Dlaczego ważne jest prowadzenie ewidencji kierowców

Dlaczego ważne jest prowadzenie ewidencji kierowców

Zatrudnienie kierowcy wiąże się z większą ilością obowiązków pracodawcy niż w przypadku zatrudnienia pracownika biurowego. Dlaczego tak się dzieje? Ważne w momencie nawiązania stosunku pracy jest prowadzenie ewidencji kierowców. Co to jest? Co dokładnie powinna zawierać taka ewidencja. Jakie jeszcze ma obowiązki pracodawca dowiesz się z niniejszego artykułu.

Prowadzenie ewidencji kierowców

Obowiązki pracodawcy w zakresie zatrudnienia kierowców są szczegółowo realizowane w związku z ustawą o czasie pracy kierowcy. Zgodnie z rozdziałem 3 wyżej wymienionej ustawy mamy wyjaśnienie jakie dokładnie zadnia ma właściciel firmy transportowej. Zgodnie z art. 25 ust 1 ustawy „Pracodawca prowadzi dla każdego kierowcy ewidencję czasu pracy do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą.” Co musi zawierać ewidencja czasu pracy kierowcy:

– liczbę przepracowanych godzin oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy;

– liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej

– liczbę godzin nadliczbowych,

– dni wolne od pracy z oznaczeniem ich udzielenia

– liczbę godzin dyżuru oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, ze wskazaniem czy jest to dyżur pełniony w domu

– rodzaj i wymiar zwolnień od pracy

– rodzaj i wymiar innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy

– wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy.

Dodatkowo ewidencja musi być przechowywania przez okres 10 lat po zakończeniu okresu nią objętego.

Kara za brak ewidencji czasu pracy kierowcy

Wydawać by się mogło, że jedyną karą za brak ewidencji jest mandat w wysokości 1000,00 zł za każdego kierowcę zgodnie z pkt 5.19 załącznika nr 3 do Ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym. Jednak warto w tym miejscu zastanowić się co będzie jeśli rozstaniemy się z kierowcą w złych stosunkach. Jeśli nie będziemy prowadzili ewidencji czasu pracy i prawidłowo wyliczali wynagrodzenia kierowcy uwzględniającego nadgodziny, godziny nocne, dyżury, płacę sektorową w momencie kontroli PIP ciężko będzie nam udowodnić że pracownik otrzymywał prawidłowe wynagrodzenie. Brak prawidłowych wypłat będzie trzeba wyrównać – biorąc pod uwagę okres zatrudnienia może się okazać, iż koszty będą bardzo duże.

Brak ewidencji może również do ukarania przez organ kontrolny a także przyczynić się do utraty dobrej reputacji.

Jeśli chcesz zlecić prowadzenie ewidencji czasu pracy – zapoznaj się z naszą ofertą.