Czy firmy transportowe czeka rewolucja?

Czy firmy transportowe czeka rewolucja?

W marcu może wejść w życie ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która pozwoli skarbówce prześledzić dokładną trasę transportu „wrażliwego” ładunku. Chodzi m.in. o przewóz paliw, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego, czyli towarów, które najczęściej służyły przestępcom do oszustw podatkowych. Nowe przepisy powstały właśnie po to, by uszczelnić system.

Projekt przepisów pod koniec stycznia przyjęła Rada Ministrów. Ustawa czeka na pierwsze czytanie w Sejmie, na razie została skierowana do prac w Komisji Finansów Publicznych i Komisji Infrastruktury. Posłowie mają nad nią pracować 7 lutego. Nowe prawo ma wejść w życie od 1 marca. Co się zmieni?

Najważniejsze zmiany dotyczące monitoringu przewozu wrażliwych towarów:

  • powstać ma elektroniczny rejestr zgłoszeń przewozu wrażliwych towarów; swoje obowiązki związane ze zgłoszeniem konkretnego transportu będą mieli wszyscy uczestnicy – firma wysyłająca, przewoźnik i odbierający towar; 
  • firma wysyłająca będzie musiała zgłosić przewóz i uzyskać numer referencyjny zgłoszenia, który będzie ważny przez 10 dni; 
  • przewoźnicy będą musieli zgłosić się do systemu i przekazać dane dotyczące dokładnej trasy transportu, daty jego rozpoczęcia i zakończenia;
  • kierowca będzie musiał mieć przy sobie numer referencyjny zgłoszenia; w przypadku kontroli numer referencyjny posłuży do identyfikacji przewozu w rejestrze; 
  • Wszystkie zmiany w przewozie muszą być aktualizowane w rejestrze; każdy przewóz wrażliwego towaru – nawet na krótkich kilkukilometrowych odcinkach – musi znaleźć się w rejestrze.

„Projektowane przepisy mają na celu wprowadzenie zmian prawnych w obszarach,  w których stwierdza się najwięcej nieprawidłowości podatkowych, dotyczących  w szczególności wyłudzania i niepłacenia podatku od towarów i usług czy uszczupleń w  podatku akcyzowym” – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy, która powstała w Ministerstwie Finansów.

Dalej autorzy projektu wyliczają, że kontrola skarbowa w 2015 roku ujawniła tylko na rynku paliw ciekłych straty budżetu (z tytułu uszczuplenia wpływów z VAT oraz podatku akcyzowego) w wysokości 6,33 mld złotych. Nowe przepisy mają uszczelnić system.

Uwagi przewoźników do projektu ustawy o monitoringu wrażliwych towarów

Przewoźnicy nie kwestionują konieczności uszczelnienia systemu, ale jednocześnie uważają, tak zaprojektowane przepisy uderzą w branżę i samych kierowców. Jeśli kontrola wykaże, że towar przewożony jest bez jego wcześniejszego zgłoszenia, albo różni się od złożonej deklaracji mogą dostać karę – nawet 20 tys. złotych. Co najmniej zapłaci też firma wysyłająca wrażliwą przesyłkę, ale w tym przypadku kary mogą sięgnąć nawet 46 proc. wartości (netto) przewożonego towaru. Karę zapłaci też kierowca – od 5 do 7,5 tys. złotych – jeśli nie będzie miał przy sobie numeru referencyjnego zgłoszenia. Towar i samochód mogą zostać też zatrzymane.

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego, reprezentujący interesy kilkuset firm zatrudniających ok. 30 tys. osób uznał, przewidziane kary dla kierowców są za wysokie i tak naprawdę regulacje nie powinny ich (kierowców) dotyczyć. Z kolei Polska Izba Spedycji i Logistyki doszła do wniosku, że ustawa w tym kształcie może utrudniać firmom prowadzenie działalności i nie powinna zostać przyjęta. 

„Dodatkowe koszty działalności, groźba utraty przewożonego mienia i środka transportu oraz olbrzymie kary przewidziane dla kierowców przewożących towary, nakładane za błędy lub nieuprawnione działania innych podmiotów, za które kierowca de facto nie ponosi winy, są rozwiązaniem niezgodnym z ustawą zasadniczą co przemawia za naszym stanowiskiem” – napisał w opinii dla rządu Marek Tarczyński, przewodniczący rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.

W podobnym tonie wypowiedzieli się w trakcie konsultacji społecznych przedstawiciele Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w Polsce. Teraz dodają, że oczekują wsparcia ze strony rządym a nie osłabiania branży niesprawiedliwymi regulacjami prawnymi. 

Źródło: www.biznes.onet.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia