[COVID-19 EUROPA]Ograniczenia i wymagane dokumenty w Europie dla TRANSPORTU (aktualizacja 30.03.2021)

[COVID-19 EUROPA]Ograniczenia i wymagane dokumenty w Europie dla TRANSPORTU (aktualizacja 30.03.2021)

COVID-19 – sytuacja w transporcie!!

W związku z nieciekawą sytuacją związaną z COVID-19 wiele z Państw członkowskich wprowadza na nowo ograniczenia związane z przemieszczaniem się!!!

Pojawiają się nowe wymogi, w tym m.in. np. poddania się kwarantannie, wykonania testów, czy posiadania odpowiednio wypełnionego formularza. Przedstawiamy WAM zbiór tych ważnych informacji z niektórych krajów UE.

FRANCJA

Zgodnie z przepisami, nie wolno poruszać się bez ważnych przyczyn zawodowych w godzinach od 18:00 do 06:00. Zakaz nie dotyczy ruchu pojazdów wykonujących transport drogowy. Należy jednak unikać przemieszczania poza pojazdem (np. wyjście do miasta) bez ważnej przyczyny.

Wszystkie zaświadczenia obowiązujące na terenie Francji można pobrać ze strony.

 • Osoby zatrudnione powinny posiadać dokument  – Justificatif de déplacement professionnel.
 • Osoby samozatrudnione powinny posiadać dokument – Attestation de déplacement dérogatoire.

Osoby, które posiadają wypełnione zaświadczenie mają prawo do przemieszczania się w ramach swoich obowiązków służbowych.

ZASWIADCZENIE-COVID19-FRANCJA-jezyk-francuski-do-wypelnienia (PDF)

OBJAŚNIENIA JUSTIFICATIF – podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji firmy:

 • Nom et prénom de l’employeur – nazwisko, imię osoby reprezentującej firmę
 • Fonctions : stanowisko
 • Nom : nazwisko kierowcy
 • Prénom : imię kierowcy
 • Date de naissance :data urodzenia
 • Lieu de naissance : miejsce urodzenia
 • Adresse du domicile : adres zamieszkania
 • Nature de l’activité professionnelle : wpisujemy : « chauffeur international»
 • Lieux d’exercice de l’activité professionnelle: wpisujemy « international »
 • Moyen de déplacement : « moyen de transport international »
 • Durée de validité : data ważności dokumentu, można wpisać każdą datę,
 • Nom et cachet l’employeur : pieczątka i podpis pracodawcy
 • Fait à : miejsce wystawienia dokumentu
 • Le : data wystawienia dokumentu

 

Do innych ograniczeń należy zakaz zgromadzeń powyżej sześciu osób. Wizyty w centrach handlowych, otwartych ośrodkach sportowych, muzeach czy kinach są możliwe przy zachowaniu środków bezpieczeństwa (ograniczenie liczby osób).

Przypominamy o nakazie używania maseczek ochronnych przez osoby powyżej 11 roku życia w przestrzeniach zamkniętych. Obowiązek noszenia masek jest także nakładany przez władze lokalne w przestrzeniach otwartych (place, ulice, parki) o dużej koncentracji ludzi. Od dnia 28 sierpnia br. w miejscach publicznych w Paryżu oraz w departamentach Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) i Val de Marne (94) obowiązuje nakaz noszenia masek ochronnych również w przestrzeniach otwartych.

Dotyczy KIEROWCÓW wykonujących działalność na własny rachunek: Powinni oni posiadać wypełnione tzw. wyjątkowe świadectwo podróży. Można je wypełnić on-line i wydrukować na stronie [LINK] lub skorzystać z druku w języku angielskim w formacie [DOC]. Kierowca zaznacza w takim przypadku pierwszą pozycje na liście:

Commuting to and from work or university and training place

W przypadku poruszania się w wspomnianych regionach w godzinach policyjnych bez zaświadczenia kierowcy narażają się na mandat od 135 euro, do aż 3750 euro w przypadku trzykrotnego naruszenia w/w obowiązku.

Oficjalne Źródło: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu

BELGIA

W całej BELGII wprowadzona została godzina policyjna pomiędzy godziną 00:00, a 05:00 rano. W tych godzinach każda poruszająca się osoba powinna udowodnić dlaczego porusza się po ulicach. Nie ma obowiązku formalnego posiadania odpowiedniego zaświadczenia, ale taki dokument ułatwia udowodnienie potrzeby i możliwości poruszania się.

ZASWIADCZENIE-COVID19-BELGIA-jezyk-francuski-do-wypelnienia (DOC)

ZASWIADCZENIE-COVID19-BELGIA-jezyk-polski (PDF) – tłumaczenie

Aktualnie nie ma ograniczeń i szczególnych restrykcji dla kierowców pojazdów ciężarowych. W przypadku, gdyby kierowca poruszał się bez pojazdu (np. wyjście do miasta) należy wypełnić zgłoszenie dostępne na stronie i przekazać kierowcy. W formularzu zaznacza się opcję:

 • déplacement régulier
 • un voyage effectué pour des raisons purement professionnelles, y compris un voyage des sportifs professionnels ayant un statut de haut niveau, des professionnels du secteur culturel et des journalistes, dans l’exercice de leur activité professionnelle ;

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://febetra.be/fr/belgique/

oraz https://www.gov.pl/web/dyplomacja/belgia

NIEMCY

Lista krajów, w z wysokim stopniem występowania nowych odmian COVID-19 (obowiązkowy test):

 • Czech,
 • Słowacji
 • Austrii (Tyrol)
 • Francja (tylko rejon Moselle)

Lista krajów wysokiego ryzyka (wysokiej częstotliwości występowania):

 • Szwecja
 • Węgry
 • Polski (od 21.03.2021)
 • Bułgaria (od 21.03.2021)

Zgodnie z informacją ze strony www.gov.pl kierowcy w zawodowi nie mają obowiązku zgłaszania wjazdu na stronie.

 

Prawie we wszystkich regionach Niemiec potwierdzone zostały wyłączenia dla pracowników transportu. Niestety każdy region(Land) wprowadza własne obostrzenia i zasady, dlatego przed każdym wyjazdem należy sprawdzić aktualne obostrzenia. W weryfikacji aktualnych obostrzeń pomogą strony:

 

AUSTRIA

Aktualnie nie ma ograniczeń i szczególnych restrykcji dla kierowców pojazdów ciężarowych.

ŁOTWA

Osoby podróżujące na Łotwę zobowiązane są do rejestracji w systemie www.covidpass.lv i okazania na każde wezwanie właściwych organów kodu QR wygenerowanego przy pomocy udostępnionego formularza. W przypadku gdy kierowca przebywa na Łotwie do 72h nie musi posiadać testu na COVID-19.

CZECHY

Kierowcy wykonujący transport drogowy nie podlegają kwarantannie oraz testowaniu na obecność COVID-19. Zaleca się jednak posiadanie zaświadczenia służącego lokalizacji. Zaświadczenie można pobrać ze strony.

Poniżej przedstawiamy zaświadczenie, które obowiązuje w Republice Czeskiej.

ZASWIADCZENIE-COVID19-CZECHY-jezyk-polski

WŁOCHY

Kierowcy wykonujący przewóz towarów są ogólnie zwolnieni z obowiązku kwarantanny i posiadania testu na COVID-19. Zalecane jest wypełnienie deklaracji i posiadanie jej przy sobie oraz przesłania do ASL. Zwolnienie z braku testu nie dotyczy kierowców podróżujących z Austrii i Wielkiej Brytanii.

HOLANDIA

Aktualnie kierowcy wykonujący transport drogowy pozostają zwolnieni z posiadania testów na COVID-19 oraz kwarantanny. W związku z obowiązującymi restrykcjami zaleca się, aby kierowca bez potrzeby nie oddalał się od pojazdu, w szczególności w nocy.
W przypadku podróży z Wielkiej Brytanii wymagany jest test na COVID-19.


UWAGA UWAGA UWAGA

W związku z powyższym informacjami, zalecamy, by WSZYSTKICH KIEROWCÓW wykonujących transport międzynarodowy wyposażyć w ZAŚWIADCZENIE, które można pobrać:

TUTAJ – Zaswiadczenie dla kierowcy zawodowego – Annex_3-kierowcy_transport-miedzynarodowy.

Dodatkowo przedstawiamy poniżej nadal obowiązujący KOMUNIKAT KOMISJI EUROPEJSKIEJ w sprawie wdrożenia uprzywilejowanych korytarzy w kontekście wytycznych dotyczących środków zarządzania granicami w celu ochrony zdrowia i zapewnienia dostępności towarów i usług podstawowych wraz z oryginalnym zaświadczeniem!!!

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52020XC0324(01)&from=PL&fbclid=IwAR0QJvHvKli6NSCZSkN_YCRUKaTqexJNxh-Jn_2CqTwS8gNzFdcpN8Toju4


DO POBRANIA

FRANCJA

ZASWIADCZENIE-COVID19-FRANCJA-jezyk-francuski-do-wypelnienia (PDF)

OBJAŚNIENIA JUSTIFICATIF – podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji firmy:

 • Nom et prénom de l’employeur – nazwisko, imię osoby reprezentującej firmę
 • Fonctions : stanowisko
 • Nom : nazwisko kierowcy
 • Prénom : imię kierowcy
 • Date de naissance :data urodzenia
 • Lieu de naissance : miejsce urodzenia
 • Adresse du domicile : adres zamieszkania
 • Nature de l’activité professionnelle : wpisujemy : « chauffeur international»
 • Lieux d’exercice de l’activité professionnelle: wpisujemy « international »
 • Moyen de déplacement : « moyen de transport international »
 • Durée de validité : data ważności dokumentu, można wpisać każdą datę,
 • Nom et cachet l’employeur : pieczątka i podpis pracodawcy
 • Fait à : miejsce wystawienia dokumentu
 • Le : data wystawienia dokumentu

BELGIA

ZASWIADCZENIE-COVID19-BELGIA-jezyk-francuski-do-wypelnienia (DOC)

ZASWIADCZENIE-COVID19-BELGIA-jezyk-polski (PDF) – tłumaczenie

CZECHY

ZASWIADCZENIE-COVID19-CZECHY-jezyk-polski

PORTUGALIA

UNIWERSALNE ZAŚWIADCZENIE UE.

WŁOCHY

OŚWIADCZENIE WŁOCHY-Covid-19 (objaśnienie)
OŚWIADCZENIE WŁOCHY-Covid-19


ŹRÓDŁO INFORMACJI;

Przestawiamy też stronę, na której aktualizowane są kwestie związane z obostrzeniami m.in. w transporcie w krajach europejskich:

https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en

 

OPRACOWANIE:

euroPiM s.c. Magdalena i Piotr Kłusek

(Biuro Rachunkowe, Rozliczanie Kierowców, Szkolenia Okresowe (kod 95), Ubezpieczenia