Nowy Ład - zmiany w Polskim Ładzie 2.0 od 1 lipca 2022 r.

Nowy Ład – zmiany w Polskim Ładzie 2.0 od 1 lipca 2022 r.

Nowy Ład – zmiany w Polskim Ładzie 2.0 od 1 lipca 2022 r.

Już za kilka dni wchodzą  życie nowe przepisy systemu podatkowego odnoszące się do przepisów Polskiego Ładu obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. Pakiet tych zmian ma być korzystniejszy i promowany jest hasłem „NISKIE PODATKI”.

Poniżej zamieszczamy przegląd najważniejszych zmian Polskiego Ładu 2.0., o których również można poczytać w Polski Ład 2.0 z dnia 9 czerwca 2022 r opublikowaną w dzienniku ustaw.

Nowy Ład  – zmiany w Polskim Ładzie 2.0 od 1 lipca 2022 r.

OBNIŻENIE STAWKI PODATKU Z 17% NA 12%
Pierwszą istotną zmianą jest obniżenie stawki podatkowej w I przedziale skali podatkowej. Dla przypomnienia: skala podatkowa składa się z dwóch progów. Dochody nie przekraczające wartości 120 000 zł rocznie należy opodatkować stawką 17% pomniejszoną o wartość kwoty wolnej o podatku, o której poczytasz w dalszej części artykułu. Nadwyżkę zaś stawką 32%. Od lipca b.r. należy zastosować obniżoną stawkę  – 12% w przedziale I progu dochodowego. Co więcej nowa stawka ma mieć zastosowanie przy obliczaniu wynagrodzeń za lipiec i będzie mieć moc wsteczną – rozliczymy według niej PIT za cały 2022 r.

 

LIKWIDACJA ULGI DLA KLASY ŚREDNIEJ
Ulga ta była uważana za najbardziej niezrozumiałą, problematyczną ulgą podatkową wchodzącą w życie od stycznia 2022 r. Miała rekompensować brak możliwości odliczenia zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców opodatkowanych na skali podatkowej i pracowników. Już wkrótce ulga ta przestanie istnieć w systemie podatkowym z datą wsteczną od 1.01.2022 r. Jeżeli u podatnika rozliczenie z zastosowaniem ulgi okaże się bardziej opłacalne, niż wynikające z nowych przepisów, będzie możliwość rozliczenia podatku za 2022 r. z uwzględnieniem ulgi. Wówczas naczelnik właściwego urzędu skarbowego będzie miał obowiązek zwrócić podatnikowi różnicę.

NOWA KWOTA ZMIEJSZAJĄCA PODATEK
Kwota wolna od podatku została utrzymana na tym samym poziomie –  30 tysięcy złotych co w praktyce oznacza, że podatnicy, których dochód roczny nie przekracza tej kwoty będą zwolnieni z odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego.
Ze względu na obniżenie stawki PIT do 12% została ustalona nowa kwota zmniejszająca podatek wynosząca 3600 zł w skali roku (30 000 PLN x 12% = 3 600 PLN), a miesięcznie – 300 PLN (1/12 rocznej kwoty zmniejszającej podatek).

Od stycznia 2023 r. podatnicy w tym również zleceniobiorcy zatrudnieni w kilku miejscach pracy będą mogli podzielić kwotę wolną od podatku na maksymalnie 3 płatników wskazując w oświadczeniu PIT-2 jednocześnie kwotę do odliczenia odpowiadającą:

 • 1/12 (300 PLN przy jednej umowie),
 • 1/24 (150 PLN przy dwóch umowach)
 • 1/36 (100 PLN przy trzech umowach) kwoty zmniejszającej podatek.

 

LIKWIDACJA PODWÓJNEGO LICZENIA ZALICZEK NA PODATEK DOCHODOWY
W związku z obniżeniem stawki PIT do 12% nastąpi uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na PIT w trakcie 2022 r. według zasad obowiązujących w 2021 r. Zniesiono obowiązek obliczania zaliczek według zasad obowiązujących w 2021 r. i porównywania ich do obliczonych zaliczek z uwzględnieniem przepisów na dzień 01.01.2022 r.

MOŻLIWOŚĆ ZMIANY FORMY OPODATKOWANIA NA SKALĘ PODATKOWĄ
W ustawie zawarto przepisy dające możliwość zmiany formy opodatkowania działalności gospodarczej w trakcie roku. W przypadku przedsiębiorców opodatkowujących swoje dochody według podatku liniowego zmiana formy działalności na skalę podatkową będzie możliwe po zakończeniu roku. Przy dokonaniu rozliczenia rocznego należy złożyć PIT-36 zamiast PIT-36L co wiązałoby się z pozostaniem przy obecnej formie opodatkowania.

W przypadku podatników opłacających ryczałt, ustawodawca przewidział 2 możliwości przejścia na skalę podatkową:

 • Po zakończeniu roku podatkowego ryczałtowiec powinien złożyć deklarację PIT-36 zamiast PIT-28. Rozliczenie należy dokonać uwzględniając skalę podatkową za cały 2022 r.
 • W trakcie roku – podatnicy mają możliwość przejścia na skalę podatkową od lipca b.r. Aby tak się stało, należy złożyć oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem do 22 sierpnia. Podatnicy, który zdecydują się na to rozwiązanie będą musieli złożyć dwa zeznania roczne: PIT-28 i PIT-36 w odniesieniu do uzyskanych dochodów po drugim półroczu (od lipca – grudnia).

Podatnicy opodatkowujący najem prywatny ryczałtem również mają możliwość dokonania rozliczenia według skali podatkowej. W tym przypadku również należy złożyć formularz PIT-36 zamiast PIT-28.

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA ZEZNAŃ PODATKOWYCH I PŁATNOŚCI RYCZAŁTU
Do dnia 2 maja 2023 r. należy złożyć rozliczenie roczne za 2022 r. Termin dotyczy wszystkich podatników opodatkowujących swoje dochody według skali jak i ryczałtu.

Skrócono również termin płatności ryczałtu  za ostatni miesiąc/kwartał roku podatkowego. Płatność należy dokonać do 20 stycznia następnego roku.

 

MOŻLIWOŚĆ ODLICZENIA SKŁADKI ZDROWOTNEJ
Zmiana skierowana jest do przedsiębiorców rozliczających się liniowo, ryczałtowo oraz na podstawie karty podatkowej.

 • Podatnicy opodatkowujący swoje dochody liniowo będą mogli odliczyć zapłacone składki zdrowotne do wysokości 8700 zł rocznie. Limit ten będzie waloryzowany corocznie.
 • Podatnicy płacący ryczałt odliczą połowę zapłaconych składek zdrowotnych.
 • Osoby prowadzące dz.g. opodatkowanych kartą podatkową odliczą 19% kwoty zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Odliczeniu podlega również składka osoby współpracującej. Od lipca 2022 r. zmianie ulega podstawa składki zdrowotnej dla osób współpracujących i wynosi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zatem wysokość składki zdrowotnej wynosić będzie 419,92 zł.

Niestety preferencja odliczenia składki zdrowotnej nie dotyczy podatników rozliczając się według skali. Bowiem dla nich została obniżona skala podatkowa z 17% na 12%.

W sytuacji gdy suma wpłaconych przez ubezpieczonego zaliczek miesięcznych przewyższa wartość rocznej składki zdrowotnej ustalonej od podstawy, podatnikowi przysługiwać będzie zwrot, który nastąpi na podstawie złożonego wniosku do ZUS-U.

ULGA PRORODZINNA
Przepisy Nowego Ładu zakładały zniesienie możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem na dotychczasowych zasadach w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko. Ulga miała być zastąpiona jednorazowym odliczeniem w wysokości 1500 zł co było mocno krytykowane przez społeczeństwo, księgowych i doradców podatkowych. Na szczęście zmiana ta nie została uchwalona. Jakie więc zmiany obejmują ulgę prorodzinną ?

 • Do dochodu rodzica samotnie wychowującego dziecko nie będą wliczane dochody dziecka z tytułu renty.
 • Na dotychczasowych zasadach mogą rozliczać się rodzice samotnie wychowujący dziecko niezależnie od tego czy dziecko jest niepełnosprawne czy nie.
 • Kwota dochodu uzyskanego przez dziecko uprawniająca do skorzystania z ulgi wynosi 16 061,28 zł w 2022 roku.

 

BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI PŁATNIKA ZA BŁĘDNE ZŁOŻONE OŚWIADCZENIE PODATNIKA
Według nowych przepisów pracodawca zwolniony jest z odpowiedzialności za błędnie przekazane informacje przez pracownika dotyczące pobrania zaliczek na podatek dochodowy.

 

1,5% PODATKU DLA OPP
Podatnik będzie mógł przekazać 1,5% podatku (a nie tak jak do tej pory – 1%) na rzecz organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego.

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI A ULGI PODATKOWE
Ulgi podatkowe tj. ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+, pracujących seniorów będą obejmowały również zasiłki macierzyńskie.

 

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close