PIT za małoletniego – jak rozliczyć?

PIT za małoletniego – jak rozliczyć?

Przychody z pracy (w tym zleceń, umów o dzieło), stypendiów i z przedmiotów oddanych małoletnim do swobodnego użytku nie powinny trafiać na deklarację rodziców. W innych przypadkach rodzic powinien doliczyć przychody do własnych zarobków i wypełnić PIT-36.

Doliczać do własnych przychodów należy jedynie zarobki dzieci małoletnich. Doliczeniu podlegają przychody inne niż pochodzące z pracy, stypendiów oraz przedmiotów oddanych małoletnim do swobodnego użytku.

Zatem na PIT/M, składanym przez rodzica łącznie z własną deklaracją podatkową, znaleźć się powinny m. in. przychody z praw autorskich przysługujących dziecku – ich zbycia, licencjonowania, wykorzystywania, renty krajowe i zagraniczne, dochody z najmu lub dzierżawy (np. lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest małoletnie dziecko).

Dla dziecka małoletniego, które samodzielnie zarabia uzyskując przychody z pracy, ze stypendiów oraz z przedmiotów oddanych małoletnim do swobodnego użytku (np. sprzeda lub wynajmie oddany mu do swobodnego użytku ubrania) – należy sporządzić deklarację podatkową niezależnie od deklaracji PIT rodzica. Dziecko nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnej deklaracji samodzielnie podpisać nie może, gdyż posiada jedynie ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W efekcie deklarację podatkową podpisuje rodzic, przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny dziecka.

Dochody dziecka w deklaracji rodzica

Doliczenie dochodów małoletniego do własnej deklaracji rocznej wymaga wypełnienia i złożenia formularza PIT-M. W przypadku doliczenia małżonkowie, którzy standardowo rozliczają się poprzez PIT-37, muszą złożyć w jego miejsce PIT-36. Jeżeli małżonkowie rozliczają się na innych deklaracjach niż PIT-36 – powinni niezależnie złożyć PIT-36, wskazać na nim dochody małoletniego i opodatkować jako swoje lub doliczyć do własnych). Jeżeli zatem standardowo rozliczają oni np. ryczałt, to powinni oprócz PIT-28, złożyć PIT-36.

Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków. Jeżeli natomiast składają oni wspólne zeznanie podatkowe – przychody małoletnich dzieci dolicza się do łącznych przychodów małżonków. Podatek oblicza się bowiem wówczas w podwójnej wysokości połowy łącznej kwoty małżonków – rachunkowo kwota zostanie zatem i tak podzielona po połowie.

Źródło: www.pit.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20wrz
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za sierpień 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27gru
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za maj 2024 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia