Odpoczynki kierowcy – jakie wyróżniamy i na co zwrócić uwagę 2023

Odpoczynki kierowcy – jakie wyróżniamy i na co zwrócić uwagę 2023

Odpoczynki kierowcy – jakie wyróżniamy 2023

Co tak naprawdę kryje się pod stwierdzeniem odpoczynki kierowcy – jakie wyróżniamy i na co zwrócić uwagę. Mam nadzieję, że ten artykuł pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości w tym zakresie. Każdy pracownik ma tak jakby odgórnie zapewniony czas na odpoczynek, jest on określony w Kodeksie pracy. Niemniej jednak, kierowcy to specyficzna grupa pracowników, która pracuje w nienormowanym czasie pracy więc musi podlegać pod przepisy szczególne pozwalające na zapewnienie odpowiednich odpoczynków przy takim systemie pracy.

 

Skąd czerpać wiedzę na temat wymaganych odpoczynków kierowcy?

Główne informacje w zakresie odpoczynków kierowcy znajdziemy w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85.

 

Jakie odpoczynki kierowcy wyróżniamy:

– dzienny okres odpoczynku – oznacza okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem . Wyróżnić można:

  1. „regularny dzienny okres odpoczynku” jest to co najmniej 11 godzin nieprzerwanego dobowego odpoczynku. Rozporządzenie 561/2006 pozwala na wykorzystanie tego odpoczynku w dwóch częściach, z których pierwsza musi nieprzerwanie trwać co najmniej 3 godziny a druga co najmniej 9 godzin
  2. „skrócony dzienny okres odpoczynku” – oznacza odpoczynek trwający nieprzerwanie co najmniej 9 godzin, ale krócej niż 11 godzin.

– tygodniowy okres odpoczynku – oznacza tygodniowy okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem. Wyróżnić można:

  1. „regularny tygodniowy okres odpoczynku” jest to odpoczynek trwający co najmniej 45 godzin
  2. „skrócony tygodniowy okres odpoczynku” jest to odpoczynek trwający krócej niż 45 godzin ale nie mniej niż 24 godziny.

Jak należy wykorzystywać odpoczynki

Kierowca jest zobowiązany w każdym 24 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynki do wykorzystania dziennego okresu odpoczynku. Co ważne jeśli zdarzy się, że część dziennego odpoczynku będzie zawarta w 24 godzinnym okresie, będzie krótszy niż 11 godzin ale wyniesie co najmniej 9 godzin wtedy mamy do czynienia ze skróconym okresem odpoczynku.

Kierowca może mieć najwyżej trzy skrócone dzienne okresy odpoczynku pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku.

Odpoczynek tygodniowy

Odpoczynku skróconego niestety nie można wykorzystywać ciągle. Są szczegółowe zasady w jaki sposób można z niego skorzystać. W ciągu każdych kolejnych dwóch tygodni kierowca wykorzystuje co najmniej:

  1. dwa regularne okresy odpoczynku; lub
  2. jeden regularny tygodniowy okres odpoczynki i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 24 godzin.

W zakresie opisanym powyżej mamy jednak pewne odstępstwo. Jeśli jest to transport międzynarodowy kierowca może wykorzystać dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku, pod warunkiem, że w ciągu kolejnych czterech tygodni wykorzysta przynajmniej cztery tygodniowe okresy odpoczynku, z których przynajmniej dwa będą regularnymi tygodniowymi okresami odpoczynku.