PORA NOCNA – JAK INTERPRETOWAĆ 10h · euroPiM

PORA NOCNA – JAK INTERPRETOWAĆ 10h

PORA NOCNA  – JAK INTERPRETOWAĆ 10h

PORA NOCNA – JAK INTERPRETOWAĆ 10h

PORA NOCNA – Zmiany w przepisach wprowadziły trochę zamieszania odnośnie pory nocnej. Jednak nie taki diabeł straszny jakby się wydawało. Postaramy się wyjaśnić o co dokładnie chodzi z porą nocną, a po przeczytaniu będziemy mieć nadzieję, że niektórzy przestaną się „bać” pory nocnej. Jedną z istotnych zmian jest sankcja za przekroczenie 10 godzin czasu pracy w porze nocnej.

Czym jest pora nocna w transporcie?

Pora nocna zdefiniowana w Kodeksie Pracy, to określenie i wybranie 8 godzin pomiędzy 21:00 a 7:00 rano. Dotyczy to zatem pracownika zatrudnionego na podstawie stosunku pracy. Ta definicja dotyczy naliczania dodatku do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej za pracę w ustalonych godzinach, dotyczy również kierowców.

Dodatkowo dla pracowników wykonujących transport, zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców (art. 2 ppkt 6a UoCPK), dla celów ustalania czasu pracy, jest dodatkowa pora nocna zdefiniowana jako wybrane 4 kolejne godziny pomiędzy 0.00 a 7:00. Najczęściej ustalany przedział to 00:00 – 04:00, natomiast może to być np. 01:30 – 05:30. Przedział 4 godzin określa pracodawca i informuje o tym pracowników w informacji o warunkach zatrudnienia lub w obwieszczeniu lub w regulaminie pracy.

Zatem to przedsiębiorstwo określa które 4 godziny z przedziału 00:00 – 07:00 są porą nocną.


Kiedy mamy do czynienia z pracą w porze nocnej?

Jeżeli firma ustaliła w dokumentacji (obwieszczeniu, regulaminie), że pora nocna trwa od 00:00 do 04:00, a pracownik w tym czasie będzie pracował i wykonywał konkretne czynności pracy (do pracy kierowcy zaliczamy jazdę lub „inna praca” czyli tzw. „młotki”), trwające nawet 1 minutę w tym czasie 4 godzin, to należy ograniczyć łączny wymiar tych obu czynności do 10 h w danej dobie, w której rozpoczął pracę. W ogólnym rozrachunku nie ma znaczenia czy pora nocna przypada na koniec czy też na początek pracy w danym dniu.

DO CZASU PRACY KIEROWCY ZALICZA SIĘ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI:

– JAZDA

– INNA PRACA  (tzw. MŁOTKI)

 Suma tych zdarzeń nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie, czyli w kolejnych 24 godzinach od rozpoczęcia pracy po zakończeniu odpoczynku dobowego lub tygodniowego.

Przepis ten dotyczy zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jak i umowy zlecenia czy też na własnej działalności. Do limitu 10 godzin zalicza się tylko i wyłącznie zdarzenia jazdy i innej pracy kierowcy, a przerwy w pracy, (np. przerwa śniadaniowa, która wlicza się do pracy i do wynagrodzenia, ale nie powoduje przekroczenia czasu pracy) i dyspozycja nie są czasem pracy i nie mogą powodować naruszenia przepisów. Pamiętajmy, że definicja 8-godzinnej pory nocnej z Kodeksu Pracy, o której wspominaliśmy wcześniej obowiązuje nadal i służy do naliczania wynagrodzenia.

 Wcześniej przepis dotyczący ograniczenia do 10 h pracy na dobę był uwzględniany tylko podczas kontroli prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy podczas kontroli w przedsiębiorstwie. Natomiast obecnie przewidziana jest sankcja podczas kontroli ITD zarówno na drodze jak i podczas kontroli w przedsiębiorstwie.

Za przekroczenie dopuszczalnego dobowego, 10-godzinnego czasu pracy powyżej 1 godziny  do 2h:59 kara wynosi 50 zł. Każda kolejna godzina przekroczenia powyżej 3 godzin: to kolejne 100 zł.

W myśl rozumienia, że do czasu pracy zalicza się jazdę oraz inna pracę nie jest wymagane zakończenie pracy po 10 godzinach zegarowych od rozpoczęcia pracy (np. 06:00-16:00). Ponieważ w tym czasie kierowca zgodnie z obowiązującymi go przepisami musiał odbierać przerwy (po każdych 4,5h jazdy, czy też tzw. przerwę śniadaniową), czyli przymusowe postoje. Aktywność kierowcy w ciągu doby nadal może trwać 13 lub 15 godzin, a w przypadku zespołu nawet 21 godzin, zgodnie z przepisami unijnymi. Ograniczeniu podlega suma pracy, np.: 9 godzin jazdy i maksymalnie 1 godzina „innej pracy” (tzw. młotki), 10 godzin jazdy. Limit 10 godzin ma działać w przypadku kierowców pracujących w porze nocnej, którzy mogą być potencjalnie zmęczeni.

 KARY ZA PRZEKROCZENIE CZASU PRACY W PORZE NOCNEJ

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych

innych ustaw, wprowadziła sankcję za przekroczenie dopuszczalnego czasu pracy – 10 godzin – w porze nocnej (art. 21 UoCPK). Natomiast kara jest liczona od 11 godziny pracy. Zatem 59 minut jest tolerancją, którą wprowadził ustawodawca. Zatem reasumując, jeżeli pracowaliśmy w porze nocnej czterogodzinnej, a sumaryczny czas naszej pracy (jazda + młotki) w ciągu doby wyniósł 10 godzin i 59 minut nie otrzymamy kary.

Przekroczenie pow. 1h do 2:59: 50 zł/h

 

Każda kolejna godzina od 3h:  100 zł/h

 

DO CZASU PRACY KIEROWCY NIE ZALICZAMY:

– PRZERWY

– POSTOJU

– DYSPOZYCJI

 

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
16
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close