierowcy przestrzegają przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku.

Na terenie Unii Europejskiej, na mocy rozporządzenia 3821/85 z 20 grudnia 1985, które weszło w życie 29 września 1986 roku, tachografy zaczęły być obligatoryjnym wyposażeniem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton lub pojazdów przystosowanych do przewozu więcej niż 9 osób włącznie z kierowcą.

RODZAJE TACHOGRAFÓW:

A. TACHOGRAFY ANALOGOWE

Tachografy analogowe to przede wszystkim urządzenia wykorzystujące wykresówki do rejestracji czasu pracy kierowcy tzw. tarczki. Przed włożeniem wykresówki kierowca zobowiązany jest do uzupełnienia kilku istotnych danych/informacji takich jak:

 • imię i nazwisko kierowcy wykonującego przewóz,
 • miejsce rozpoczęcia z datą początkową użycia wykresówki,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • stan licznika kilometrów w chwili rozpoczęcia użytkowania pojazdu,
 • czas zmiany pojazdu.

Aktywności kierowcy są zaznaczane przy pomocy magnetycznej igły rejestrującej odpowiedniej grubości linie na drugim pierścieniu wykresówki.

B. TACHOGRAFY CYGROWE

Obowiązek wprowadzenie tego typu tachografu wynika z rozporządzenia (EWG) 3821/85 oraz 561/2006. Tachografy cyfrowe weszły w życie od 1 maja 2006 r. Urządzenie informuje o wszystkich danych dotyczących kierowcy jak i pojazdu. Za udokumentowanie aktywności i rejestrowanie danych odpowiadają czujnik ruchu, karta tachografu oraz jednostka pojazdową. Zgromadzone dane przez tachografy zawierają wszystkie aktywności wykonane przez kierowcę w trakcie przewozu takie jak: pauzę, jazdę, pracę itp. Dane dla poszczególnego kierowcy należy pobierać co 28 dni, w przypadku pojazdów okres pobierania danych wynosi 90 dni.

C. TACHOGRAFY INTELIGENTNE

Więcej informacji w dalszej części artykułu. Zachęcam do przeczytania.

TACHOGRAFY INTELIGENTNE II GENERACJI OD 21 SIERPNIA 2023 r.

Zgodnie z planem tachografy inteligentne drugiej wersji (G2V2) obowiązują już od 21 sierpnia 2023. Przepisy nakładają obowiązek instalowania inteligentnych tachografów cyfrowych drugiej generacji we wszystkich nowych pojazdach ciężarowych, których masa całkowita przekracza 3,5 tony jak i w pojazdach przystosowanych i przeznaczonych do przewozu więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą. Obowiązek ten dotyczy pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy na terytorium Unii Europejskiej. Nowe przepisy mają zastosowanie wyłącznie w międzynarodowym transporcie towarów, a więc nie nakazują wymiany tachografów, które będą używane jedynie w ruchu krajowym.

Głównym powodem wprowadzania kolejnych generacji tachografów jest pakiet mobilności. Warto zauważyć, że tachograf umożliwia zdalne odczytywanie danych, dzięki czemu inspektorzy zaoszczędzają czas na dokonywaniu kontroli niewłaściwych pojazdów a mogą skupić się na dokonywaniu kontroli kierowców łamiących przepisy a przez to powodujących naruszenia. Co więcej Unia Europejska dąży do zminimalizowania problemu z ręcznym wprowadzaniem kodów krajów rozpoczęcia/ zakończenia pracy jak i przekroczeń granic. W nowej generacji tachografów kierowcy nie będą musieli martwić się o błędne oznaczenia kodów krajów, ponieważ tachograf wyręczy ich w tym obowiązku.

TACHOGRAFY INTELIGENTNE II GENERACJI  – FUNKCJE

Tachografy inteligentne II generacji wyposażono w liczne funkcje, wśród których możemy wymienić:

 • automatyczną rejestrację przekroczeń granic co znacznie ułatwi pracę kierowcom. Takie udogodnienie zaoszczędzi czas kierowcom ze względu na brak potrzeby zatrzymania pojazdu w bezpiecznym miejscu w celu dokonania przekroczenia granicy na tachografie.  Bowiem tachograf sam podpowie kraj, w którym kierowca obecnie się znajduje przy wybraniu funkcji dotyczącej wpisu kraju rozpoczęcia bądź zakończenia pracy,
 • rejestrację aktywności takich jak załadunek czy rozładunek wraz ze wskazaniem lokalizacji tych operacji,
 • możliwość aktualizacji oprogramowania tachografów w razie zmian w przepisach
 • zwiększenie pojemności przechowywanych danych, tak aby była możliwość kontroli danych z 56 dni
 • dopuszczalność integracji z zewnętrznymi systemami transportowymi,
 • możliwość zdalnego odczytu danych z tachografu przez uprawnione służby i przeprowadzenie kontroli w razie potrzeby bez potrzeby zatrzymywania pojazdu.
 • dodatkowo, nowe tachografy mają za zadanie zbierać dane i korzystać z technologii, dzięki którym trudniejsze stanie się fałszowanie ich zapisów. Urządzenia wykryją m.in. używanie magnesu oraz wadliwe działanie czujników ruchu.

Nasuwa się pytanie – co z kartami ?

Co ważne również będą wydawane nowe karty kierowców G2V2 natomiast nie należy panikować – bowiem stare karty wydawane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych przed wejściem zmian będą kompatybilne z nową wersją tachografów. Nie trzeba ich wymieniać na nowsze, ponieważ zachowują one swoją ważność.

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami