WĘGRY – informacja w zakresie przepisów drogowych i wyposażenia pojazdów

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie przepisów drogowych oraz wyposażenia pojazdów na terenie Węgier zamieszczamy informację uzyskaną przez Ambasadę RP na Węgrzech. Poniższe informacje maja jedynie charakter informacyjny i nie są źródłem prawa.

 • Prędkość dopuszczalna:
  – pojazdy o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony i motocykle:
  na autostradzie 130 km/godz., na drodze szybkiego ruchu 110 km/godz., poza terenem zabudowanym 90 km/godz., a w mieście 50 km/godz.
  – autobusy: na autostradzie 100 km/godz., na innych drogach, poza terenem zabudowanym 70 km/godz., a na terenie zabudowanym 50 km/godz.
 • Jazda z włączonymi światłami
  Na drogach publicznych, poza terenem zabudowanym samochody – także w dzień i przy dobrej widoczności – powinny poruszać się z włączonymi światłami do jazdy dziennej lub światłami mijania. Na terenie zabudowanym stosowanie świateł do jazdy dziennej lub mijania zabudowanym nie jest obowiązkowe. Światła do jazdy dziennej nie są obowiązkowe, ponieważ starsze typy samochodów ich nie posiadają – wtedy obowiązuje włączenie świateł mijania. Oświetlenie tyłu samochodu w dzień i przy dobrej widoczności nie jest na Węgrzech obowiązkowe, chociaż u większości samochodów włączenie świateł mijania włącza jednocześnie oświetlenie z tyłu samochodu.
 • Obowiązkowe jest zapinanie pasów bezpieczeństwa na przednich i tylnych siedzeniach.
 • Przewożenie dzieci i siedzenia dla dzieciOgólna zasada:

  dzieci poniżej 150 cm wzrostu można przewozić jedynie w specjalnych fotelikach dostosowanych do danej sylwetki (waga/wzrost). O ile samochód nie jest przystosowany do zamontowania fotelika ochronnego, dzieci poniżej 3 roku życia nie mogą być przewożone. Należy zwracać uwagę na bezpieczne stosowanie fotelików na przednim siedzeniu w samochodach wyposażonych
  w system poduszek powietrznych!

  Na tylnym siedzeniu dzieci o wzroście 135-150 cm można przewozić bez fotelika, jeżeli są zapięte pasami bezpieczeństwa i ustawiono odpowiednio wysokość siedzenia i fabrycznie montowanych pasów. Na tylnym siedzeniu dzieci o wzroście do 135 cm muszą być przewożone zapięte w foteliku. Po ukończeniu 3 lat i wzroście powyżej 150 cm używanie fotelika jest zalecane, ale nie jest obowiązkowe.

  Dzieci powyżej 3 lat oraz 150 cm wzrostu mogą być przewożone na pierwszym siedzeniu bez stosowania fotelików czy podwyższeń. Niemowlęta można przewozić na przednim siedzeniu jedynie w specjalnym foteliku.

 • Rozmowy przez telefon komórkowy podczas prowadzenia pojazdu są dozwolone tylko przy wykorzystaniu zestawu głośnomówiącego. Kary za rozmowy przy użyciu standardowego telefonu komórkowego wahają się od 15 000 do 30 000 HUF.
 • Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierującego pojazdem: 0,0 promila.
 • Na Węgrzech można poruszać się samochodami posiadającymi tymczasowe polskie tablice rejestracyjne (i tymczasowe dowody rejestracyjne), samochód musi mieć ważne ubezpieczenie OC.
 • Karalne jest stosowanie urządzeń zakłócających działanie radarów i innych urządzeń policyjnych do kontroli ruchu. Można posiadać jednak urządzenia wykrywające radar.
 • Zielona karta nie jest obowiązkowa, służy jednak jako dowód ubezpieczenia i w razie wypadku ułatwia uzyskanie odszkodowania. Pożądane jest wykupienie ubezpieczenia AC. Na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/103/WE z 16 września 2009 r. o obowiązkowym ubezpieczeniu pojazdów od odpowiedzialności oraz o kontroli obowiązkowego ubezpieczenia, państwa członkowskie UE wstrzymują się od kontroli OC pojazdów, które są zarejestrowane w którymkolwiek z państw członkowskich, względnie których miejscem eksploatacji jest inne państwo członkowskie lub miejscem eksploatacji jest państwo trzecie i wjeżdżają na ich terytorium z terytorium innego państwa członkowskiego. W celu realizacji powyższych zawarte zostało „Wielostronne Porozumienie oparte o przypuszczalne pokrycie ubezpieczeniowe” (poprzednia nazwa: „Wielostronne Porozumienie Gwarancyjne” lub „Porozumienie o numerach rejestracyjnych” ujęte w rozdziale III Regulaminu Wewnętrznego, co wiąże się z zaświadczeniem pokrycia obowiązkowego ubezpieczenia, zastępującym tzw. „Zieloną Kartę” numerami rejestracyjnymi wystawionymi na dany pojazd. Dla pojazdów, których miejscem eksploatacji jest Polska posiadanie „Zielonej Karty” nie jest warunkiem wjazdu na Węgry.
 • Na Węgrzech polisa ubezpieczeniowa wykupywana jest na kierowcę, a nie na pojazd, jak to ma miejsce w Polsce. Poruszanie się samochodem pożyczonym może budzić wątpliwości dotyczące zakresu posiadanego ubezpieczenia.
 • W razie WYPADKU lub AWARII kierowca/właściciel pojazdu powinien skontaktować się z ubezpieczycielem pojazdu, który wskaże sposób postępowania zależny od polisy (np. firmę, z którą współpracuje, z której usług można korzystać).
 • W razie WYPADKU lub AWARII sugerujemy NIE korzystać z usług firm (autoserwis, pomoc drogowa itp.), które przybyły bez wezwania, NIE ulegać naciskom i NIE podpisywać wręczanych przez takie firmy umów, dokumentów czy faktur.
 • W razie WYPADKU lub AWARII sugerujemy sfotografować lub sfilmować (np. telefonem komórkowym) m.in. miejsce wypadku, ustawienie pojazdów, ślady hamowania, tablice rejestracyjne pojazdów ewentualnych świadków i służb drogowych, znaki drogowe w miejscu wypadku itp.
 • Pomoc drogowa automobilklubu węgierskiego MAK (≈ PZMot) jest czynna 24h. Telefony: 188 lub +36 1 345 1800, http://www.autoklub.hu/ – obsługa w jęz. angielskim.
 • Wyjazd na Węgry lub przejazd przez Węgry pojazdem pożyczonym od właściciela, autem służbowym
  Wskazane jest posiadanie pisemnego upoważnienia, najlepiej sporządzonego w języku węgierskim, ewentualnie angielskim lub niemieckim, zawierającego dane właściciela i samochodu, udostępnianego przez firmę. Nie musi to być akt notarialny.Samochód leasingowany. Wskazane jest posiadanie umowy leasingowej przetłumaczonej na język węgierski, angielski lub niemiecki. Dokument leasingowy powinien zawierać zezwolenie na opuszczenie kraju, w którym samochód jest zarejestrowany

  Brak upoważnienia nie jest karany mandatem. Jeśli jednak policja ma wątpliwości dotyczące pozwolenia na użytkowanie samochodu, ma prawo zatrzymać dokumenty kierowcy i pojazdu do czasu wyjaśnienia sprawy.

 • Dopuszczalne jest poruszanie się samochodem zarejestrowanym w innym państwie UE przez 6 miesięcy. Niedopełnienie obowiązku zarejestrowania pojazdu na Węgrzech po tym okresie powoduje sankcje w postaci wysokich kar pieniężnych.
 • Apteczka w samochodzie osobowym oraz w samochodzie ciężarowym jest wymagana. Należy posiadać apteczkę wyposażoną zgodnie z przepisami polskimi (unijnymi). W apteczce powinien się znajdować opis użycia w języku węgierskim lub z obrazkami informacyjnymi. Środki znajdujące się w apteczce muszą mieć ważny okres przydatności. Jeżeli minął termin ważności apteczki, traktowane jest to jako jej brak. Policja od 1 września 2012 r. nie karze za brak apteczki.
 • Kierowca jest zobowiązany do udzielenia niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwania zespół ratownictwa medycznego i policji. Brak udzielenia pomocy ofiarom wypadku jest wykroczeniem.
 • Posiadanie trójkąta ostrzegawczego w samochodzie osobowym i ciężarowym jest obowiązkowe.
 • Posiadanie gaśnicy w samochodzie osobowym nie jest obowiązkowe.
 • Posiadanie linki holowniczej w samochodzie osobowym nie jest obowiązkowe.
 • Posiadanie kamizelki odblaskowej w samochodzie osobowym i ciężarowym nie jest obowiązkowe. Natomiast (uwaga!) kamizelka powinna być używana przez kierowcę czy pasażera w przypadku wyjścia z pojazdu (np. awarii) w terenie niezabudowanym, na autostradach i drogach szybkiego ruchu.
 • W nocy lub przy ograniczonych warunkach widoczności piesi i osoby przebywające na drodze lub na jej poboczu drogi muszą nosić kamizelki odblaskowe, mimo że sam brak kamizelki w samochodzie nie jest obowiązkowy.
 • Samochód ciężarowy musi być wyposażony w gaśnicę znormalizowaną z ważnym terminem przydatności.Samochody ciężarowe o całkowitym ciężarze dopuszczalnym w przedziale od 3500 do 12000 kg: jedna gaśnica o ciężarze 6 kg.
  Samochody ciężarowe o całkowitym ciężarze dopuszczalnym w przedziale od 12000 do 24000 kg: jedna gaśnica o ciężarze 12 kg.
  Powyżej 24000 kg: dwie gaśnica o ciężarze 12 kg.
  Autokary przeznaczone do przewozu 30 osób: 1 szt. 3 kg; do przewozu 31-100 osób: 1 szt. 6 kg, powyżej 100 osób 1 szt. 12 kg lub 2 szt. 6 kg.

  Ww. gaśnice powinny posiadać następujące oznakowania: gaśnice 3-kilogramowe: 5A oraz 34B; gaśnice 6-kilogramowe: 13A oraz 89B; gaśnice 12-kilogramowe: 34A oraz 144B.

  Uwaga: w przypadku przewozu towaru niebezpiecznego – gaśnice według ADR.

 • Przewożenie samochodem osobowym ładunku wystającego poza samochód (np. sprzęt sportowy).Pojazd o karoserii zamkniętej: na dachu pojazdu ładunek można przewozić tylko, jeżeli na samochodzie jest zamontowany bagażnik. Na bagażniku dachowym samochodu osobowego ładunek (bagaż) można przewozić, jeżeli wystaje on do przodu i do tyłu najwyżej 40 centymetrów.

  Pojazd o karoserii otwartej: ładunek może być umieszczony także w ten sposób, że jego część znajduje poza powierzchnią ładunkową – z przodu najwyżej do przedniej części pojazdu, a z tyłu najwyżej dwa metry poza obręb pojazdu. Odległość ta nie może być dłuższa od połowy długości powierzchni ładunkowej, a na boki w ten sposób, że łączna szerokość pojazdu i ładunku nie może przekroczyć 2,5 metra. Ładunek pojazdu ciągnącego przyczepę nie może wystawać do tyłu poza powierzchnię ładunkową.

  Wystające części ładunku należy oznakować chorągiewkami lub tablicami o wymiarach 40×40 cm malowanymi w czerwono-białe prążki, a w ograniczonych warunkach widoczności, poza tym także światłami w kolorze czerwonym oraz czerwonymi tablicami odblaskowymi.

 • Jeśli samochód osobowy, np. kombi, wyposażony jest w kratkę nie musi być ona wpisana do dowodu rejestracyjnego. Stosowana jest ona tylko w przypadkach, jeżeli samochód osobowy, np. kombi, jest zarejestrowany, jako dostawczy, a kratka służy bezpieczeństwu jazdy. Nie ma znaczenia, czyją własnością jest samochód (osoby fizycznej czy przedsiębiorstwa).
 • Do prowadzenia wszystkich pojazdów mechanicznych na Węgrzech upoważnia jedynie prawo jazdy. Na Węgrzech uznawane są wszystkie prawa jazdy wystawione w państwach członkowskich UE.
 • W przypadku praw jazdy wystawionych poza obszarem UE, należy uwzględnić, czy prawo jazdy zostało wystawiona zgodnie z konwencją wiedeńską o ruchu drogowym z 1968 roku. Należy sprawdzić, czy dane państwo ratyfikowało tę konwencję. Kryterium ważności prawa jazdy jest to, by zawierało wszystkie wymagane dane (fotografię, pieczęcie i podpisy organów wystawiających, datę wystawienia i okres ważności). W przypadku, jeżeli prawo jazdy nie zostało wystawione zgodnie z ww. konwencją, jej właściciel ma prawo prowadzenia pojazdu wyłącznie od granicy Węgier do miejsca zakwaterowania oraz od miejsca zakwaterowania
  do granicy Węgier. Zasada ta obowiązuje wszystkich kierowców i wszystkie kategorie prawa jazdy. Kierowcy samochodów ciężarowych są poza tym obowiązani do posiadania dokumentów pojazdu,  listów przewozowych, ważnych opłat drogowych itd.
 • Prawo jazdy wydane w Unii Europejskiej (też w Polsce) jest ważne na terenie całej UE (również na Węgrzech).Dotyczy to kategorii: A, B, B+E, C, C+E, D i D+E oraz podkategorie: A1, B1, C1, C1+E, D1 i D1+E. Nie ma konieczności wymiany prawa jazdy na węgierskie.

  http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/driving/validity/tourist_pl.htm

 • Najmniejsze motocykle i skutery o pojemności silnika do 50 ccm można prowadzić po ukończeniu 14 lat z prawem jazdy kategorii AM lub kategorii B.
 • Węgierskie przepisy ruchu drogowego (KRESZ) nie określają ograniczeń wiekowych dotyczących przewożenia dzieci na motocyklu. Dziecko może być przewożone jako pasażer wtedy, jeżeli jego nogi sięgają podnóżków i potrafi się bezpiecznie trzymać. Oznacza to, że na niskim motocyklu można bezpiecznie przewozić dobrze rozwinięte dzieci w wieku 8-10 lat, podczas gdy na dużym motocyklu rajdowym nawet niektóre 14-latki nie sięgają nogami podnóżków. (Fabrycznych podnóżków nie wolno przerabiać!). Warunkiem przewozu pasażerów na motocyklu jest wpisana do dowodu rejestracyjnego pojazdu możliwość przewozu pasażerów,  motocykl musi mieć tablice rejestracyjne. Akapit (3) § 46 Przepisów Ruchu Drogowego mówi: „Na drugim siedzeniu motocykla wolno przewozić tylko osoby, które są zdolne do dbania o własne bezpieczeństwo, których nogi sięgają podnóżków”.Warunkiem przewożenia osób na tylnym siedzeniu motocykla jest także to, by kierujący motocyklem posiadał prawo jazdy dłużej niż 3 lata. Nie chodzi w tym przypadku o prawo jazdy motocyklowe, które może być nowe, jeżeli prowadzący posiada inne, starsze prawo jazdy, np. kategorii B. Dozwolone jest też przewożenie dzieci na specjalnych dziecięcych siedzeniach właściwie przymocowanych do tylnego siedzenia motocykla. W tym przypadku dzieci muszą być przypięte do siedzenia pasami bezpieczeństwa. W każdym przypadku pasażerowie motocykli muszą mieć zapięte kaski i zalecanie jest noszenie kamizelek odblaskowych.
 • Odmowa wylegitymowania się na żądanie policji skutkuje zatrzymaniem kierowcy do wyjaśnienia.
 • W czasie kontroli drogowej policja NIE ma obowiązku zapewniania tłumacza. W przypadku przesłuchania czy spisywania protokołu (po wypadku, poważnym zdarzeniu itp.), policja musi zapewnić tłumacza (można ewentualnie zeznawać w innym języku). Koszt pokrywa państwo węgierskie ((23/2003.(VI.24.) BM-IM együttes rendelete IX. fejezet 175, 176 par.).

 

Całość dostępna na stronie:

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia