Rozliczenie PIT 2022- o czym należy pamiętać? · euroPiM - Biuro Rachunkowe, Rozliczanie Kierowców

Rozliczenie PIT 2022- o czym należy pamiętać?

Rozliczenie PIT 2022- o czym należy pamiętać?

Przygotuj się do rozliczenia na koniec roku – o czym należy pamiętać?

PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych, stanowi jedno z najważniejszych zobowiązań, które musi uregulować każda osoba osiągająca dochody podlegające opodatkowaniu. W obecnym stanie prawnym każda osoba, która za swoją pracę otrzymała dochód w określonym roku, jest zobowiązana do składania rocznego rozliczenia podatku dochodowego. Sprawne rozliczenie podatkowe PIT wymagać będzie odpowiednich przygotowań. Przede wszystkim należy postarać się o szereg informacji i dokumentów, z których będziemy musieli skorzystać, wypełniając deklarację podatkową.

Podstawowe informacje

 • numer PESEL;
 • adres – podatnika, jego małżonka, jego dzieci;
 • data urodzenia;
 • kwota przychodu za rok 2022 wykazana w zeznaniu złożonym w 2023 r.

Podstawowe informacje dla rozliczenia działalności gospodarczej prowadzonej w roku 2022 r .

 • numer NIP (wymagany do rozliczenia przedsiębiorcy);
 • książka przychodów i rozchodów;
 • ewidencja przychodów w przypadku ryczałtowców;
 • remanent;
 • wszystkie dokumenty potwierdzające poniesione koszty;
 • ewidencja wyposażenia, ewidencja środków trwałych (sprawdzone pod względem formalnym);
 • karty przychodów pracowników (sprawdzone pod względem formalnym).

 

Rozliczanie PIT-ów 2022/2023: jaki formularz wybrać?

Wielu z nas ma dylemat dotyczący wyboru odpowiedniego druku. Rozróżnienie jest przy tym stosunkowo proste i opiera się na kilku rodzajach podstawowych formularzy:

 • PIT-37: to najpopularniejszy druk, składany przez osoby osiągające przychód wyłącznie za pośrednictwem płatników. Wypełniają go osoby osiągające dochody na podstawie umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych. W tym celu niezbędne jest także uzyskanie od płatnika druku PIT-11. PIT-37 może służyć zarówno do rozliczenia indywidualnego, jak i wspólnego z małżonkiem czy dla osób samotnie wychowujących dzieci,
 • PIT-36: osoby, które osiągnęły przychód bez pośrednictwa płatnika (np. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej) i rozliczają się według skali podatkowej, są zobowiązane do złożenia deklaracji PIT-36. Ponadto zrobią to również podatnicy, którzy rozliczają straty z lat wcześniejszych, przychód małoletnich w ramach rozliczenia własnych przychodów czy odliczają podatek minimalny od posiadanych środków trwałych,
 • PIT-36L: przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy rozliczają podatek liniowy, składają PIT-36L,
 • PIT-28: dla osób rozliczających się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przewidziano formularz PIT-28. Obejmuje to z jednej strony przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych oraz jawnych, jak i podatników rozliczających przychód z tytułu najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy i podobnych,
 • PIT-38: przy pomocy druku PIT-38 rozliczają się podatnicy, którzy osiągnęli przychód z tytułu zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach, pochodnych instrumentów finansowych czy realizacji praw z ich tytułu,
 • PIT-39: podlegające opodatkowaniu przychody z tytułu prywatnego zbycia nieruchomości lub realizacji praw związanych z nieruchomościami powinny znaleźć się na formularzu PIT-39.

 

Uwaga! Zmiany formularzy PIT w przypadku chęci zmiany formy opodatkowania 2022

Za sprawą Polskiego Ładu przedsiębiorcy rozliczający PIT za 2022 rok, którzy chcą zmienić formę opodatkowania w 2022 roku, powinni zachować szczególną ostrożność w zakresie składanego zeznania PIT w 2023 roku. Firmy, które w 2022 roku opodatkowane były ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a które chcą zmienić formę opodatkowania na skalę powinny zamiast zwyczajowo składanej deklaracji PIT-28 złożyć PIT-36. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku liniowców zmieniających formę opodatkowania na skalę. W sezonie PIT 2023 składają oni zamiast PIT-36L (podatek liniowy) deklarację PIT-36.  ,,Zmiana formy opodatkowania w 2022 roku. MF tłumaczy, co robić krok po kroku”.

 

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem i dla osób samotnie wychowujących dzieci

W 2023 roku warto być ostrożnym. Za sprawą Polskiego Ładu zmianie uległy zarówno zasady wspólnego rozliczania małżonków jak i wspólnego rozliczania samotnych rodziców z dzieckiem. Więcej na ten temat w artykule ,,Polski Ład: zmiany we wspólnym rozliczeniu małżonków”.

Zmiany nie ominęły również ulgi dla samotnych rodziców. Nowe zasady jej rozliczania opisane są w poradniku ,,Samotnie wychowujący dziecko”.

Ulgi i odliczenia od podatku w PIT 2022/2023

W trakcie rozliczania PIT można również zastosować ulgi i odliczenia od podatku. Dzięki nim możliwe staje się obniżenie podstawy obliczenia, a co za tym idzie również uzyskanie oszczędności na rozliczeniu pit-ów 2022. Do najpopularniejszych ulg należą:

To jednak nie wszystko. Za sprawą Polskiego Ładu pojawiły się nowe ulgi, które mogą być w 2023 roku rozliczane przez przedsiębiorców. ,,Nowe ulgi podatkowe i odliczenia w PIT za 2022 dla przedsiębiorców”.

Bez PIT dla młodych

Osoby poniżej 26 roku życia, które osiągają dochody z tytułu stosunku pracy, są w pełni zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Warto jednak mieć na uwadze zmiany Polskiego Ładu. ,,Polski Ład a ulga dla młodych do 26 r. ż.”.

 

Kto może rozliczać PIT?

Prawidłowe wypełnienie PIT-u może nastręczać dla podatników wielu problemów, zwłaszcza gdy trzeba rozliczyć kilka źródeł dochodu i odliczyć kilka ulg. Im trudniejszy PIT, tym większą wiedzę trzeba posiadać. Aby uniknąć niepotrzebnego stresu, podatnicy korzystają z pomocy innych podmiotów. Sprawdźmy, kto może rozliczać PIT za nas.

Podsumowując, podatnik może rozliczyć się z fiskusem samodzielnie, bądź za pośrednictwem innych podmiotów. To od niego zależy, kto może rozliczać PIT w jego imieniu. Warto jednak pamiętać, że w wielu sytuacjach to na podatniku ciążyć będzie odpowiedzialność za ewentualne błędy w rozliczeniu dokonanym przez osoby trzecie.

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close