Podatnik VAT – jak sprawdzić czy firma jest podatnikiem VAT?

Podatnik VAT – jak sprawdzić czy firma jest podatnikiem VAT?

Otrzymujesz faktury od różnych firm i nie wiesz jak sprawdzić czy dany kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT?  Oto kim jest podatnik VAT I jak sprawdzić, czy wystawiający fakturę sprzedawca jest podmiotem zarejestrowanym opisujemy w poniższym artykule.

Podatnik a płatnik VAT

Zacznijmy od wyjaśnienia, że podatnik a płatnik to nie są synonimy, które można stosować zamiennie. Są to dwa odrębne terminy, które dotyczą dwóch kategorii podmiotów prawa podatkowego. Ordynacja podatkowa określa, że podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.
Zaś art. 8 określa, że płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Reasumując powyższe definicje, podatnikiem nazywamy osobę, na której ciąży obowiązek podatkowy. Płatnikiem określamy osobę, której obowiązkiem jest obliczenie podatku, pobranie go od podatnika
i wpłacenie do Urzędu Skarbowego.

Podatnik VAT – kto musi nim być?

Kto musi być czynnym podatnikiem VAT określa ustawa o VAT. Wskazuje ona przedsiębiorców, którzy zajmują się dostawą:

 • złomu z metali szlachetnych, monety,
 • samochodów osobowych,
 • wyrobów tytoniowych,
 • energii elektrycznej,
 • budynków i terenów budowlanych,
 • nowych środków transportu,
 • części do pojazdów samochodowych i motocykli
 • usługi prawnicze,
 • usługi doradcze,
 • usługi jubilerskie,
 • ściągania długów, w tym factoringu.

Podatnikiem VAT czynnym powinny należeć również firmy, gdzie siedziba znajduje się poza terytorium Polski. Pozostali przedsiębiorcy o tym, czy będą musieli stać się czynnymi podatnikami VAT, rozstrzygnie m.in. wartość sprzedaży w poprzednim roku. Aktualny limit wynosi 200 000,00 zł. Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy limit, to od momentu przekroczenia powstaje konieczność rejestracji do VAT i opodatkowania transakcji podatkiem VAT. Aby dokonać rejestracji należy złożyć zgłoszenie na formularzu VAT-R. Zgłoszenie można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty czy też złożyć elektronicznie na portalu Biznes.gov.

Kiedy można ale nie trzeba zarejestrować się jako podatnik VAT?

 • Zakładając działalność w bieżącym roku podatkowym i mając świadomość, że limit wartości sprzedaży netto nie zostanie przekroczony, obliczając go proporcjonalnie do liczby miesięcy w roku
  w jakich będzie prowadzona działalność gospodarcza,
 • wykazano w ubiegłym roku przychody ze sprzedaży nie przekraczające limit 200 000,00 zł netto,
 • wykonywane czynności są wymienione w art. 43 ust. 1 Ustawy o VAT – stanowią one katalog czynności zwolnionych przedmiotowo z VAT
 • siedziba działalności nie znajduje się w Polsce, nie posiada się stałego miejsca prowadzenia działalności czy stałego miejsca zamieszkania i wykonuje wyłącznie takie czynności na terytorium Polski jak usługi transportowe, usługi telekomunikacyjne świadczone na rzecz osób niebędących podatnikami.

Firma w takim przypadku będzie figurować w Wykazie podatników VAT jako podatnik VAT zwolniony.

Komu się opłaca być podatnikiem VAT?

Przed złożeniem formularza VAT-R przedsiębiorcy powinni zastanowić się nad tym, czy nieposiadanie statusu podatnika VAT negatywnie nie przełoży się na aspekty biznesowe. Czy wybrany status nie utrudni współpracy z kontrahentami. Zanim przystąpisz do rozwiązania, poznaj zalety bycia
VAT-owcem. Do najważniejszych należy zaliczyć:

 • niewielka stawka VAT na towary lub usługi, którymi zajmuje się przedsiębiorstwo,
 • w przypadku importu towarów możliwe jest odliczenie podatku z dokumentów celnych,
 • możliwość odliczenia od sumy VAT, którą musi odprowadzić do urzędu, należności podatkowej
  z faktur VAT, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • jeżeli VAT naliczony od zakupów przerośnie sumę podatku od usług lub sprzedanych towarów, daje to możliwość uzyskania zwrotu nadpłaconego VAT-u.

Płatnicy VAT sporo zyskują, ale warto mieć na uwadze uciążliwości wiążące się z opodatkowaniem podatkiem VAT. Właściciel firmy obligatoryjnie musi pamiętać o systematycznym odliczaniu
i odprowadzaniu podatku w określonym terminie do Urzędu Skarbowego. Trzeba również być na bieżąco z nowelizacjami ustawy o podatku od towarów i usług, aby składane deklaracje były zgodne
z obowiązującymi przepisami.

Jak sprawdzić kontrahenta czy jest czynnym podatnikiem VAT?

Najszybszą ścieżką ustalenia czy osoba lub firma jest czynnym podatnikiem VAT jest skorzystanie
z Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów. Na stronie można znaleźć specjalną wyszukiwarkę dzięki której można za pomocą NIP-u sprawdzić czy dany kontrahent jest podatnikiem VAT czynnym. Po wprowadzeniu NIP sprawdzanej firmy, wyświetla się odpowiedni komunikat pojawiający się
w możliwych trzech sformułowaniach:

 • nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT,
 • jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
 • jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony.

Dla potwierdzenia otrzymany komunikat można wydrukować i dołączyć do dokumentacji firmy.

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami