Ulga termomodernizacyjna 2023

Ulga termomodernizacyjna 2023

Ulga termomodernizacyjna jest narzędziem podatkowym, które pozwala na odliczenie od dochodu wydatków zainwestowanych w poprawę efektywności energetycznej budynków. Ma to na celu wsparcie indywidualnych inicjatyw zmierzających do ograniczenia emisji dwutlenku węgla i zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej, co jest odpowiedzią na wymogi pakietu klimatycznego Unii Europejskiej.

Jakie działania kwalifikują się do ulgi?

Ulga obejmuje różnorodne działania, od wymiany przestarzałych systemów grzewczych, przez instalację paneli fotowoltaicznych, aż po kompleksowe ocieplenie budynków mieszkalnych. Dzięki tym działaniom można nie tylko znacząco zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko, ale także podnieść standard i komfort mieszkania, jednocześnie redukując miesięczne rachunki za energię.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?
Ulga termomodernizacyjna dostępna jest dla:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych i ponoszą wydatki na realizację projektów termomodernizacyjnych.

Jakie są limity odliczeń?

Maksymalna kwota, jaką można odliczyć, to 53,000 zł na każde przedsięwzięcie termomodernizacyjne, niezależnie od liczby projektów. W sytuacji, gdy w danym roku podatkowym nie można w pełni wykorzystać możliwości odliczenia, nadwyżka może być przenoszona na kolejne lata, aż do sześciu lat od poniesienia pierwszego wydatku.

Kwalifikowalne wydatki

Do wydatków, które można odliczyć, należą m.in.:

  • materiały izolacyjne używane do ocieplania budynków,
  • nowoczesne kotły gazowe,
  • systemy ogrzewania, w tym pompy ciepła,
  • instalacje fotowoltaiczne i solarne,
  • audyty energetyczne, które są przeprowadzane przed rozpoczęciem inwestycji,
  • koszty związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej.

Dokumentacja i terminy

Aby skorzystać z ulgi, należy przedstawić odpowiednią dokumentację, głównie faktury VAT, które potwierdzają zakup materiałów i usług. Wszystkie dokumenty powinny być zgromadzone i złożone w odpowiednim urzędzie skarbowym do 15 lutego roku następującego po roku, w którym wydatki zostały poniesione.

Wykluczenia z ulgi

Nie można odliczyć wydatków, które zostały dofinansowane z publicznych środków lub które zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Ponadto, ulga nie dotyczy budynków, które są jeszcze w trakcie budowy.

Podsumowując, ulga termomodernizacyjna jest efektywnym sposobem na obniżenie kosztów związanych z ekologiczną modernizacją domu, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska i spełnienia międzynarodowych standardów energetycznych.