Pracownicy – jakie obowiązki ma Pracodawca · euroPiM

Pracownicy – jakie obowiązki ma Pracodawca

Pracownicy – jakie obowiązki ma Pracodawca

W momencie zatrudnienia pierwszego pracownika, zwiększa się zakres obowiązków pracodawcy. Jest to sytuacja, której boją się przedsiębiorcy i często zwlekają z podjęciem decyzji. Zatrudnienie wiąże się z przestrzeganiem przepisów zawartych w Kodeksie Pracy, więc wchodzi nam kolejny dokument prawny z którym należy się zapoznać.

 

Harmonogram czasu pracy

Pracownik musi wiedzieć jak będzie wyglądał jego czas pracy. Podczas zatrudnienia zostaje przygotowana umowa o pracę wraz z informacją o warunkach zatrudnienia. W niniejszej informacji musi znaleźć się zapis w jakim systemie czasu pracy będzie wykonywał zadania pracownik. Jeśli mamy podstawowy system czasu pracy, w którym dni i godziny robocze są z góry wiadome  i stałe, harmonogram czasu pracy  nie jest  potrzebny.

Jeśli zaś mamy doczynienia z równoważnym systemem czasu pracy, grafik już będzie potrzebny. Tak samo wygląda sytuacja w przypadku niepełnego etatu. Zgodnie z art. 129 § 3 Kodeksu pracy harmonogram czasu pracy muszą być przygotowane na co najmniej 1 tydzień przed rozpoczęciem  okresu, którego dotyczą. Nie mogą one przekraczać danego okresu rozliczeniowego, a przedział czasu, na który są przygotowywane, musi obejmować co najmniej 1 miesiąc (z wyjątkiem krótszych rozkładów ustalonych w przepisach odrębnych).

 

Przestrzegania przepisów BHP

Organizując pracę na konkretnym stanowisku należy zapoznać się z przepisami BHP – które trzeba respektować w przypadku zatrudnienia pracownika. Dodatkowo przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy przeprowadzić mu szkolenie w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

 

Terminowa wypłata wynagrodzenia

W dokumentacji z którą zapoznał się pracownik, musi znaleźć się informacja w jakim terminie będzie otrzymywał wynagrodzenie za pracę. Musi to być ustalony konkretny termin. Jeśli termin ten wypada w dzień wolny od pracy (sobotę lub niedzielę) pracodawca musi wypłacić wynagrodzenie w dniu wcześniejszym. Brak terminowych wypłat jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracodawcy – w przypadku sprawy w Państwowej Inspekcji Pracy za ujawnienie takiego przewinienia grozi kara grzywny.

 

Prowadzić dokumentację pracowniczą

Pracodawca jest obowiązany do założenia i prowadzenia Akt osobowych pracownika. Muszą się w nich znaleźć takie dokumenty jak m.in. Umowa o pracę, informacja o warunkach zatrudnienia, potwierdzenie odbycia badań lekarskich, skierowanie na badania, itp.) Dodatkowo należy prowadzić dokumentację pracowniczą zawierająca między innymi harmonogramy czasu pracy, wnioski urlopowe, wnioski dotyczące np. urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close