PAKIET MOBILNOŚCI – delegacje, zmiany w wynagrodzeniach – SKRYPT

PAKIET MOBILNOŚCI – delegacje, zmiany w wynagrodzeniach – SKRYPT

PAKIET MOBILNOŚCI – co to jest?

Przedsiębiorca transportowy wykonujący przewozy w ramach transportu międzynarodowego na pewno spotkał się z pojęciem „Pakiet Mobilności”. Jednak znaczna część przewoźników nie potrafi zadowalająco określić czym on właściwie jest i czego konkretnie dotyczy.

Najprościej Pakiet Mobilności to unijne przepisy regulujące międzynarodowy transport drogowy, które zostały ogłoszone 31/07/2020. Pakiet ma na celu regulację transportu drogowego w Unii Europejskiej poprzez zmianę przepisów odnoszących się do branży transportowej, w trzech istotnych obszarach:

czas jazdy, odpoczynku i tachografy,

– delegowanie kierowców,

– dostęp do rynku.

Założeniem Pakietu Mobilności jest zapewnienie dobrych warunków pracy kierowców oraz warunków prowadzenia działalności dla przedsiębiorstw transportowych, ujednolicenie przepisów socjalnych w transporcie, zapewnienie sprawiedliwej konkurencji między przewoźnikami – takie są założenia, jednak nie do końca się z tym zgadzamy!

 

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY w PAKIECIE MOBILNOŚCI

1) Tylko kierowcy wykonującemu krajowe przewozy drogowe w podróży służbowej przysługują należności (diety, ryczałty za nocleg) ustalane na dotychczasowych zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy.

2) Kierowca wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe nie będzie w podróży służbowej i nie będą mu przysługiwały należności (diety, ryczałty za nocleg) na dotychczasowych zasadach. Możliwe będzie jednak nadanie mu statusu pracownika delegowanego i zastosowanie odpowiednich ulg!

2) Pakiet mobilności wprowadza szereg zmian, najważniejsze:

➨ Obowiązkowy postój na pierwszym parkingu po przekroczeniu granicy i zmiana kraju w tachografie (busy muszą mieć rejestr przekraczania granic, np. zestawienie).

➨ Powrót kierowcy co 4 tygodnie do kraju siedziby oraz auta co 8 tygodni.

Cooldown trwający 4 dni po wykonaniu kabotaży w danym kraju, w trakcie którego nie można wrócić/robić dalszych kabotaży.

➨ Zmiany dotyczące wypłacania zagranicznych stawek minimalnych (teraz sektorowych).

3) Platforma IMI

➨ Zgłaszanie kierowców do wszystkich krajów Unii oraz Wielkiej Brytanii (wyłączenie sipsi, milog itd.).

 

SKRYPT do POBRANIA TUTAJ

aktualizacja: 15.02.2021