Zwolnienie z podatku 2021 jak uzyskać

Zwolnienie z podatku – jak uzyskać?

Zwolnienie z podatku – jak uzyskać?

Rozliczenie podatku VAT nie jest obowiązkowe dla każdego podatnika który prowadzi działalność gospodarczą – niektórym przedsiębiorcom przysługuje zwolnienie z podatku.
Komu przysługuje zwolnienie i jakie warunki należy spełnić, dowiesz się czytając ten artykuł.

Zwolnienie z podatku – kto może skorzystać ze zwolnienia z VAT?

Osoba posiadająca swoją działalność gospodarczą prowadzi ją w systemie zorganizowanym, regularnym oraz podlega co do zasady obowiązkowi VAT. Istnieje jednak alternatywa skorzystania ze zwolnienia w określonych przypadkach. Dotyczy ono m.in. za nieprzekroczenie progu obrotów lub poprzez rodzaj świadczonych usług czy sprzedanych towarów.

Zwolnienie podmiotowe – na czym polega?

Przedsiębiorcy spełniającemu wymogi wywodzące się z ustawy o VAT przysługuje zwolnienie z podatku VAT na całą swoją sprzedaż. Postulatem skorzystania z przywileju jest m.in. wysokość obrotu zawarta
w art.113 ust.1, na postawie której dokonywana sprzedaż przez podatników jest zwolniona z podatku VAT i nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym łącznej kwoty 200 000 zł.

Rozpoczynając swój własny biznes możesz również skorzystać ze zwolnienia podmiotowego.  Otwierając działalność w ciągu roku podatkowego zwolnieniu może podlegać sprzedaż opodatkowana, należy mieć na względzie, by wymiar określonego limitu nie został przekroczony. Kwotę limitu obliczamy w sposób proporcjonalny do okresu prowadzonej działalności.

Jak należy obliczyć kwotę limitu?

Schemat limitu zwolnienia z VAT oblicza się następująco:
(wartość limitu*liczba dni prowadzenia działalności w ciągu roku)/liczba dni w danym roku

Jeżeli wartość zwolnionej sprzedaży od podatku przekroczy limit 200 000 zł, to od tego momentu powstaje konieczność rejestracji VAT i opodatkowaniem transakcji VAT. Rejestracji dokonujemy za pomocą formularza VAT-R.

Limit obrotów do skorzystania ze zwolnienia z VAT nie obejmuje:

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • wysyłkowej sprzedaży z terytorium kraju/ na terytorium kraju,
 • odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, w przypadku gdy czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczej,
 • transakcji sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, na podstawie wpisów o podatku dochodowym.

Limit obrotów nie daje gwarancji możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT. Podatnicy na mocy art. 113 ust.13 ustawy są odgórnie pozbawieni prawa do zwolnienia. Ta zasada dotyczy sprzedaży:

 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
 • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem tytoniowych wyrobów, energii elektrycznej oraz samochodów osobowych innych niż nowe środki transportu, klasyfikowanych przez podatnika na podstawie przepisów o podatku dochodowym do środków trwałych podlegających amortyzacji),
 • terenów budowlanych,
 • budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10
 • nowych środków transportu,
 • sprzedaży wysyłkowej,
 • hurtowych i detalicznych części do pojazdów samochodowych i motocykli,
 • usług prawniczych,
 • usług w zakresie doradztwa,
 • usług jubilerskich,
 • usług ściągania długów, w tym factoringu.

Zwolnienie przedmiotowe – na czym polega?

Zwolnienia przedmiotowe dotyczą rodzaju wykonywanej działalność i są możliwe wyłącznie, gdy świadczone usługi należą do usług zwolnionych z VAT. Lista czynności, które podlegają zwolnieniu, zostały zawarte w art. 43 ust.1 ustawy o VAT., a należą do nich m.in.:

 • zarządzanie funduszami inwestycyjnymi,
 • świadczenia opieki medycznej przyczyniające się do ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz świadczenia usług oraz dostawę towaru ściśle związane z działalnością leczniczą.

Usługi zwolnione z VAT w zakresie opieki medycznej świadczone, co do zasady, przez:

 • lekarza i lekarza dentystę,
 • pielęgniarkę i położną,
 • psychologa i inne zawody medyczne,
 • pomocy społecznej,
 • zawody kształcące objęte systemem oświaty,
 • dostawy produktów rolnych,
 • dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.
Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close