PROBLEMY PRZEWOŹNIKÓW DREWNA – DŁUŻYCY

PROBLEMY PRZEWOŹNIKÓW DREWNA – DŁUŻYCY

Ponownie powócił problem w zakresie przewozu drewna dłużycowego przy zastosoawaniu przyczep typu DOLL, Glogerr. W związku ze wzmożonymi kontrolami drogowymi na terenie województwa podkarpackiego przez Policję, w wyniku których zatrzymywane są dowody rejestracyjne i wydawane zakazy dalszej jazdy przewoźnicy podjęli szereg działań w celu uregulowania tego problemu.

W dniu 06.02.2017 roku w Rzeszowie odbyło się spotkanie grupy przewoźników, którzy są poszkodowani przez działania Policji. Z powodu akcji zatrzymywania dowodów rejestracyjnych przyczep zawiesili swoje przewozy co wiąże się z bardzo dużymi stratami finansowymi (obecnie trwa sezon wywozu drewna dłużycowego z lasu). Przyczepy te ze względu na specyfikę przewozu (trudne warunki terenowe, wąskie wjazdy, drogi leśne) posiadają skrętne osie sterowane z kabiny pojazdu, natomiast nie posiadają sztywnego zaczepu i sprzęgnięcia z pojazdem. Należy podkreślić, że przyczepy są dopuszczone do ruchu (posiadają dowody rejestracyjne, wydziały komunikacji na terenie całej Polski dokonywały rejestracji).
Problem ten powraca bardzo często w postaci ,,akcji – kontroli drogowych”  Policji czy też Inspekcji Transportu Drogowego. W styczniu br. Policjanci ruchu drogowego podjęli zmasowane kontrole w tym zakresie między innymi na terenie województwa podkarpackiego – zatrzymując dowody rejestracyjne. Podstawą zatrzymania dowodu jest: niezgodność danych zawartych w dowodzie ze stanem faktycznym (w załączeniu skan jednego z pokwitowań).
W praktyce w Polsce szacuje się że jest zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu ok 5 000- 6 000 tysięcy tego typu przyczep. Przyczepy te są dopuszczone do ruchu – posiadają ważne dowody rejestracyjne. W opinii przewoźników należałoby podjąć działania w kierunku zmiany zapisów w Rozporządzeniu w  sprawie warunków technicznych oraz wyposażenia, poprzez dopuszczenie do przewozu drewna dłużycowego przy wykorzystaniu takich specjalistycznych przyczep.
Przewoźnicy drewna dłużycowego są bardzo zdeterminowani i zdecydowani do podjęcia radykalnych kroków (blokady – protesty) w celu zmiany przepisów w tym zakresie.  
Problem zakazu wykonywania przewozów drewna dłużycowego jest powiązany z brakiem materiału dla tartaków, co wiąże się z wymiernymi stratami dla całej gałęzi przemysłu drzewnego, zawieszenie wywozu drewna z placów składowych Lasów Państwowych jest związane z niszczeniem surowca drzewnego na wielką skalę – co będzie miało swoje konsekwencje dla kondycji wszystkich firm związanych z przetwórstwem drewna. Reasumując zatrzymanie przewozu drewna dłużycowego poprzez nieodpowiedzialne działania Policji już ma katastrofalne skutki dla pracowników oraz całej branży.
Problemem zainteresował się między innymi Poseł Jan Warzecha kierując interpelację w tej sprawie, Zachodniopomorskie Zrzeszenie Przewoźników, ZMPD oraz OZPTD oddział podkarpacki. poniżej załączamy link do strony  – dotyczy problemów branży transportowej, a w szczególności przewoźników drewna dłużycowego.
http://tv-trwam.pl/film/po-stronie-prawdy-08022017

Przewóz drewna dłużycowego ciąg dalszy problemów ?

W dniu 23 lutego br. w Ministerstwie Transportu i Budownictwa odbyło się spotkanie w sprawie zasad przewozu drewna dłużycowego. W spotkaniu udział wzięli Przewodniczący Związku Piotr Litwiński, Wiceprzewodniczący Andrzej Olechnicki Dyrektor Generalny Andrzej Bogdanowicz oraz członkowie Związku – przedstawiciele producenta przyczep samosterujących Panowie Rajmund Mikulski oraz Damian Osuch. Liczną stronę społeczną reprezentowali przedstawiciele innych organizacji zrzeszających przewoźników drogowych

W spotkaniu uczestniczył także Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego będący władzą homologacyjną w Polsce oraz liczni przedstawiciele jednostek naukowo-badawczych zaangażowanych w badania techniczne i homologacyjne pojazdów. Zaznaczyć trzeba udział w spotkaniu przedstawicieli organów kontrolnych – Komendy Głównej Policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego. Problem przewozu drewna dłużycowego zaistniał z początkiem 2017 roku w wyniku pojawienia się niekorzystnej interpretacji przepisów, na podstawie której służby kontroli ruchu drogowego stawiają przewoźnikom drewna zastrzeżenia, co do legalności uczestniczenia w ruchu drogowym przyczepek samosterujących. Przewoźnicy posiadający takie pojazdy, a jest to ponad 95% realizowanych przewozów, zmuszeni zostali do zaprzestania wykonywania transportu drewna dłużycowego ponieważ nie mogą narażać się na wysokie mandaty karne oraz ryzyko zatrzymania legalnie wydanego dowodu rejestracyjnego.
            Problem znany od lat i czekający na konstruktywne rozwiązanie pojawia się jak „bumerang” tym razem powinien być ostatecznie rozwiązany. Polscy przewoźnicy drewna posiadają ponad 3 tysiące tego rodzaju pojazdów dopuszczonych do ruchu drogowego. Resort transportu w ubiegłych latach wielokrotnie obiecywał pozytywne rozwiązanie problemu jednak z czasem i przy mniejszej aktywności służ kontrolnych w tym zakresie sprawa trafiała do „szafy”.
Wierzymy, że tym razem ten Rząd nie pozostawi sprawy biegowi czasu i dokona szybkiej zmiany przepisów o warunkach technicznych pojazdów ostatecznie i w 100% na podstawie jednoznacznych przepisów te nowoczesne zestawy do przewozu drewna oraz innych długich ładunków będą mogły bez problemów poruszać się po drogach publicznych i wykonywać transport. Wczorajsze spotkanie zakończyło się jednak tylko wymianą poglądów i stanowisk poszczególnych organizacji. Prowadzący spotkanie Podsekretarz Stanu Jerzy Szmit oraz Dyrektor Departamentu Transportu wskazali w podsumowaniu dyskusji na dużą wolę pozytywnego rozwiązania problemu.
Pilnie oczekujemy na konstruktywne zakończenie sporu w tej sprawie.

źródło:informatorkierowcy.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20wrz
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za sierpień 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27gru
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za maj 2024 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia