Wyjaśnienie w sprawie zwykłej faktury do faktury uproszczonej

Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów Wystawienie zwykłej faktury do faktury uproszczonej

Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów Wystawienie zwykłej faktury do faktury uproszczonej

Jednym z rodzajów faktur są faktury uproszczone. Są to faktury wystawiane w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo 100 euro.

Zwykła faktura do faktury uproszczonej

Faktury takie mogą nie zawierać imienia i nazwiska lub nazwy nabywcy towarów lub usług oraz jego adresu. Przy czym muszą one zawierać jego NIP. Faktury uproszczone mają więc bardzo podobny zakres danych do paragonu fiskalnego z NIP nabywcy. Z uwagi na ten fakt podatnicy mieli wątpliwości, czy wszystkie paragony z NIP na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (100 euro) trzeba automatycznie uznawać za faktury uproszczone. Do których nie należy już wystawiać zwykłych faktur do faktury uproszczonej.

Wystawienie faktury zwykłej

Z uwagi na te wątpliwości Gazeta podatkowa w dniu 23 stycznia 2020 r. zwróciła się z zapytaniem do MF, czy wszystkie paragony z NIP na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (100 euro) trzeba automatycznie uznawać za faktury uproszczone, do których nie należy już wystawiać zwykłych faktur. W odpowiedzi z dnia 22 kwietnia br. MF wskazało, że w przypadku paragonów uznanych za faktury uproszczone (z NIP nabywcy) brak jest uzasadnienia, aby podatnik dodatkowo występował o wystawienie faktury zwykłej. W dniu 23 kwietnia br. GP zwróciło się do MF z prośbą o doprecyzowanie, czy przepisy o VAT jednoznacznie zakazują wystawiania pełnych faktur do paragonów uznanych za faktury uproszczone i czy w sytuacji, gdyby podatnik sporządził pełną fakturę do takiego paragonu, to będzie miał w takiej sytuacji zastosowanie art. 108 ustawy o VAT. Dodatkowo poprosili o odpowiedź, czy podatnicy VAT mają obowiązek odrębnego wykazania w ewidencji VAT paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone.

W odpowiedzi z dnia 10 sierpnia br. MF wyjaśniło, że sprzedawca może wystawić tzw. zwykłą fakturę do paragonu fiskalnego do kwoty 450 zł (lub 100 euro) zawierającego NIP nabywcy. Ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że nabywca zwróci mu ten paragon przy kasie. Tak żeby faktura uproszczona w postaci paragonu z NIP nie weszła do obrotu prawnego. Nie ma natomiast możliwości, aby nabywca powrócił do sprzedawcy z paragonem z NIP i wymienił go na fakturę. Tak jak nie ma procedury anulowania faktury, która weszła do obrotu prawnego. Dodatkowo wskazano, że obecnie trwają prace nad wydaniem objaśnień w tej kwestii.

Wykazanie w pliku JPK_VAT

Ponadto MF wskazało, że w okresie do 30 czerwca br. wystawiony przez podatnika paragon fiskalny zawierający NIP kontrahenta. Spełniający wymogi tzw. faktury uproszczonej, należało w JPK_VAT wykazywać odrębnie. Analogicznie jak każdą inną fakturę wystawioną na rzecz przedsiębiorcy. Jednocześnie, z uwagi na przesunięcie na 1 października br. terminu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów. Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku VAT. Powyższą zasadę należy stosować do 30 września br.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close