Rozliczenie składki zdrowotnej 2023r.-nadpłata · euroPiM

Rozliczenie składki zdrowotnej 2023r.-nadpłata

Rozliczenie składki zdrowotnej 2023r.-nadpłata

Rozliczenie roczne składki zdrowotnej to nowy obowiązek nałożony na przedsiębiorców. którzy są ubezpieczeni w ZUS, a nie np. w KRUS oraz prowadzili działalność gospodarczą w 2022 r. i mieli obowiązek złożyć co najmniej jedną deklarację rozliczeniową ZUS DRA/ZUS RCA w okresie od 01.2022 do 01.2023 r.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej służy temu, aby ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok przedsiębiorcy muszą rozliczyć w 2023 roku. Płatnicy składali takie rozliczenie po raz pierwszy.

Od 1 stycznia 2022 roku podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest w zależności od tego, jaki rodzaj pozarolniczej działalności prowadzi płatnik składek oraz od tego, jaką formę opodatkowania stosuje do przychodów z tej działalności.

Obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej ciąży na płatnikach składek, którzy w 2022 roku stosowali jedną z poniższych form opodatkowania działalności gospodarczej:

  • Skala podatkowa,
  • Podatek liniowy,
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Do 22 maja przedsiębiorcy mieli obowiązek złożyć do ZUS razem z deklaracją rozliczeniową za kwiecień 2023 r. roczne rozliczenie składki zdrowotnej.

Rozliczenie roczne należało przekazać w dokumencie za kwiecień 2023 roku:

  • w ZUS DRA (blok XII), jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą jednoosobowo,
  • w ZUS RCA (blok III.F), jeżeli przedsiębiorca opłaca składki za inne osoby (np. pracowników, zleceniobiorców).

Niedopłata składki na ubezpieczenia zdrowotne

Z rozliczenia rocznego składki zdrowotnej może wynikać niedopłata składki zdrowotnej. W tej sytuacji w rozliczeniu rocznym  do 22 maja 2023 r. razem ze składką za kwiecień należy dopłacić kwotę należną wynikająco z rocznego rozliczenia składki zdrowotnej.

Nadpłata składki na ubezpieczenia zdrowotne

Jeśli z rozliczenia składki zdrowotnej u przedsiębiorcy wyszła nadpłata, to może on złożyć wniosek o zwrot tej nadpłaty. ZUS w przeciągu kilku dni od wysłania deklaracji do ZUS udostępnia na platformie PUE ZUS wniosek RZS-R.

Wniosek jest automatycznie uzupełniony, należy tylko wybrać numer rachunku bankowego, jeśli okazało by się, że we wniosku nie ma naszego aktualnego rachunku bankowego należy złożyć wniosek ZBA, najlepiej w tym wniosku usunąć nieaktywne rachunki bankowe i zgłosić nowy.

Termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty

Termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej upływa 1 czerwca 2023 r. !!!!

Co się stanie jeśli przedsiębiorca nie złoży do ZUS wniosku o zwrot nadpłaty na czas?

ZUS w takim wypadku rozliczy nadpłatę na  indywidualnym koncie przedsiębiorcy, ma na to czas do końca bieżącego roku, więc trzeba kontrolować na stronie ZUS PUE w zakładce należne składki i wpłaty czy na koncie widnieje saldo po stronie „ma” co oznacza nadpłatę i dopiero wtedy można pomniejszyć wpłatę bieżącą.

Więcej o składkach ZUS w artykule- Składki ZUS – jak obliczyć?

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close