Rozliczenie PIT 2024 – jak się przygotować?

Rozliczenie PIT 2024 – jak się przygotować?

Już niedługo nadejdzie czas, w którym każdy z nas będzie musiał rozliczyć swoje dochody za rok 2024. Dla niektórych może to być stresujące i skomplikowane zadanie, dlatego warto już teraz zacząć przygotowania i zapoznać się z niektórymi aspektami związanymi z rozliczeniem PIT.

PIT -> podatek dochodowy od osób fizycznych- dokument urzędowy przygotowywany na określonym prawnie wzorze w związku z opodatkowaniem podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatkiem dochodowym objęte są dochody osób fizycznych zarówno nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej, jak i prowadzących tę działalność.

Sprawne rozliczenie podatkowe  wymagać będzie odpowiednich przygotowań. Przede wszystkim należy postarać się o szereg informacji i dokumentów, z których będziemy musieli skorzystać, wypełniając deklarację podatkową.

1.Przygotuj odpowiednie dokumenty

Przed rozpoczęciem procesu rozliczenia PIT 2024, ważne jest, aby zebrać wszystkie istotne dokumenty, które będą Ci potrzebne podczas wypełniania deklaracji. Obejmuje to m.in.

 • numer PESEL;
 • adres – podatnika, jego małżonka, jego dzieci;
 • data urodzenia;
 • kwota przychodu za rok 2023

dla rozliczenia działalności gospodarczej prowadzonej w roku 2023 r.

 • numer NIP (wymagany do rozliczenia przedsiębiorcy);
 • książka przychodów i rozchodów;
 • ewidencja przychodów w przypadku ryczałtowców;
 • remanent;
 • wszystkie dokumenty potwierdzające poniesione koszty;
 • ewidencja wyposażenia, ewidencja środków trwałych (sprawdzone pod względem formalnym);
 • karty przychodów pracowników (sprawdzone pod względem formalnym).

2.Skorzystaj z ulg i odliczeń:

Pamiętaj o możliwości skorzystania z ulg i odliczeń od podatku. Jeśli spełniasz określone kryteria, możesz skorzystać między innymi z:

 • Ulga na Internet
 • Ulga prorodzinna
 • Ulga dla krwiodawców
 • Ulga rehabilitacyjna
 • Ulga z tytułu darowizn na cele kościelne, darowizn na pożytek publiczny
 • Ulga z tytułu wpłat na IKZE
 • Ulga termomodernizacyjna

Osoby pozostające w związku małżeńskim często decydują się na wspólne rozliczenie deklaracji podatkowej . Decyzja ta powoduje złożenie wspólnego druku PIT i podpisanie go imieniem i nazwiskiem jednego z małżonków. Każdy z małżonków osobno korzysta również z ulg i odliczeń ale podatek płaci jako podwójną kwotę podatku ustalonego od połowy łącznej kwoty dochodów małżonków. Nie w każdym wypadku istnieje jednak możliwość rozliczania się razem.

 

3.Rozliczanie PIT-ów 2023/2024: jaki formularz wybrać?

 • PIT-37: to najpopularniejszy druk, składany przez osoby osiągające przychód wyłącznie za pośrednictwem płatników. Wypełniają go osoby osiągające dochody na podstawie umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych. W tym celu niezbędne jest także uzyskanie od płatnika druku PIT-11. PIT-37 może służyć zarówno do rozliczenia indywidualnego, jak i wspólnego z małżonkiem czy dla osób samotnie wychowujących dzieci,
 • PIT-36: osoby, które osiągnęły przychód bez pośrednictwa płatnika (np. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej) i rozliczają się według skali podatkowej, są zobowiązane do złożenia deklaracji PIT-36. Ponadto zrobią to również podatnicy, którzy rozliczają straty z lat wcześniejszych, przychód małoletnich w ramach rozliczenia własnych przychodów czy odliczają podatek minimalny od posiadanych środków trwałych,
 • PIT-36L: przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy rozliczają podatek liniowy, składają PIT-36L,
 • PIT-28: dla osób rozliczających się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przewidziano formularz PIT-28. Obejmuje to z jednej strony przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych oraz jawnych, jak i podatników rozliczających przychód z tytułu najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy i podobnych,
 • PIT-38: przy pomocy druku PIT-38 rozliczają się podatnicy, którzy osiągnęli przychód z tytułu zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach, pochodnych instrumentów finansowych czy realizacji praw z ich tytułu,
 • PIT-39: podlegające opodatkowaniu przychody z tytułu prywatnego zbycia nieruchomości lub realizacji praw związanych z nieruchomościami powinny znaleźć się na formularzu PIT-39.
 • PIT-16 – to formularz, na którym złożysz wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej,
 • PIT-16A – to deklaracja, w której wyszczególnisz składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczanej od ustalonej kwoty karty podatkowej

 

4.Zachowaj terminowość

Ostatnia, ale nie mniej ważna rada dotyczy terminowości. Składanie deklaracji podatkowych  ma określone terminy, które należy przestrzegać, aby uniknąć kar oraz niepotrzebnego stresu. Postaraj się złożyć swoją deklarację na kilka dni przed końcem terminu, aby uniknąć niepotrzebnego stresu.

Kiedy upływa ostateczny termin dostarczenia formularza?

28 lutego 2024 roku: PIT-16, PIT-16A.

30 kwietnia 2024 roku: PIT 28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

 

Ogólne zasady rozliczenia  mogą się wydawać skomplikowane, ale z odpowiednią wiedzą i przygotowaniem, nie ma czego się obawiać. Pamiętajcie, że zawsze możecie skorzystać z pomocy biura rachunkowego lub zasięgnąć porady u ekspertów, którzy pomogą Wam skutecznie rozliczyć PIT.