Kalibracja i legalizacja tachografu

Kalibracja i legalizacja tachografu

Kalibracja i legalizacja tachografu

Każde przedsiębiorstwo transportowe realizujące usługi w zakresie tzw. „transportu ciężkiego” zobowiązane jest do wykonywania kalibracji oraz legalizacji tachografu. Czynności te dokonywane są w odniesieniu do pojazdów wyposażonych w tachografy. Czym jest kalibracja i legalizacja tachografu?

Kalibracja tachografu – podstawa prawna

Podstawą prawną dotyczącą kalibracji tachografu jest Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. dostosowujące po raz siódmy do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym.

Czym jest kalibracja tachografu? 

Kalibracja oznacza aktualizację lub potwierdzenie parametrów pojazdu przechowywanych w pamięci danych. Parametry pojazdu obejmują identyfikację pojazdu (numer VIN, numer rejestracyjny i kod rejestrującego Państwa Członkowskiego) i charakterystyki pojazdu, (współczynnik charakterystyczny pojazdu, ustawiona stała tachografu, obwód toczny koła, wielkość opon, ustawienie ogranicznika prędkości [gdy dotyczy], bieżący czas UTC, bieżąca wartość licznika kilometrów).

Do kalibracji urządzenia rejestrującego potrzebna jest karta warsztatowa.

Czym jest legalizacja tachografu?

Legalizacja to potwierdzenie właściwego przebiegu kalibracji, pozwala poświadczyć, że tachograf cyfrowy może być legalnie stosowany.

Terminy kalibracji

Pierwszą kalibrację wykonuje się w terminie 2 tygodni od obecnej instalacji lub przypisania numeru VRN (numeru rejestracyjnego), w zależności od tego, która z tych czynności następuje później.

Każdą kolejną kalibrację należy przeprowadzić najpóźniej 2 lata od poprzedniej. Co więcej przepisy wskazują również na sytuacje, kiedy kalibracja jest wymagana wcześniej, a mianowicie:

– po każdej naprawie urządzenia

– po jakiejkolwiek zmianie współczynnika charakterystycznego pojazdu lub skutecznego obwodu tocznego opon

– gdy czas UTC urządzenia różni się od czasu UTC o więcej niż 20 minut

– przy zmianie numeru VRN (numeru rejestracyjnego)

W praktyce oznacza to, że np. każda zmiana numeru rejestracyjnego pojazdu wymaga przeprowadzenia kalibracji tachografu.

Kto przeprowadza legalizację?

Instalację, kalibrację i naprawę urządzenia rejestrującego muszą przeprowadzać zaufani i uprawnieni instalatorzy lub warsztaty.