Rozszerzenie tarcza antykryzysowa zmiany · euroPiM

Rozszerzenie tarcza antykryzysowa zmiany

Rozszerzenie tarcza antykryzysowa zmiany

Tarcza antykryzysowa zmiany – Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2021 r. przyjęła m.in. rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Tarcza antykryzysowa zmiany

Wsparciem objęto m.in. hotele, w tym obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. Jak również inne branże zawarte już w tarczy branżowej, czyli np. gastronomia czy obiekty kulturalne. Przewidziane w rozporządzeniu wsparcie za grudzień 2020 r. nie obejmuje jednak działalności polegających na handlu, ponieważ w tym miesiącu handel nie był zamrożony. Takie firmy skorzystają jedynie ze wsparcia za styczeń 2021 r. Wsparcie będzie skierowane do firm prowadzących działalność oznaczoną według PKD, jako rodzaj przeważającej działalności:

  • 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
  • 55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
  • 55.30.Z – pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
  • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
  • 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,
  • 52.23.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy.

Przedstawiono 4 instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców. Są to:

  • zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, FP, FS, FGŚP i FEP za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. albo za sam styczeń 2021 r. Jeżeli byłeś zgłoszony, jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. Przychód z działalności, który uzyskałeś w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym,
  • wypłata ponownego świadczenia postojowego. W sytuacji, gdy spadek przychodu z działalności, uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był co najmniej o 40% niższy w stosunku do okresu porównawczego; postojowe będzie przysługiwać jednokrotnie albo dwukrotnie,
  • jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności – dla mikro- i małych przedsiębiorców. Uzyskasz, gdy przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym. Złożenie wniosku będzie niższy w następstwie COVID-19 co najmniej o 40% wobec przychodu w odpowiednim okresie porównawczym,
  • dofinansowanie wynagrodzenia pracowników ze środków FGŚP. Otrzymasz dopłatę, gdy spadek przychodu uzyskanego w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym; dofinansowanie będzie przysługiwało przez 3 miesiące, od momentu złożenia wniosku; wnioski będzie można składać do 31 marca 2021 r.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem 1 lutego 2021 r.

Sprawdź również inne formy wsparcia, w tym PFR 2.0.

Źródło; https://gazetapodatkowa.gofin.pl/artykul/2/aktualnosci-i-sygnaly/206946/rozszerzenie-tarczy-branzowej

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close