Niedopłata podatku w PIT-37 za 2016 r. Czy należy zapłacić 1 zł zaległości?

Niedopłata podatku w PIT-37 za 2016 r. Czy należy zapłacić 1 zł zaległości?

Po sporządzeniu PIT-37 za 2016 r. okazało się, że do zapłaty jest 1 lub 2 zł podatku. Czy urzędy skarbowe dochodzą takich kwot? Czy należy opłacić niedopłatę podatku o tak niskiej wartości?

Czasami okazuje się, że mamy do czynienia z różnicą między podatkiem należnym, który wynika z zeznania podatkowego, a sumą pobranych zaliczek na podatek dochodowy. Podatnik jest wtedy zobligowany do uiszczenia tej różnicy. W przypadku zeznania podatkowego za 2016 r. termin ten mija 2 maja 2017 r. (30 kwietnia wypada w sobotę, więc w bieżącym roku termin rozliczenia podatku przesuwa się na pierwszy kolejny dzień roboczy). Można tego dokonać gotówką lub przelewem.

Zdarza się też, że niedopłata podatku wynosi np. 1 lub 2 zł. Pojawia się pytanie, czy należy opłacić taką różnicę? Przepisy nie przewidują zwolnienia z obowiązku uiszczenia podatku, jeśli kwota nie przekracza jakiegoś pułapu – np. kilku złotych. Jednak istnieje pewna luka.

Urzędy skarbowe nie wszczynają postępowania egzekucyjnego, jeśli do ściągnięcia są kilkuzłotowe zobowiązania. Reguluje to art. 67d § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że egzekucji nie podlega kwota zaległości podatkowej, gdy nie przekracza ona pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. W 2016 r. było to więc 58 zł.

Urzędom skarbowym nie opłaca się prowadzić wszystkich postępowań egzekucyjnych, bo ich koszty znacznie przewyższają uzyskane wpływy. Urzędy korzystają w takiej sytuacji z możliwości umorzenia zaległości z własnej inicjatywy. Ale uwaga. Jest to prawo urzędu skarbowego, a nie jego obowiązek.

Rozsądniejsze jest więc jednak uiszczenie niedopłaty podatku w każdej wysokości. Posiadanie takiej zaległości może się także zemścić chociażby w sytuacji konieczności uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. W trakcie rozpatrywania wniosku kredytowego, bank może poprosić o udokumentowanie pełnego rozliczenia podatkowego za poprzedni rok lub lata ubiegłe. I wtedy może się okazać, że zaległość podatkowa w wysokości 1 lub 2 zł stanowi spory problem.

Źródło: www.biznes.onet.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia