Pobieranie danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego – TERMINY!

Pobieranie danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego – TERMINY!

Jednym z podstawowych obowiązków przewoźnika drogowego jest regularne pobieranie danych z karty kierowcy oraz z tachografu cyfrowego. Nieterminowość w tym zakresie może prowadzić do nałożenia na przedsiębiorstwo sankcji. Warto zatem przypomnieć sobie jakie terminy obowiązują przedsiębiorstwo transportowe w zakresie pobierania danych.

Podstawa prawna

Zasady dotyczące pobierania danych zarówno z karty kierowcy, jak i tachografu cyfrowego uregulowane zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych.

Pobieranie danych z karty kierowcy

Dane z karty kierowcy należy pobierać co do zasady co najmniej raz na 28 dni.

A ponadto:

 • przed ustaniem stosunku pracy danego kierowcy,
 • przed upływem terminu rozwiązania umowy, na podstawie której świadczone były przewozy na rzecz podmiotu wykonującego przewozy drogowe,
 • w przypadku utraty ważności karty kierowcy,
 • w oznaczonym terminie – w przypadku żądania przez uprawnione organy administracji publicznej lub uprawnione podmioty.

Dane z karty kierowcy mogą być pobierane częściej niż co 28 dni, jeżeli ich pobieranie stwarzałoby ryzyko utraty danych związanych z prowadzeniem pojazdu wykonującego przewóz drogowy.

Pobieranie danych z tachografu cyfrowego

Dane z tachograf cyfrowego powinny być pobierane zasadniczo co najmniej raz na 90 dni.

Istnieją jednak sytuacje, w których dane te należy pobrać NATYCHMIAST, tj.:

 • przed trwałym bądź okresowym przekazaniem pojazdu innemu podmiotowi
 • w sytuacji wadliwego funkcjonowania bądź uszkodzenia tachografu cyfrowego, umożliwiających jednakże pobranie zarejestrowanych w nim danych
 • w przypadku wycofania pojazdu z tachografem cyfrowym z użytkowania.

Rozporządzenie przewiduje także możliwość pobierania danych w oznaczonym terminie – tj. w przypadku żądania przez uprawnione organy administracji publicznej lub uprawnione podmioty.

Dane z tachografu cyfrowego mogą być pobierane częściej niż co 90 dni, jeżeli ich pobieranie stwarzałoby ryzyko utraty danych związanych z prowadzeniem pojazdu wykonującego przewóz drogowy.

Kary za nieterminowość odczytu danych z tachografu i karty kierowcy

Za brak terminowego pobierania danych z katy kierowcy i tachografu cyfrowego grożą sankcje:

 • Naruszenie obowiązku wczytywania danych z karty kierowcy – za każdego kierowcę 500 zł
 • Naruszenie obowiązku wczytywania danych urządzenia rejestrującego – za każdy pojazd 500 zł
 • Nieprzechowywanie przez co najmniej rok wykresówek, wydruków oraz pobranych danych lub dokumentów potwierdzających fakt nieprowadzenia pojazdu – za każdy dzień w odniesieniu do każdego kierowcy – 500 zł
 •  Nieudostępnienie podczas kontroli w przedsiębiorstwie wykresówek oraz pobranych i przechowywanych danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego – za każdy dzień w odniesieniu do każdego kierowcy – 500 zł

 

ROZLICZANIE CZASU PRACY KIEROWCÓW, DELEGACJE, 

PŁACA MINIMALNA (PAKIET MOBILNOŚCI)

(SZYBKO, SPRAWNIE, PROFESJONALNE)

Pobieranie danych z karty kierowcy i tachografu Tarnów – euroPiM

Przypominamy, że firma euroPiM oferuje umożliwia pobieranie danych zarówno z karty kierowcy, jak i tachografu cyfrowego.

Pobieranie danych z karty kierowcy możliwe jest:

 • w siedzibie naszej firmy: Tarnów, ul. Graniczna 8A (I piętro)
 • na stacji paliw AA & AA: Tarnów, ul. Nowodąbrowska 288 gdzie posiadamy soje urządzenie

Cena za pobranie danych – dla naszych klientów – BEZPŁATNIE, zaś dla firm niewspółpracujących – 30,00 zł netto

Pobieranie danych z tachografu na terenie Tarnowa: 100,00 zł (dla firm niewspółpracujących) lub 75,00 zł dla naszych Klientów.

Czytnik do tachografu cyfrowego – sprawdź ofertę

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia