Rozszerzenie tarcza antykryzysowa zmiany

Rozszerzenie tarcza antykryzysowa zmiany

Tarcza antykryzysowa zmiany – Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2021 r. przyjęła m.in. rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Tarcza antykryzysowa zmiany

Wsparciem objęto m.in. hotele, w tym obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. Jak również inne branże zawarte już w tarczy branżowej, czyli np. gastronomia czy obiekty kulturalne. Przewidziane w rozporządzeniu wsparcie za grudzień 2020 r. nie obejmuje jednak działalności polegających na handlu, ponieważ w tym miesiącu handel nie był zamrożony. Takie firmy skorzystają jedynie ze wsparcia za styczeń 2021 r. Wsparcie będzie skierowane do firm prowadzących działalność oznaczoną według PKD, jako rodzaj przeważającej działalności:

  • 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
  • 55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
  • 55.30.Z – pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
  • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
  • 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,
  • 52.23.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy.

Przedstawiono 4 instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców. Są to:

  • zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, FP, FS, FGŚP i FEP za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. albo za sam styczeń 2021 r. Jeżeli byłeś zgłoszony, jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. Przychód z działalności, który uzyskałeś w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym,
  • wypłata ponownego świadczenia postojowego. W sytuacji, gdy spadek przychodu z działalności, uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był co najmniej o 40% niższy w stosunku do okresu porównawczego; postojowe będzie przysługiwać jednokrotnie albo dwukrotnie,
  • jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności – dla mikro- i małych przedsiębiorców. Uzyskasz, gdy przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym. Złożenie wniosku będzie niższy w następstwie COVID-19 co najmniej o 40% wobec przychodu w odpowiednim okresie porównawczym,
  • dofinansowanie wynagrodzenia pracowników ze środków FGŚP. Otrzymasz dopłatę, gdy spadek przychodu uzyskanego w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym; dofinansowanie będzie przysługiwało przez 3 miesiące, od momentu złożenia wniosku; wnioski będzie można składać do 31 marca 2021 r.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem 1 lutego 2021 r.

Sprawdź również inne formy wsparcia, w tym PFR 2.0.

Źródło; https://gazetapodatkowa.gofin.pl/artykul/2/aktualnosci-i-sygnaly/206946/rozszerzenie-tarczy-branzowej

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami