Pracownicy – jakie obowiązki ma Pracodawca

Pracownicy – jakie obowiązki ma Pracodawca

W momencie zatrudnienia pierwszego pracownika, zwiększa się zakres obowiązków pracodawcy. Jest to sytuacja, której boją się przedsiębiorcy i często zwlekają z podjęciem decyzji. Zatrudnienie wiąże się z przestrzeganiem przepisów zawartych w Kodeksie Pracy, więc wchodzi nam kolejny dokument prawny z którym należy się zapoznać.

 

Harmonogram czasu pracy

Pracownik musi wiedzieć jak będzie wyglądał jego czas pracy. Podczas zatrudnienia zostaje przygotowana umowa o pracę wraz z informacją o warunkach zatrudnienia. W niniejszej informacji musi znaleźć się zapis w jakim systemie czasu pracy będzie wykonywał zadania pracownik. Jeśli mamy podstawowy system czasu pracy, w którym dni i godziny robocze są z góry wiadome  i stałe, harmonogram czasu pracy  nie jest  potrzebny.

Jeśli zaś mamy doczynienia z równoważnym systemem czasu pracy, grafik już będzie potrzebny. Tak samo wygląda sytuacja w przypadku niepełnego etatu. Zgodnie z art. 129 § 3 Kodeksu pracy harmonogram czasu pracy muszą być przygotowane na co najmniej 1 tydzień przed rozpoczęciem  okresu, którego dotyczą. Nie mogą one przekraczać danego okresu rozliczeniowego, a przedział czasu, na który są przygotowywane, musi obejmować co najmniej 1 miesiąc (z wyjątkiem krótszych rozkładów ustalonych w przepisach odrębnych).

 

Przestrzegania przepisów BHP

Organizując pracę na konkretnym stanowisku należy zapoznać się z przepisami BHP – które trzeba respektować w przypadku zatrudnienia pracownika. Dodatkowo przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy przeprowadzić mu szkolenie w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

 

Terminowa wypłata wynagrodzenia

W dokumentacji z którą zapoznał się pracownik, musi znaleźć się informacja w jakim terminie będzie otrzymywał wynagrodzenie za pracę. Musi to być ustalony konkretny termin. Jeśli termin ten wypada w dzień wolny od pracy (sobotę lub niedzielę) pracodawca musi wypłacić wynagrodzenie w dniu wcześniejszym. Brak terminowych wypłat jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracodawcy – w przypadku sprawy w Państwowej Inspekcji Pracy za ujawnienie takiego przewinienia grozi kara grzywny.

 

Prowadzić dokumentację pracowniczą

Pracodawca jest obowiązany do założenia i prowadzenia Akt osobowych pracownika. Muszą się w nich znaleźć takie dokumenty jak m.in. Umowa o pracę, informacja o warunkach zatrudnienia, potwierdzenie odbycia badań lekarskich, skierowanie na badania, itp.) Dodatkowo należy prowadzić dokumentację pracowniczą zawierająca między innymi harmonogramy czasu pracy, wnioski urlopowe, wnioski dotyczące np. urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego.