FORMY ROZLICZEŃ VAT USŁUG TAKSÓWKARSKICH 2022/23

FORMY ROZLICZEŃ VAT USŁUG TAKSÓWKARSKICH 2022/23

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług taksówkarskich – przewozu osób ma dobrowolny wybór formy opodatkowania a nawet zakres świadczonych przez nich usług uprawnia do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego. Chcąc zaczerpnąć więcej informacji o opodatkowaniu owych usług na gruncie podatku VAT przeczytaj ten artykuł.

ZWOLNIENIE Z VAT  – co trzeba wiedzieć

Przedsiębiorca rozpoczynający swoją działalność gospodarczą może skorzystać z preferencji jaką jest zwolnienie z VAT jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy w roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Reguluje to art. 113 ust. 9 ustawy o VAT. Natomiast jeśli przedsiębiorca otwiera działalność w trakcie roku limit należy ustalić proporcjonalnie. Aby obliczyć limit należy kwotę 200 000 podzielić przez liczbę dni w roku a następnie pomnożyć przez liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej w danym roku podatkowym.  Korzystając ze zwolnienia nie trzeba składać deklaracji do Urzędu Skarbowego o wyborze zwolnienia. W dowolnym momencie przedsiębiorca może jednak dokonać takiego zgłoszenia dostarczając zgłoszenie rejestracyjne VAT-R dla potrzeb podatku VAT wskazując korzystanie ze zwolnienia i podając podstawę prawną, czyli art. 113 ust. 9.

Podatnik zwolniony podmiotowo nie jest zobowiązany do składania deklaracji JPK_V7 z uwagi na to, że nie przysługuje mu prawo odliczenia podatku naliczonego z faktur kosztowych.
Wystawiając fakturę sprzedażową należy zastosować stawkę „ZW” podając podstawę prawną zwolnienia.

CZYNNY PODATNIK VAT  – z czym się wiąże, jakie są zalety ?

Przedsiębiorca, którego przychody ze sprzedaży przekroczyły równowartość 200 000 zł, rezygnujący dobrowolnie z owego zwolnienia w trakcie roku bądź od pierwszego dnia prowadzenia działalności, staje się podatnikiem VAT czynnym. Chęć bycia tzw. VATOWCEM, czyli fachowo mówiąc podatnikiem VAT czynnym należy poinformować Urząd Skarbowy poprzez dostarczenie formularza rejestracyjnego VAT-R. W takiej sytuacji świadczone przez niego usługi przewozu osób podlegają opodatkowaniu podatkiem należnym w stawce 8 %. Przedsiębiorca wystawiając fakturę za usługę przewozową będzie musiał zawrzeć informacje o wartości netto, wysokości podatku jak i kwocie brutto.

PRAWO DO ODLICZENIA PODATKU VAT – przywilej podatników czynnych

Przedsiębiorcy, którzy są podatnikami czynnymi mają prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów. Warto zapoznać się z pojęciem podatku należnego i podatku naliczonego.

CZYM JEST PODATEK NALEŻNY?

Jest to wartość podatku wynikająca ze sprzedaży towarów bądź usług – wartość podatku, która należy się Urzędowi Skarbowemu.

POJĘCIA PODATKU NALICZONEGO

Natomiast wartość podatku należnego może być pomniejszona o wartość podatku naliczonego będącą wartością podatku jaką przedsiębiorca jest zobowiązany zapłacić za zakup towarów czy usług niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Przykładowo kierowca taksówki może pomniejszych podatek naliczony o wartość podatku VAT naliczonego z faktur zakupowych takich jak: zakup paliwa, dokonywanie bieżących napraw w pojeździe, usług księgowych, części do pojazdu, leasingu jak i wiele innych kosztów, które przyczynią się do uzyskania przychodu.

STAWKI VAT USŁUG TAKSÓWKARSKICH

W przypadku czynnych podatników VAT usługi taksówkarskie podlegają opodatkowaniu podatkiem w wysokości 8%.  Ma on również możliwość opodatkowania usług w formie ryczałtu skorzystania ze zryczałtowanego podatku od towarów i usług w wysokości 4 % (ryczał od przychodów ewidencjonowanych) po uprzednim poinformowaniu naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym będzie stosował ryczałt. Zastosowanie tej formy ma jednak swoje wady – odbiera przedsiębiorcy możliwość odliczenia podatku naliczonego z wynikających faktur zakupowych.
Rozliczenia VAT w formie zryczałtowanej należy dokonywać na druku VAT-12 w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami