Kluczowe wyzwania i sposoby ich przezwyciężania przy prowadzeniu firmy w 2024 r.

Kluczowe wyzwania i sposoby ich przezwyciężania przy prowadzeniu firmy w 2024 r.

Każdy z nas zmaga się z wyzwaniami w życiu osobistym jak i zawodowym. Wiele czynników wpływa na to, że wiele osób skłania się ku założeniu własnej działalności gospodarczej, która również jest nie małym wyzwaniem. W tym artykule omówimy kluczowe wyzwania z jakimi przedsiębiorcy będą musieli się zmagać w trakcie prowadzenia działalności oraz wskażemy sposoby radzenia sobie z problemami.

PRZESŁANKI DEFINIUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ:

O działalności gospodarczej mówimy wtedy gdy spełnia one 4 przesłanki, wśród których możemy wymienić:

 • Zorganizowanie – prowadzenie działalności gospodarczej wymaga wykorzystania konkretnych składników materialnych tj. nieruchomości bądź składników niematerialnych tj. know-how, prawa autorskie, patenty.
 • Ciągłość – działalność gospodarcza zakładana jest w założeniem prowadzenia jej w sposób ciągły a mianowicie przez dłuższy okres niż chwilowy. Pojęcie ciągłości świadczy o stałym zamiarze jej prowadzenia.
 • We własnym imieniu
 • Zarobkowość – każdy przedsiębiorca zakłada działalność gospodarczą w celu osiągania zysku, zarobku.

KIM JEST PRZEDSIĘBIORCA?

Zgodnie z przepisami prawa, przedsiębiorcą możemy nazwać osobę fizyczną, prawną bądź jednostkę organizacyjną, która posiada zdolność prawną a nawet wspólników spółki cywilnej.

Często spotykamy się z określeniem, że przedsiębiorca powinien być przedsiębiorczy. Co więc oznacza pojęcie przedsiębiorczości?

Nazwa “przedsiębiorczość” jako cecha charakteru wskazuje na znalezienie najlepszego wyjścia z każdej, nawet tej trudnej sytuacji oraz doskonalenia własnych pomysłów, które z czasem przyniosą oczekiwany rezultat.

WYZWANIA FIRMY

Podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej liczymy na osiągnięcie zysku ale nie zawsze jest to tak proste jak może nam się wydawać na pierwszy rzut oka. Przed przedsiębiorcami stoi wiele wyzwań tj.:

 • Niejasność przepisów podatkowych, które w Polsce są bardzo skomplikowane, niezrozumiane i bardzo często zmieniane. To wymaga od przedsiębiorcy systematyczności w doczytywaniu zmian jak i dużej wiedzy w zakresie przepisów podatkowych, Kodeksu Pracy i poświęcania dużej ilości czasu na zapoznanie się ze zmianami. Z tym jednak przedsiębiorcy mogą sobie poradzić i przerzucić odpowiedzialność na biuro rachunkowe, które na co dzień mierzy się z ciągłymi zmianami podatkowymi, dzięki czemu przedsiębiorca będzie mógł skupić się rozwoju własnej firmy i na dążeniu do zyskowności a prowadzenie księgowości powierzy wykwalifikowanemu biurowi rachunkowości, które zawsze będzie służyć radą, wiedzą i wsparciem.
 • Wysokie koszty zatrudnienia oraz utrzymania firmy
  W ostatnim czasie przedsiębiorcy muszą zmagać się z wysoką inflacją, która wpływa na utrzymywanie się wysokich cen żywności, paliwa, usług jak i płacy, z których nie zawsze przedsiębiorca jest w stanie zrezygnować. To wszystko wpływa, że przedsiębiorcy muszą kontrolować swoją sytuację finansową i wysokość ponoszonych wydatków aby nie wygenerować straty i nie potrzebnych nakładów finansowych.
 • Zbyt duża konkurencja – Najtrudniejszym wyzwaniem jest ustalenie oraz przemyślenie jak możemy rozwinąć naszą inwestycję. Kluczem do sukcesu przy zakładaniu firmy jest koncentrowanie się na właściwych rzeczach każdego dnia i nie zostawianie ważnych zadań na później. Obecnie rynek jest przesycony. Zbyt duża liczba firm wymaga od nowo powstałych jak i tych istniejących na rynku firm wprowadzenia na rynek produktu innowacyjnego bądź takiej usługi, która wyróżniać się będzie na tle innych firm i przyciągać grupę stałych odbiorców.
 • Brak wykwalifikowanych pracowników i ciągła rotacja pracowników
  Mając na celu dynamiczny rozwój firmy na dużą skalę nie możemy pominąć fakt zatrudniania pracowników, którzy będą posiadali odpowiednie kwalifikacje na dane stanowisko pracy co w obecnych czasach jest wyzwaniem dla właścicieli firm. Zatrudnienia pracownika stałego, który w firmie będzie pracować przez kilka lat jest wyzwaniem tym bardziej, że w obecnych czasach wielu pracowników ze względów płacowych, brak możliwości rozwojowych często zmieniają pracę.
 • Nowe technologie – kolejnym wyzwaniem stanowią nowe technologie, które z jednej strony ułatwiają i pomagają w prowadzeniu działalności gospodarczej ale mają też swoje drugie, negatywne sedno. Przedsiębiorcy będą musieli przykładowo uważać na ataki cyberprzestępców, które w ostatnim okresie stale rosną i wymagają od wszystkich ostrożności w podejmowanych działaniach, aby nie narazić przedsiębiorstwa na straty materialne czy finansowe.
 • Krajowy System e-Fakturowania – omawiając wyzwania nie możemy pominąć KSeF, który może być nie lada wyzwaniem. Dostosowanie procesów do zmian w fakturowaniu może być skomplikowane.

WYZWANIA A SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z NIMI

Aby skutecznie radzić sobie z wyzwaniami biznesowymi, konieczne jest rozwinięcie odpowiedniego sposobu myślenia umożliwiającego dostosowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych.
Przedsiębiorcy muszą proaktywnie analizować trendy i reagować na zmiany oraz  budować relacje z klientami. Pamiętajmy, że klienci są kluczem do osiągnięcia sukcesu !
Ważnym aspektem są również pracownicy. Chcąc mieć stałych, wykwalifikowanych pracowników należy zwrócić uwagę na doskonalenie ich umiejętności czy jasność komunikacji, która ma kluczowe znaczenie dla budowania zaufania w zespole i motywowania ludzi do wspólnej pracy. Pamiętamy, że odpowiednia motywacja i umiejętność słuchania innych wpłynie krótko bądź długofalowo na poziom osiąganych zysów.
Zintegrowane podejście do umiejętności jest niezbędne do skutecznego zarządzania, co pomaga pracodawcy oraz pracownikom w pokonywaniu przeszkód i prosperowaniu w konkurencyjnym środowisku biznesowym.

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami