PAKIET MOBILNOŚCI - skrypt

PAKIET MOBILNOŚCI – delegacje, zmiany w wynagrodzeniach – SKRYPT

PAKIET MOBILNOŚCI – delegacje, zmiany w wynagrodzeniach – SKRYPT

PAKIET MOBILNOŚCI – co to jest?

Przedsiębiorca transportowy wykonujący przewozy w ramach transportu międzynarodowego na pewno spotkał się z pojęciem „Pakiet Mobilności”. Jednak znaczna część przewoźników nie potrafi zadowalająco określić czym on właściwie jest i czego konkretnie dotyczy.

Najprościej Pakiet Mobilności to unijne przepisy regulujące międzynarodowy transport drogowy, które zostały ogłoszone 31/07/2020. Pakiet ma na celu regulację transportu drogowego w Unii Europejskiej poprzez zmianę przepisów odnoszących się do branży transportowej, w trzech istotnych obszarach:

czas jazdy, odpoczynku i tachografy,

– delegowanie kierowców,

– dostęp do rynku.

Założeniem Pakietu Mobilności jest zapewnienie dobrych warunków pracy kierowców oraz warunków prowadzenia działalności dla przedsiębiorstw transportowych, ujednolicenie przepisów socjalnych w transporcie, zapewnienie sprawiedliwej konkurencji między przewoźnikami – takie są założenia, jednak nie do końca się z tym zgadzamy!

 

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY w PAKIECIE MOBILNOŚCI

1) Tylko kierowcy wykonującemu krajowe przewozy drogowe w podróży służbowej przysługują należności (diety, ryczałty za nocleg) ustalane na dotychczasowych zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy.

2) Kierowca wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe nie będzie w podróży służbowej i nie będą mu przysługiwały należności (diety, ryczałty za nocleg) na dotychczasowych zasadach. Możliwe będzie jednak nadanie mu statusu pracownika delegowanego i zastosowanie odpowiednich ulg!

2) Pakiet mobilności wprowadza szereg zmian, najważniejsze:

➨ Obowiązkowy postój na pierwszym parkingu po przekroczeniu granicy i zmiana kraju w tachografie (busy muszą mieć rejestr przekraczania granic, np. zestawienie).

➨ Powrót kierowcy co 4 tygodnie do kraju siedziby oraz auta co 8 tygodni.

Cooldown trwający 4 dni po wykonaniu kabotaży w danym kraju, w trakcie którego nie można wrócić/robić dalszych kabotaży.

➨ Zmiany dotyczące wypłacania zagranicznych stawek minimalnych (teraz sektorowych).

3) Platforma IMI

➨ Zgłaszanie kierowców do wszystkich krajów Unii oraz Wielkiej Brytanii (wyłączenie sipsi, milog itd.).

 

SKRYPT do POBRANIA TUTAJ

aktualizacja: 15.02.2021

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close