Rozliczenie składki zdrowotnej 2023r.-nadpłata

Rozliczenie składki zdrowotnej 2023r.-nadpłata

Rozliczenie roczne składki zdrowotnej to nowy obowiązek nałożony na przedsiębiorców. którzy są ubezpieczeni w ZUS, a nie np. w KRUS oraz prowadzili działalność gospodarczą w 2022 r. i mieli obowiązek złożyć co najmniej jedną deklarację rozliczeniową ZUS DRA/ZUS RCA w okresie od 01.2022 do 01.2023 r.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej służy temu, aby ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok przedsiębiorcy muszą rozliczyć w 2023 roku. Płatnicy składali takie rozliczenie po raz pierwszy.

Od 1 stycznia 2022 roku podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest w zależności od tego, jaki rodzaj pozarolniczej działalności prowadzi płatnik składek oraz od tego, jaką formę opodatkowania stosuje do przychodów z tej działalności.

Obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej ciąży na płatnikach składek, którzy w 2022 roku stosowali jedną z poniższych form opodatkowania działalności gospodarczej:

  • Skala podatkowa,
  • Podatek liniowy,
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Do 22 maja przedsiębiorcy mieli obowiązek złożyć do ZUS razem z deklaracją rozliczeniową za kwiecień 2023 r. roczne rozliczenie składki zdrowotnej.

Rozliczenie roczne należało przekazać w dokumencie za kwiecień 2023 roku:

  • w ZUS DRA (blok XII), jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą jednoosobowo,
  • w ZUS RCA (blok III.F), jeżeli przedsiębiorca opłaca składki za inne osoby (np. pracowników, zleceniobiorców).

Niedopłata składki na ubezpieczenia zdrowotne

Z rozliczenia rocznego składki zdrowotnej może wynikać niedopłata składki zdrowotnej. W tej sytuacji w rozliczeniu rocznym  do 22 maja 2023 r. razem ze składką za kwiecień należy dopłacić kwotę należną wynikająco z rocznego rozliczenia składki zdrowotnej.

Nadpłata składki na ubezpieczenia zdrowotne

Jeśli z rozliczenia składki zdrowotnej u przedsiębiorcy wyszła nadpłata, to może on złożyć wniosek o zwrot tej nadpłaty. ZUS w przeciągu kilku dni od wysłania deklaracji do ZUS udostępnia na platformie PUE ZUS wniosek RZS-R.

Wniosek jest automatycznie uzupełniony, należy tylko wybrać numer rachunku bankowego, jeśli okazało by się, że we wniosku nie ma naszego aktualnego rachunku bankowego należy złożyć wniosek ZBA, najlepiej w tym wniosku usunąć nieaktywne rachunki bankowe i zgłosić nowy.

Termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty

Termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej upływa 1 czerwca 2023 r. !!!!

Co się stanie jeśli przedsiębiorca nie złoży do ZUS wniosku o zwrot nadpłaty na czas?

ZUS w takim wypadku rozliczy nadpłatę na  indywidualnym koncie przedsiębiorcy, ma na to czas do końca bieżącego roku, więc trzeba kontrolować na stronie ZUS PUE w zakładce należne składki i wpłaty czy na koncie widnieje saldo po stronie „ma” co oznacza nadpłatę i dopiero wtedy można pomniejszyć wpłatę bieżącą.

Więcej o składkach ZUS w artykule- Składki ZUS – jak obliczyć?