Kradzież firmowego samochodu osobowego – jak rozliczyć stratę?

Kradzież firmowego samochodu osobowego – jak rozliczyć stratę?

Kradzież firmowego samochodu osobowego, zwłaszcza jeśli był on niezbędny do codziennego funkcjonowania firmy, to bardzo dotkliwa strata dla przedsiębiorcy. Dobrą wiadomością jest to, iż odpowiednie działanie i wiedza na ten temat mogą wpływać na rozliczenie strat, a także na obniżenie skutków finansowych dla Twojej firmy. Zawiadomienie policji i kontakt z ubezpieczycielem to dwa podstawowe kroki, które z pewnością wydają się dla każdego czymś naturalnym. Natomiast w jaki sposób możemy rozliczyć stratę samochodu?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, jeśli przedsiębiorca poniesie stratę powstałą w wyniku kradzieży środka trwałego, to można ją rozliczyć jako stratę podatkową w firmie. Zasadnicza zasada w tym zakresie wynika jednak z art. 23 ust. 1 pkt. 48: Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym. W praktyce oznacza to jedno – tylko posiadanie dobrowolnego ubezpieczenia AC dla skradzionego pojazdu uprawnia nas do uwzględnienia tej straty, jako kosztu uzyskania przychodu.

Ponadto kradzież zostanie uznana za koszt tylko w przypadku, gdy przedsiębiorca odpowiednio zabezpieczył samochód. Jeśli do kradzieży doszło na skutek braku powzięcia należytych środków ostrożności, poprzez niedbalstwo przedsiębiorcy, to utrata samochodu nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. Innymi słowy, dyskwalifikująca będzie sytuacja, w której wina ewidentnie leży po stronie przedsiębiorcy.

Kolejną istotną rzeczą jest to, iż strata, w tym przypadku samochodu firmowego, stanowi koszt uzyskania przychodu, ale tylko w części niepokrytej jeszcze odpisami amortyzacyjnymi. W związku z tym, w koszty zaliczyć można kwotę stanowiącą różnicę między jego wartością początkową, a dokonanymi odpisami amortyzacyjnymi. Wyliczona wartość stanowi stratę, którą należy uwzględnić w kolumnie „Pozostałe wydatki” w księdze przychodów i rozchodów.

Należy także pamiętać, że datą poniesienia kosztu podatkowego będzie data wydania postanowienia o umorzeniu śledztwa, ponieważ będzie to urzędowe poświadczenie okoliczności, że odzyskanie pojazdu utraconego w związku z zaistniałą stratą nie jest już możliwe. Natomiast niezależnie od możliwości rozliczenia w kosztach niezamortyzowanej wartości skradzionego samochodu, z dniem kradzieży należy wykreślić pojazd z ewidencji środków trwałych.