Rozliczenie PIT 2022- o czym należy pamiętać? · euroPiM

Rozliczenie PIT 2022- o czym należy pamiętać?

Rozliczenie PIT 2022- o czym należy pamiętać?

Przygotuj się do rozliczenia na koniec roku – o czym należy pamiętać?

PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych, stanowi jedno z najważniejszych zobowiązań, które musi uregulować każda osoba osiągająca dochody podlegające opodatkowaniu. W obecnym stanie prawnym każda osoba, która za swoją pracę otrzymała dochód w określonym roku, jest zobowiązana do składania rocznego rozliczenia podatku dochodowego. Sprawne rozliczenie podatkowe PIT wymagać będzie odpowiednich przygotowań. Przede wszystkim należy postarać się o szereg informacji i dokumentów, z których będziemy musieli skorzystać, wypełniając deklarację podatkową.

Podstawowe informacje

 • numer PESEL;
 • adres – podatnika, jego małżonka, jego dzieci;
 • data urodzenia;
 • kwota przychodu za rok 2022 wykazana w zeznaniu złożonym w 2023 r.

Podstawowe informacje dla rozliczenia działalności gospodarczej prowadzonej w roku 2022 r .

 • numer NIP (wymagany do rozliczenia przedsiębiorcy);
 • książka przychodów i rozchodów;
 • ewidencja przychodów w przypadku ryczałtowców;
 • remanent;
 • wszystkie dokumenty potwierdzające poniesione koszty;
 • ewidencja wyposażenia, ewidencja środków trwałych (sprawdzone pod względem formalnym);
 • karty przychodów pracowników (sprawdzone pod względem formalnym).

 

Rozliczanie PIT-ów 2022/2023: jaki formularz wybrać?

Wielu z nas ma dylemat dotyczący wyboru odpowiedniego druku. Rozróżnienie jest przy tym stosunkowo proste i opiera się na kilku rodzajach podstawowych formularzy:

 • PIT-37: to najpopularniejszy druk, składany przez osoby osiągające przychód wyłącznie za pośrednictwem płatników. Wypełniają go osoby osiągające dochody na podstawie umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych. W tym celu niezbędne jest także uzyskanie od płatnika druku PIT-11. PIT-37 może służyć zarówno do rozliczenia indywidualnego, jak i wspólnego z małżonkiem czy dla osób samotnie wychowujących dzieci,
 • PIT-36: osoby, które osiągnęły przychód bez pośrednictwa płatnika (np. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej) i rozliczają się według skali podatkowej, są zobowiązane do złożenia deklaracji PIT-36. Ponadto zrobią to również podatnicy, którzy rozliczają straty z lat wcześniejszych, przychód małoletnich w ramach rozliczenia własnych przychodów czy odliczają podatek minimalny od posiadanych środków trwałych,
 • PIT-36L: przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy rozliczają podatek liniowy, składają PIT-36L,
 • PIT-28: dla osób rozliczających się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przewidziano formularz PIT-28. Obejmuje to z jednej strony przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych oraz jawnych, jak i podatników rozliczających przychód z tytułu najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy i podobnych,
 • PIT-38: przy pomocy druku PIT-38 rozliczają się podatnicy, którzy osiągnęli przychód z tytułu zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach, pochodnych instrumentów finansowych czy realizacji praw z ich tytułu,
 • PIT-39: podlegające opodatkowaniu przychody z tytułu prywatnego zbycia nieruchomości lub realizacji praw związanych z nieruchomościami powinny znaleźć się na formularzu PIT-39.

 

Uwaga! Zmiany formularzy PIT w przypadku chęci zmiany formy opodatkowania 2022

Za sprawą Polskiego Ładu przedsiębiorcy rozliczający PIT za 2022 rok, którzy chcą zmienić formę opodatkowania w 2022 roku, powinni zachować szczególną ostrożność w zakresie składanego zeznania PIT w 2023 roku. Firmy, które w 2022 roku opodatkowane były ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a które chcą zmienić formę opodatkowania na skalę powinny zamiast zwyczajowo składanej deklaracji PIT-28 złożyć PIT-36. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku liniowców zmieniających formę opodatkowania na skalę. W sezonie PIT 2023 składają oni zamiast PIT-36L (podatek liniowy) deklarację PIT-36.  ,,Zmiana formy opodatkowania w 2022 roku. MF tłumaczy, co robić krok po kroku”.

 

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem i dla osób samotnie wychowujących dzieci

W 2023 roku warto być ostrożnym. Za sprawą Polskiego Ładu zmianie uległy zarówno zasady wspólnego rozliczania małżonków jak i wspólnego rozliczania samotnych rodziców z dzieckiem. Więcej na ten temat w artykule ,,Polski Ład: zmiany we wspólnym rozliczeniu małżonków”.

Zmiany nie ominęły również ulgi dla samotnych rodziców. Nowe zasady jej rozliczania opisane są w poradniku ,,Samotnie wychowujący dziecko”.

Ulgi i odliczenia od podatku w PIT 2022/2023

W trakcie rozliczania PIT można również zastosować ulgi i odliczenia od podatku. Dzięki nim możliwe staje się obniżenie podstawy obliczenia, a co za tym idzie również uzyskanie oszczędności na rozliczeniu pit-ów 2022. Do najpopularniejszych ulg należą:

To jednak nie wszystko. Za sprawą Polskiego Ładu pojawiły się nowe ulgi, które mogą być w 2023 roku rozliczane przez przedsiębiorców. ,,Nowe ulgi podatkowe i odliczenia w PIT za 2022 dla przedsiębiorców”.

Bez PIT dla młodych

Osoby poniżej 26 roku życia, które osiągają dochody z tytułu stosunku pracy, są w pełni zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Warto jednak mieć na uwadze zmiany Polskiego Ładu. ,,Polski Ład a ulga dla młodych do 26 r. ż.”.

 

Kto może rozliczać PIT?

Prawidłowe wypełnienie PIT-u może nastręczać dla podatników wielu problemów, zwłaszcza gdy trzeba rozliczyć kilka źródeł dochodu i odliczyć kilka ulg. Im trudniejszy PIT, tym większą wiedzę trzeba posiadać. Aby uniknąć niepotrzebnego stresu, podatnicy korzystają z pomocy innych podmiotów. Sprawdźmy, kto może rozliczać PIT za nas.

Podsumowując, podatnik może rozliczyć się z fiskusem samodzielnie, bądź za pośrednictwem innych podmiotów. To od niego zależy, kto może rozliczać PIT w jego imieniu. Warto jednak pamiętać, że w wielu sytuacjach to na podatniku ciążyć będzie odpowiedzialność za ewentualne błędy w rozliczeniu dokonanym przez osoby trzecie.

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami