Rozliczenie PIT 2022- o czym należy pamiętać?

Rozliczenie PIT 2022- o czym należy pamiętać?

Przygotowanie do rocznego rozliczenia PIT – co musisz wiedzieć?

PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych, to obowiązek, który dotyczy każdego, kto w danym roku uzyskał dochód. Każdy podatnik zobligowany jest do złożenia deklaracji rocznej. Aby proces ten przebiegł sprawnie, niezbędne jest zgromadzenie odpowiednich dokumentów oraz informacji.

Ważne informacje potrzebne do rozliczenia PIT

Przygotowując się do rozliczenia, każdy podatnik powinien posiadać:

 • PESEL,
 • aktualny adres zamieszkania,
 • data urodzenia,
 • kwota dochodu uzyskanego w roku obrotowym, która została wykazana w poprzednim zeznaniu.

Dla przedsiębiorców ważne będą także:

 • numer NIP,
 • księgi rachunkowe lub ewidencja przychodów,
 • dokumentacja kosztów poniesionych w ramach prowadzonej działalności,
 • rejestr środków trwałych i wyposażenia.

Wybór odpowiedniego formularza PIT

Wybór właściwego formularza PIT zależy od rodzaju uzyskiwanego dochodu:

 • PIT-37: dla osób z dochodami od płatników, np. umowa o pracę,
 • PIT-36: dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych,
 • PIT-36L: dla przedsiębiorców na podatku liniowym,
 • PIT-28: dla ryczałtowców,
 • PIT-38: dla osób osiągających dochody z giełdy,
 • PIT-39: dla osób sprzedających nieruchomości.

Podatnicy, którzy chcą zmienić formę opodatkowania w 2022 roku, powinni zwrócić szczególną uwagę na aktualne zasady i złożyć odpowiedni formularz.

Zmiany w zeznaniach PIT po wprowadzeniu Polskiego Ładu

Polski Ład wprowadził zmiany w zasadach rozliczania PIT. Zmieniły się formy rozliczeń dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz samotnych rodziców. Warto zatem śledzić aktualne informacje, aby uniknąć błędów i skorzystać z przysługujących ulg.

Ulgi podatkowe dostępne w rozliczeniu za 2022 rok

Rozliczając PIT, można skorzystać z różnych ulg, które zmniejszą podatek należny:

 • Ulga na Internet,
 • Ulga prorodzinna,
 • Ulgi dla krwiodawców,
 • Ulga rehabilitacyjna,
 • Ulgi związane z darowiznami,
 • Ulga na IKZE,
 • Ulga termomodernizacyjna.

Kto może pomóc w rozliczeniu PIT?

Rozliczenie PIT-u może być skomplikowane, szczególnie gdy mamy do czynienia z kilkoma źródłami dochodu lub wieloma ulgami. W takich przypadkach pomocne mogą być:

Bez względu na to, kto pomoże Ci w rozliczeniu, pamiętaj, że odpowiedzialność za prawidłowość zeznania zawsze spoczywa na Tobie.

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami