Nowy wykaz podatników VAT – co to oznacza?

Nowy wykaz podatników VAT – co to oznacza?

Ilość zmian wprowadzanych przez Rząd w ostatnich czasach jest tak duża, iż często może dochodzić do sytuacji, że Podatnik zaczyna się gubić w obowiązujących i zmieniających się przepisach. W jednym momencie należy śledzić różne ustawy, analizować nadchodzące zmiany i co ważniejsze – wiedzieć jak należy z nimi postępować.

Wykaz podatników – to inaczej baza zawierająca informacje o statusie podatników VAT

Jak już wiemy, aby uniknąć kary/odpowiedzialności za oszustwa podatkowe, Podatnik musi dochować należytej staranności przy każdej czynności z kontrahentem. Za owa należytą staranność uważana jest każdorazowa weryfikacja kontrahenta polegająca na potwierdzeniu statusu podatnik poprzez jego sprawdzenie na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl).

Na chwilę obecną na wyżej wymienionej stronie znajdują się informacje o:

– podatnikach, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT;

– podatnikach, których rejestracja jako podatnik VAT została przywrócona.

Co się zmieni od 1 września 2019 roku?

Od 1 września 2019 roku, wykazy wymienione powyżej zostaną połączone w jeden duży wykaz, w którym znajdą się również informacje o podmiotach zarejestrowanych jako podatnicy VAT (czynni i zwolnieni z VAT).

Co ważne, niniejszy wykaz będzie również obejmował podmioty, wobec których wydano decyzje w sprawie odmowy rejestracji na podstawie Ordynacji podatkowej.

Warto również zwrócić uwagę, iż wykaz będzie bezpłatny.

Wyszukiwanie podmiotów będzie możliwe poprzez podanie numeru NIP bądź fragmentu nazwy.

W wykazie będą również zawarte dane o numerach rachunków rozliczeniowych, co będzie miało dodatkowe skutki dla podatników.

Wykazana zmiana wprowadza za sobą nowelizację do Ordynacji podatkowej dotyczącą odpowiedzialności solidarnej. Nowy przepis (art. 117ba) będzie obowiązywał od 1 stycznia 2020 r. Podatnik przed dokonaniem przelewu będzie musiał sprawdzić, czy rachunek, na który chce dokonać przelewu, znajduje się w elektronicznym wykazie podatników VAT. Co ważne, odpowiedzialność solidarna za zaległości podatkowe kontrahenta, podatnika dokonującego przelewu będzie obejmować wartość VAT-u związaną z daną dostawą towaru lub świadczenia usługi, jeśli nie dokona przelewu na rachunek bankowy znajdujący się w wykazie.

Działanie takie spowoduje w większych firmach obowiązek zatrudnienia kolejnych pracowników do weryfikacji numerów rachunków bankowych kontrahentów.

Kiedy podatnik jest zwolniony z odpowiedzialności solidarnej?

Ustawodawca przewidział furtkę dla podatnika, który dokonał płatności na rachunek inny niż zawarty w wykazie. Musi do trzech dni od zlecenia przelewu złożyć zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury o zapłacie należności na inny rachunek niż znajduje się w wykazie. Zawiadomienie takie będzie  musiało zawierać następujące informacje:

– NIP, nazwę firmy oraz adres siedziby albo w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną, imię i nazwisko oraz adres stałego miejsca prowadzenia działalności, a w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – adres miejsca zamieszkania podatnika dokonującego zapłaty należności,

– dane wystawcy faktury wskazane na fakturze (NIP, nazwę albo nazwisko i imię oraz adres),

– numer rachunku, na który dokonano zapłaty należności,

– wysokość należności zapłaconej na ten rachunek i dzień zlecenia przelewu.

Zachowanie terminu i złożenie odpowiedniego zawiadomienia uchroni podatnika od odpowiedzialności solidarnej. Nie mniej jednak weryfikacji rachunków bankowych z podanego wykazu trzeba będzie dokonywać na bieżąco, ponieważ jak widać podatnik ma tylko 3 dni na złożenie odpowiedniego zawiadomienia, w innym przypadku odpowiedzialność solidarna staje się faktem.

Jest jeszcze jedna furtka dla podatników opłacających należności przelewami – podzielona płatność. Odpowiedzialność solidarna nie obowiązuje bowiem podatnika, który dokona płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o VAT.

Jak wspomniano na początku, każdy podatnik prowadzący firmę na bieżąco musi weryfikować zmiany przepisów, ponieważ mają bardzo duże znaczenie w zakresie prowadzenia każdego rodzaju działalności. W momencie popełnienia jakiegokolwiek błędu niestety niewiedza nie jest przesłanką do zniesienia odpowiedzialności.

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia