Tarcza Antykryzysowa 2.0 – zaktualizowany poradnik dla przedsiębiorców

Tarcza Antykryzysowa 2.0 – zaktualizowany poradnik dla przedsiębiorców

Tarcza Antykryzysowa 2.0 – zaktualizowany poradnik dla przedsiębiorców

W ostatnim czasie wielu przedsiębiorców czekało z niecierpliwością na podpisanie przez Prezydenta i wejście w życie tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0. Budziła ona wiele emocji. Tarcza jest pakietem rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma chronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Tarcza Antykryzysowa 2.0 miała za zadanie „rozszerzyć” pomoc na większą grupę obywateli czy przedsiębiorców.

Poniżej prezentujemy najistotniejsze zmiany dla przedsiębiorców i pracowników wprowadzone w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0.

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS PRRZEZ OKRES 3 MIESIĘCY

Jest to forma pomocy chyba najczęściej wykorzystywana i najbardziej popularna. Do tej pory ze wsparcia w postaci zwolnienia przedsiębiorcy z opłacania składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 roku (za siebie oraz za pracowników) mogli skorzystać wyłącznie mali przedsiębiorcy, tj. tacy, którzy do ubezpieczeń społecznych zgłaszali maksymalnie 9 osób.

Ponadto ze zwolnienia skorzystać mogli wyłącznie przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przed 1 lutego 2020.

Po zmianach

Z umorzenia składek ZUS za marzec, kwiecień i maj skorzystać mogą również więksi przedsiębiorcy – zgłaszający do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 osób. Co istotne, w przypadku tej grupy umorzeniu podlega jedynie POŁOWA składek (50% kwoty). Nie mniej jednak jest to i tak duże wsparcie i bardzo oczekiwane.

WAŻNE! Wielu przedsiębiorców opłacających składki w terminie do 15-tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni w kwietniu opłaciło już składki za marzec, gdyż 15 kwietnia Tarcza Antykryzysowa 2.0 nie była jeszcze podpisana. Nie oznacza to jednak, że ulga za marzec im „przepada”. Zwolnienie bowiem dotyczy również OPŁACONYCH JUŻ SKŁADEK ZUS ZA MARZEC. Należności te zostaną zatem zwrócone płatnikowi przez ZUS na wniosek lub przeksięgowane na poczet przyszłych opłat.

Aktualnie ze zwolnienia skorzystać mogą przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia 2020. Zatem do grona beneficjentów pomocy dołączyli również ci, którzy rozpoczęli pracę na własny rachunek w lutym i marcu 2020 roku.

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ ZLECENIE/O DZIEŁO

Ze świadczenia postojowego, które co do zasady wynosi 2 080,00 zł (szczegóły w naszym poradniku), skorzystać mogli zleceniobiorcy oraz osoby wykonujące umowę o dzieło, którzy umowy takie podpisali przed 1 lutego 2020 roku.

Świadczenie postojowe była to jednorazowa zapomoga.

Po zmianach

O świadczenie postojowe ubiegać się mogą wszystkie osoby wykonujące umowy zlecenia bądź o dzieło, jeśli umowy te zawarte zostały przed 1 kwietnia 2020. Mamy tutaj zatem podobną sytuację jak w przypadku zwolnienia ze składek ZUS, gdzie Tarcza Antykryzysowa 2.0 obejmuje wsparciem szerszą grupę odbiorców w porównaniu z pierwotną wersją Tarczy.

Obecnie świadczenie postojowe może być wypłacane AŻ TRZYKROTNIE. Jednak wypłata każdego kolejnego świadczenia następuje nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu w którym dokonano wypłaty świadczenia – należy złożyć do ZUS oświadczenie, że sytuacja nie ulega zmianie, przy skorzystaniu po raz kolejny ze świadczenia.

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA SAMOZATRUDNIONYCH

Świadczenie to dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą, a zatem jest to wsparcie bezpośrednio skierowane do osób samozatrudnionych.

Świadczenie do tej pory było zapomogą jednorazową – co do zasady wynoszącą 2 080,00 zł

Po zmianach

Podobnie, jak w przypadku osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub o dzieło, również osoby samozatrudnione mogą teraz skorzystać ze świadczenia trzykrotnie. Warunku pozostają takie same, a zatem wypłata każdego kolejnego świadczenia następuje nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu w którym dokonano wypłaty świadczenia – przedsiębiorca składa do ZUS oświadczenie, że sytuacja nie ulega zmianie, przy skorzystaniu po raz kolejny ze świadczenia.

MIKROPOŻYCZKA DO 5 TYSIĘCY ZŁOTYCH

Mikroprzedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 roku może ubiegać się o przyznanie jednorazowej pożyczki w wysokości do 5 000,00 zł na pokrAycie bieżących kosztów działalności gospodarczej. Wsparcie przyznawane jest przez Starostę za pośrednictwem właściwego Powiatowego Urzędu Pracy.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek przedsiębiorcy mogła być umorzona, pod warunkiem, że przedsiębiorca przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 roku.

Po zmianach

Same zasady i warunki przyznania pożyczki nie uległy zmianie. Jednak nastąpiła istotna zmiana w zakresie możliwości ubiegania się o jej umorzenie.

Aktualnie pożyczka wraz z odsetkami na wniosek przedsiębiorcy podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Powyżej zostały zaprezentowane tylko niektóre, wybrane zmiany w zakresie Tarczy antykryzysowej 2.0. Celem zapoznania się ze szczegółami co do warunków, zasad i możliwości ubiegania się o konkretne wsparcie zapraszamy do lektury naszego zaktualizowanego poradnika, do którego link zamieszczamy poniżej.

Tarcza antykryzysowa 2.0 – PORADNIK euroPiM

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
16
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

06gru
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10gru
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za listopad 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

13gru
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

15gru
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za listopad 2021 – pozostali płatnicy składek

20gru
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

20gru
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za listopad 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close