Pobieranie danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego – TERMINY!

Pobieranie danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego – TERMINY!

Jednym z podstawowych obowiązków przewoźnika drogowego jest regularne pobieranie danych z karty kierowcy oraz z tachografu cyfrowego. Nieterminowość w tym zakresie może prowadzić do nałożenia na przedsiębiorstwo sankcji. Warto zatem przypomnieć sobie jakie terminy obowiązują przedsiębiorstwo transportowe w zakresie pobierania danych.

Podstawa prawna

Zasady dotyczące pobierania danych zarówno z karty kierowcy, jak i tachografu cyfrowego uregulowane zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych.

Pobieranie danych z karty kierowcy

Dane z karty kierowcy należy pobierać co do zasady co najmniej raz na 28 dni.

A ponadto:

 • przed ustaniem stosunku pracy danego kierowcy,
 • przed upływem terminu rozwiązania umowy, na podstawie której świadczone były przewozy na rzecz podmiotu wykonującego przewozy drogowe,
 • w przypadku utraty ważności karty kierowcy,
 • w oznaczonym terminie – w przypadku żądania przez uprawnione organy administracji publicznej lub uprawnione podmioty.

Dane z karty kierowcy mogą być pobierane częściej niż co 28 dni, jeżeli ich pobieranie stwarzałoby ryzyko utraty danych związanych z prowadzeniem pojazdu wykonującego przewóz drogowy.

Pobieranie danych z tachografu cyfrowego

Dane z tachograf cyfrowego powinny być pobierane zasadniczo co najmniej raz na 90 dni.

Istnieją jednak sytuacje, w których dane te należy pobrać NATYCHMIAST, tj.:

 • przed trwałym bądź okresowym przekazaniem pojazdu innemu podmiotowi
 • w sytuacji wadliwego funkcjonowania bądź uszkodzenia tachografu cyfrowego, umożliwiających jednakże pobranie zarejestrowanych w nim danych
 • w przypadku wycofania pojazdu z tachografem cyfrowym z użytkowania.

Rozporządzenie przewiduje także możliwość pobierania danych w oznaczonym terminie – tj. w przypadku żądania przez uprawnione organy administracji publicznej lub uprawnione podmioty.

Dane z tachografu cyfrowego mogą być pobierane częściej niż co 90 dni, jeżeli ich pobieranie stwarzałoby ryzyko utraty danych związanych z prowadzeniem pojazdu wykonującego przewóz drogowy.

Kary za nieterminowość odczytu danych z tachografu i karty kierowcy

Za brak terminowego pobierania danych z katy kierowcy i tachografu cyfrowego grożą sankcje:

 • Naruszenie obowiązku wczytywania danych z karty kierowcy – za każdego kierowcę 500 zł
 • Naruszenie obowiązku wczytywania danych urządzenia rejestrującego – za każdy pojazd 500 zł
 • Nieudostępnienie podczas kontroli w przedsiębiorstwie danych wczytanych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy, przechowywanych w przedsiębiorstwie – za każdy dzień 300 zł

 

ROZLICZANIE CZASU PRACY KIEROWCÓW, DELEGACJE, 

PŁACA MINIMALNA

(SZYBKO, SPRAWNIE, PROFESJONALNE)

Pobieranie danych z karty kierowcy i tachografu Tarnów – euroPiM

Przypominamy, że firma euroPiM oferuje umożliwia pobieranie danych zarówno z karty kierowcy, jak i tachografu cyfrowego.

Pobieranie danych z karty kierowcy możliwe jest:

 • w siedzibie naszej firmy: Tarnów, ul. Graniczna 8A (I piętro)
 • na stacji paliw AA & AA: Tarnów, ul. Nowodąbrowska 288 gdzie posiadamy soje urządzenie

Cena za pobranie danych – 30,00 zł (dla firm niewspółpracujących)

UWAGA! Dla naszych Klientów pobierane danych z karty kierowcy BEZPŁATNE!

Pobieranie danych z tachografu na terenie Tarnowa: 70,00 zł (dla firm niewspółpracujących) lub 50,00 zł dla naszych Klientów.

Czytnik do tachografu cyfrowego – sprawdź ofertę

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

25paź
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25paź
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za wrzesień 2021 r.

08lis
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10lis
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za październik 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15lis
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za październik 2021 – pozostali płatnicy składek

15lis
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

Zobacz wszystkie wydarzenia